Gå till innehåll

Har du redan ansökt om bostadsbidrag för 2023?

HEM & FAMILJ | 16.11.2022
FPA kan börja behandla ansökningar om bostadsbidrag först i mitten av december, om bostadsbidraget beviljas eller justeras fr.o.m. 1.1.2023 eller senare. Bostadsbidragsansökningarna kan handläggas när alla nödvändiga uppgifter som påverkar beloppet av förmånerna finns tillgängliga.
Lyssna på artikeln
""

Väntar du på beslut om bostadsbidrag för nästa år?

 1. Om du har ansökt om bostadsbidrag för 2023 kan handläggningstiden bli längre än i genomsnitt på grund av förändringarna vid årsskiftet. FPA kan börja handlägga ansökningar om allmänt bostadsbidrag för nästa år tidigast i mitten av december och ansökningar om bostadsbidrag för pensionstagare lite tidigare. Ansökningarna kan handläggas först när alla nödvändiga uppgifter som påverkar beloppet av förmånerna finns tillgängliga.
  • Regeringen har föreslagit en temporär ändring i det allmänna bostadsbidraget som skulle gälla för 2023. Den proposition som berör ändringen är hos riksdagen för behandling.
  • En del av bestämningsgrunderna för bostadsbidraget för pensionstagare fastställs årligen genom förordning av statsrådet. Förordningen för 2023 har ännu inte utfärdats.
  • Dessutom beräknas en del av grunderna för det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare utifrån index som fastställs årligen.
  • På beloppen av de bostadsbidrag som FPA betalar inverkar också många andra förmåner, och beloppen av dessa förmåner ändras också vid årsskiftet.
 2. I e-tjänsten MittFPA kan du behändigt kontrollera hur din ansökan framskrider. I e-tjänsten ser du
  • när ansökan har mottagits
  • om ansökan redan har behandlats
  • hur mycket bidrag som beviljats
  • när förmånen betalas ut nästa gång.
 3. De räknare som finns på FPA:s webbplats uppdateras först i januari. För närvarande kan du med hjälp av räknarna bedöma hur mycket bostadsbidrag du skulle kunna få 2022.

Läs också: Vilka inkomster inverkar på bostadsbidraget? Brutto eller netto?

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.