Gå till innehåll

Kom ihåg FPA-stöden när en äldre anhörig drabbas av minnesstörningar

Hälsa | 1.7.2018
Finns de i din närmaste krets en äldre person med minnesstörningar? Du känner väl till att FPA har olika förmåner som kan hjälpa vardagen för de drabbade med anhöriga.
Lyssna på artikeln
""

6 tips för dig som har anhörig med minnesstörningar

  1. FPA-ersättning för läkararvoden. FPA ersätter en del arvodet för besök hos en privat neurolog och behandlingar och undersökningarsom läkaren ordinerar. Ersättningen är liten och täcker en liten del av kostnaderna.
  2. Läkemedelsersättningar: Många läkemedel som används i vården av minnesstörningar är rätt dyra. En liten lättnad i vardagen är det att grundersättningen för Alzheimer-läkemedel inte längre är begränsad. Man behöver alltså inte längre ansöka separat om ersättning från FPA.
  3. Läkemelstak: Det finns ett kostnadstak för individuella läkemedelskostnader (592,16 e/kalenderår 2022). När kostnadstaket är nått betalar man resten av året endast 2,50 euro/ersättningsgillt läkemedel.
  4. Vårdbidrag för pensionstagare: Ett skattefritt månatligt bidrag kan göra det livet med sjukdomen lättare. I ansökan ska man noggrant beskriva olägenheterna i vardagen och de utgifter som sjukdomen orsakar. Bidragsbeloppet kan höjas när minnesstörningen kräver mera hjälp.
  5. Bostadsbidrag för pensionstagareBostadsbidraget är avsett för pensionärer med låga inkomster och kan vara till stöd till exempel i samband med flytt till hem med högre boendekostnader.
  6. Rehabilitering: För både för dem som lider av minnesstörningar och de anhöriga finns det anpassningsträningskurser som ordnas dels individuellt men också för par.

Läs mer på FPA:s webbplats

Fullmakt att sköta ärenden för en annan

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.