Gå till innehåll

Att klara sig på en liten pension – före detta korttidsjobbare berättar

Pensionärer | 28.3.2017
Även om Pentti Aakko från Uleåborg och Paula From från Helsingfors förvärvsarbetade i tiotals år måste de klara sig på tämligen små pensionsinkomster. Man håller sig ändå flytande, såsom Paula From uttrycker sig.
Lyssna på artikeln
Pentti Aakko.
Pentti Aakko lever ett aktivt liv. Han får pensionärsrabatt på biljetterna till bland annat volleybollsmatcher, filmer och konserter.

Pentti Aakkos, 80, vardag förlöper utan större problem. På grund av egnahemshuset har han ingen brist på sysselsättning precis. Dessutom bjuder volleybollen, en kär hobby sedan tiotals år, på social aktivitet samtidigt som den upprätthåller en god fysisk kondition.

”Jag trivs med vardagen och är glad över att jag över huvud taget kan röra på mig”, säger Aakko med ett småleende.

Pensionen räcker till för de nödvändiga utgifterna i Uleåborg

Pentti Aakko inledde sin långa yrkesbana som vallpojke. Sedan var han springpojke på en järnhandel i Uleåborg. Därefter jobbade han bland annat på ett tryckeri för omslagspapper, i byggbranschen, på en teaterverkstad, i ett fotolaboratorium och på en järnfabrik i Sverige.

De sista 5–6 åren i arbetslivet jobbade Aakko som plastsvetsare i sitt eget företag, därifrån han pensionerades som 65-åring.

”Om jag som företagare hade betalat dubbelt större pensionsavgift, skulle pensionen vara betydligt större nu.”

”Om jag som företagare hade betalat dubbelt större pensionsavgift, skulle pensionen vara betydligt större nu.”

Aakko berättar att han får drygt tusen euro i handen per månad.

”Pensionen räcker bra till för de nödvändigaste utgifterna så länge man är sams med sin andra hälft. Vi har en bra överenskommelse: jag betalar bland annat elräkningarna och ser till att det finns bensin i biltanken.”

”Lyckligtvis har vi inte behövt söka utkomststöd”, tillägger han.

Stor nytta av pensionärsrabatter

Pentti Aakko sköter sin psykiska och fysiska hälsa genom att idrotta – såsom under de 50 senaste åren. Tre dagar per vecka spelar Aakko volleyboll i veteranklubben Tervalentis. Flera timmar går åt i det trevliga sällskapet.

”Dessutom går jag på matcher och får pensionärsrabatt på biljetterna. Jag får rabatt också på mycket annat, såsom filmer och konserter”, berättar han.

Aakko har inte skaffat Uleåborgs stads seniorkort, åtminstone inte ännu. För en liten årsavgift skulle han kunna anlita stadens alla idrottsanläggningar så ofta han vill.

Pentti Aakko
Pentti Aakko har fullt upp att hålla egnahemshusets gård i skick.

Extraknäck ett måste för en pensionerad helsingforsare

Paula From, 67, bor i Gårdsbacka i Helsingfors och är pensionerad sedan sju år tillbaka. Under sin långa yrkesbana jobbade hon bland annat som vikarie inom socialsektorn i 20 års tid.

”Jag har aldrig varit normalt anställd utan korttidsjobbare på samma sätt som dagens unga. Jag hoppas verkligen på en ändring som ger pension för allt arbete. Annars är perioderna med korttidsjobb till ingen nytta”, säger hon.

Froms arbetspension är cirka 700 euro per månad.

”Ibland förstår jag inte ens själv hur jag får pengarna att räcka till. Boende- och matkostnaderna i Helsingfors är höga, och pensionerna har inga Helsingforstillägg”, konstaterar hon.

”Extrajobbet hjälper upp situationen. Jag är egentligen privilegierad i och med att jag kan göra något. Och så har jag ju inga fritidsproblem.”

Som utbildad artesan kan From dock skaffa sig extrainkomster genom sina handarbeten, som hon gör både för torgförsäljning och på beställning. Efter skatt och övriga omkostnader ger försäljningen henne cirka 1 000 euro i handen per år.

”Extrajobbet hjälper upp situationen. Jag är egentligen privilegierad i och med att jag kan göra något. Och så har jag ju inga fritidsproblem”, menar hon.

Bostadsbidraget för pensionstagare och folkpensionen räddar låginkomsttagarna

Paula From anser sig tvungen att handarbeta för att skaffa sig inkomster för de nödvändigaste utgifterna.

”Jag vill inte ställa mig i brödkön. Där finns redan ett stort antal pensionärer i min egen ålder som varit hemma med barnen eller korttidsjobbat, såsom jag.”

Froms pension går nästan helt och hållet till bostadshyran. Hon har en kronisk sjukdom som innebär höga läkemedelskostnader.

Förutom arbetspensionen får From dessutom folkpension och bostadsbidrag för pensionstagare.

”På grund av min sjukdom måste jag motionera. För det har jag ett specialsimningskort, som kostar 52 euro per år. På yogan och jympan får jag seniorrabatt.”

FPA:s stöd för pensionstagare

 • Bostadsbidrag för pensionstagare: För en hyres- eller ägarbostad kan du ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare hos FPA.
 • Sjukvårdsersättningar: FPA ersätter en del av behandlingarna och undersökningarna hos en privat läkare och av kostnaderna för privat tandvård.
 • Reseersättningar: Hos FPA kan du få ersättning för resekostnader på grund av sjukdom.
 • Läkemedelsersättningar: FPA betalar en del av kostnaderna för receptbelagda läkemedel som ordinerats för behandling av en sjukdom. Om årssjälvrisken för läkemedelsersättningarna överskrids, har du rätt till tilläggsersättning.
 • Vårdbidrag: Som pensionär kan du ansöka om vårdbidrag för pensionstagare, om du blir i sämre skick.
 • Utkomststöd: Om dina inkomster, dina tillgångar och de förmåner som du får inte räcker till för de nödvändiga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd hos FPA.
 • Fronttillägg: Fronttillägg och extra fronttillägg betalas till de veteraner som har rätt till dessa.
 • Barnförhöjning: Om du bor tillsammans med ditt eget eller din makes, makas eller sambos barn och barnet är yngre än 16 år kan du som pensionär ansöka om barnförhöjning.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.