Tärpit 1 min

Miten tulojen muutos vaikuttaa asumistuen määrään?

Tulojen muutos voi vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Näillä vinkeillä varmistat, että tuki maksetaan sinulle oikean suuruisena.

Kuuntele artikkeli
teksti ja kuva Kela 31.1.2018

4 vinkkiä tulojen vaikutuksesta asumistukeen

  1. Asumistukesi tarkistetaan, jos ruokakuntasi tulot suurenevat vähintään 400 euroa tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Esimerkiksi aktiivimallista johtuva työttömyysturvan pieneminen ei välittömästi vaikuta asumistuen määrään.
  2. Asumistuessa huomioidaan tuloina ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Toimeentulotuki ei kuitenkaan vaikuta asumistuen määrään.
  3. Ilmoita tulojen muutoksista viipymättä Kelaan. Ilmoitus on kätevintä tehdä verkossa. Muista liittää mukaan tarvittavat liitteet, esimerkiksi palkkalaskelma.
  4. Unohditko ilmoittaa tulojen muutoksesta? Tukea voidaan joutua perimään takaisin, jos asumistuen vuositarkistuksessa käy ilmi, että osa tuloista on jäänyt ilmoittamatta.