Siirry sisältöön

Asuuko lapsesi sinulla vuoroviikoin?

Koti & Perhe | 12.10.2019
Lapsella voi olla kaksi Kela-korttia, kun hän asuu vuorotellen vanhempiensa luona. Lue tärpistä, mitä muuta erovanhempien on hyvä tietää lapsen Kela-asioista.
Kuuntele artikkeli
Kuvituskuva. Kaksi poikaa istuu riippukeinussa ja nauraa.

6+3 vinkkiä erovanhemmille lapsen Kela-asioista

 1. Lapsella voi olla kaksi Kela-korttia. Vuoroviikoin asuinpaikkaansa vaihtavalla lapsella voi olla perustellusta syystä kaksi Kela-korttia. Näin molemmista kodeista löytyy kortti esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai apteekissa käyntiä varten. Lue lisää lapsen puolesta asioinnista.
 2. Lapsen vanhemmat voivat saada vanhempainpäivärahaa. Vanhempainpäivärahoja ovat muun muassa raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha. Tavallisesti äiti hoitaa lasta ensimmäiset kuukaudet, jolloin hänelle maksetaan raskausrahaa. Lapsen hoitoon osallistuva isä voi saada vanhempainrahaa, jos hän ei ole samaan aikaan työssä.
  • Myös etäisä voi saada vanhempainrahaa.
 1. Kela voi maksaa kotihoidon tukea vanhempainvapaan jälkeen, jos lapsella ei ole kunnallista hoitopaikkaa. Myös etävanhempi voi hakea kotihoidon tukea, jos hän on lapsen pääasiallinen hoitaja ja vanhemmat ovat sopineet tuen hakemisesta näin keskenään. Samaten etävanhempi voi myös hakea joustavaa ja osittaista hoitorahaa.
  • Kela ei voi maksaa yhtä aikaa kotihoidon tukea ja vanhempainpäivärahaa samasta lapsesta. Jos esimerkiksi etäisälle on myönnetty vanhempainraha, äiti ei voi saada samaan aikaan kotihoidon tukea.
  • Kotihoidon tukea ja joustavaa hoitorahaa ei makseta yhtä aikaa samalle vanhemmalle samasta lapsesta, jos vanhempi itse on lapsen pääasiallinen hoitaja.
 1. Yhdestä lapsesta maksettavaa lapsilisää ei voi jakaa kahtia. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, he voivat sopia, kummalle Kela maksaa lapsilisän. Lapsilisä voidaan siis maksaa myös etävanhemmalle.
  • Jos perheessä on esimerkiksi kaksi lasta, joista toinen asuu äidillä ja toinen isällä, vanhemmat voivat sopia keskenään, miten lapsilisät haetaan. Jompikumpi voi hakea lapsilisää molemmista lapsista tai vain toisesta. Jälkimmäisessä tilanteessa lapsilisiin ei voi kuitenkaan saada sisaruskorotusta.
 1. Lapsilisään voi saada yksinhuoltajakorotuksen. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen saa jokaisesta lapsesta erikseen. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Vanhempi voi hakea korotuksen, jos hän asuu lasten kanssa yksin ilman puolisoa tai avopuolisoa. Sillä ei ole merkitystä, onko puoliso lasten biologinen vanhempi.
 2. Lapsella on oikeus saada elatusapua vanhemmalta, joka ei asu lapsen kanssa. Jos elatusvelvollinen vanhempi ei maksa elatusapua lainkaan tai se on puutteellisen elatuskyvyn takia alle täysimääräisen elatustuen (186,97e/kk vuonna 2023), Kela voi maksaa lapsen elatuksen turvaamiseksi elatustukea.

+ Yleisen asumistuen määrään vaikuttaa muun muassa se, kuinka monelle aikuiselle ja lapselle sitä haetaan. Asumistuki myönnetään yhteisesti ruokakunnalle. Lapsi kuuluu siihen ruokakuntaan, jonka kotiosoitteessa hän on kirjoilla.

+ Perheen kokoonpano vaikuttaa myös toimeentulotukeen. Jos lapsi asuu vuoroviikoin vanhempiensa luona, lapsen perusosa jaetaan kahtia vanhempien kesken. Toimeentulotukea saava vanhempi, joka asuu lapsen kanssa eri taloudessa, voi hakea tukea lapsen tapaamisesta aiheutuviin menoihin.

+ Kelan maksamaan työttömyysturvaan ja eläkkeisiin voi saada lapsikorotuksen silloin, kun niiden saaja asuu samassa taloudessa huollettavan alaikäisen lapsen kanssa. Myös opintorahaan voi saada huoltajakorotuksen, jos opintotuen saaja on alaikäisen lapsen huoltaja.

 • Mistä haluaisit lukea?

  Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.