Gå till innehåll

bostadsbidrag för pensionstagare

Har du redan ansökt om bostadsbidrag för 2023?
FPA kan börja behandla ansökningar om bostadsbidrag först i mitten av december, om bostadsbidraget beviljas eller justeras fr.o.m. 1.1.2023 eller senare. Bostadsbidragsansökningarna kan handläggas när alla nödvändiga uppgifter som påverkar beloppet av förmånerna finns tillgängliga.
HEM & FAMILJ | 16.11.2022

Nyaste artiklar om bostadsbidrag för pensionstagare

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.