Gå till innehåll

Underhållsbidrag eller underhållsstöd?

FPA betjänar | 7.5.2019
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

Vad betyder underhållsbidrag och underhållsstöd, och vad är en underhållsskyldig? De här termerna blir i allmänhet bekanta för familjen först i det skede då föräldrarna separerar och börjar fundera på de gemensamma barnens boende och försörjning och på umgängesrätten.

Separationen kan kännas svår och det finns ofta fler ärenden att sköta än vad man hinner med under ett dygn. Vi på FPA:s kundtjänst får också många frågor gällande underhållsärenden. Ofta gäller frågorna praktiska arrangemang kring barnets försörjning eller bidragsärenden. Ibland behövs bara moraliskt stöd. Vi hjälper dig förstås gärna i alla de här ärendena. Det kan ändå vara bra med några praktiska råd och en liten genomgång av de förmåner och termer som blir aktuella efter en separation.

Barnet kan ha endast en officiell adress.

Om ni har beslutat er för att separera och börjar fundera på frågor som gäller era gemensamma barn, är det i allmänhet bra att boka en tid hos kommunens barnatillsyningsman. Som föräldrar kan ni förstås också sinsemellan komma överens om alla praktiska frågor, men för säkerhets skull är det bra att låta barnatillsyningsmannen fastställa era avtal. Eftersom ett barn kan ha endast en officiell adress, måste barnet vara skrivet hos någondera föräldern. Även vid växelvis boende, som har blivit allt vanligare, gäller samma regel med endast en adress. I allmänhet är det också den adressen som avgör vilken av föräldrarna som är boförälder och vilken som är umgängesförälder.

I regel betalar umgängesföräldern underhållsbidrag till boföräldern. Underhållsbidrag är som namnet säger den penningsumma som den ena föräldern betalar till den andra i enlighet med barnets försörjningsbehov. Barnatillsyningsmannen hjälper med att fastställa underhållsbidraget och FPA kan inte komma med råd i den här frågan. När man kommit överens om underhållsbidraget lönar det sig att fastställa underhållsavtalet hos barnatillsyningsmannen, eftersom det tryggar barnets rätt.

Det lönar sig att fastställa underhållsavtalet hos barnatillsyningsmannen, eftersom det tryggar barnets rätt.

Om den underhållsskyldige har bristande betalningsförmåga, till exempel på grund av arbetslöshet, kan underhållsbidraget fastställas till ett mindre belopp. I sådana situationer kan boföräldern med stöd av underhållsavtalet ansöka om underhållsstöd från FPA. Då uppstår det inte heller någon underhållsbidragsskuld för den underhållsskyldige. Om man inte kan komma överens kan man också ansöka om att tingsrätten fastställer underhållsbidraget. Observera att FPA beviljar underhållsstöd endast utifrån ett underhållsavtal som fastställts av barnatillsyningsmannen eller utifrån en tingsrättsdom. Föräldrarna har försörjningsplikt tills barnet fyller 18 år. Försörjningsplikten upphör inte även om föräldern skulle förlora vårdnaden.

När man står inför en förändring som känns svår, eller ibland även befriande, är det bra att systematiskt ta itu med sådant som måste skötas.

Det är tråkigt för alla parter om man inte lyckas komma överens om saker och ting eller den underhållsskyldige försummar att betala underhållsbidrag. Därför är det bra att göra upp ett underhållsavtal eller att ansöka om ett beslut om underhållsbidrag från tingsrätten. Med stöd av dessa kan man ansöka om underhållsstöd hos FPA också ifall den underhållsskyldige vägrar betala underhållsbidrag. Då betalar FPA ut underhållsstöd och driver in underhållsbidraget av den underhållsskyldige.

Det finns också situationer där underhållsbidrag inte har kunnat fastställas, eftersom faderskapet inte har kunnat fastställas. Då kan FPA betala ut fullt underhållsstöd, som i år är 158,74 euro i månaden. Man har också rätt till stöd om man ensam har adopterat ett barn eller om faderskapet har fastställts men underhållsbidraget inte kunnat fastställas samtidigt. En mera omfattande förteckning över motsvarande situationer finns på FPA:s webbplats.

När man står inför en förändring som känns svår, eller ibland även befriande, är det bra att systematiskt ta itu med sådant som måste skötas. FPA är ett stöd i livets alla skeden. Våra kundservicesakkunniga leder dig vid behov i rätt riktning.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.