Gå till innehåll

folkpension

Testa hur väl du känner förmånernas historia och nutid
Vilket år betalade FPA de första förmånerna? Och vilket år tog FPA i bruk den första datorn? Hur stor är årssjälvrisken för läkemedel i år? Testa om dina FPA-kunskaper ligger på topp!
Allmänt | 1.12.2022

Nyaste artiklar om folkpension

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.