Gå till innehåll

Har du redan ansökt om bostadsbidrag för 2022?

HEM & FAMILJ | 16.11.2020
FPA kan börja handlägga ansökningarna för nästa år tidigast i mitten av december då all information som påverkar förmånernas belopp har bekräftats.
Lyssna på artikeln
""

Väntar du på beslut om bostadsbidrag för nästa år?

 1. FPA kan börja avgöra ansökningar om allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare för nästa år tidigast i mitten av december, då all information som påverkar nästa års förmåner har bekräftats.
 2. Räknarna på fpa.fi uppdateras i januari. Med hjälp av räknarna kan du uppskatta hur mycket stöd du får. Kom ändå ihåg, att årsskiftet för med sig ändringar som påverkar förmånernas eurobelopp.
 3. Via e-tjänsten kan du behändigt kolla, i vilket skede av handläggningen din ansökan är. I e-tjänsten ser du också
  • när ansökan har tagits emot
  • om ansökan redan har handlagts
  • hur mycket stöd du får
  • när stödet betalas ut nästa gång.

Läs också: Vilka inkomster inverkar på bostadsbidraget? Brutto eller netto?

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.