Gå till innehåll

Kom ihåg FPA:s förmåner då du har en närstående med minnessjukdom

Hälsa | 1.7.2018
Har du en äldre person med minnessjukdom i din närmaste krets? Du vet väl att man hos FPA kan ansöka om och få olika förmåner som underlättar vardagen för personer med minnessjukdom och deras närstående.
Lyssna på artikeln
""

6 viktiga tips för dig som har en närstående med minnessjukdom

  1. FPA-ersättning för läkararvoden. FPA betalar ersättning för en del av arvodet för ett besök hos en privat neurolog. Ersättningen är liten och täcker endast en del av kostnaderna.
  2. Läkemedelsersättningar. Många av de läkemedel som används vid behandling av en minnessjukdom är ganska dyra. Att rätten till grundersättning för läkemedel som används vid behandling av Alzheimers sjukdom inte längre är begränsad medför i alla fall en viss lättnad i vardagen. Man behöver alltså inte ansöka om rätt till ersättning separat hos FPA.
  3. Takbelopp för läkemedelskostnader. Det finns en årssjälvrisk för läkemedelskostnader, ett så kallat takbelopp, som är 592,16 euro år 2023. När takbeloppet har nåtts betalar man 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel.
  4. Vårdbidrag för pensionstagare. Det skattefria månatliga vårdbidraget kan underlätta det dagliga livet för en pensionstagare med minnesjukdom. I ansökan antecknas allt det behov av hjälp och stöd som sjukdomen medför i vardagen för personen med minnessjukdom. I ansökan anges också vilka extra kostnader sjukdomen orsakar. Uppgifter om beloppet av kostnaderna samt nödvändiga bilagor begärs om kostnaderna kan inverka på förmånsbeloppet.
  5. Bostadsbidrag för pensionstagareDet bostadsbidrag som är avsett för pensionstagare med låga inkomster kan vara till hjälp till exempel i situationer då en person med minnessjukdom flyttar till ett nytt hem där boendekostnaderna är större än tidigare.
  6. Rehabilitering. Personer med minnessjukdom och deras partner kan delta i anpassningsträning som ordnas i form av parkurser vid rehabiliteringsinrättningar. Det ordnas också rehabiliteringskurser för närståendevårdare som sköter en person med minnessjukdom.

+ Om en person med minnessjukdom har svårt att sköta sina FPA-ärenden kan en anhörig eller någon annan närstående be om en fullmakt för att kunna sköta FPA-ärenden för personens räkning. Det gör saker och ting enklare, och eventuella begäranden om tilläggsutredningar skickas till den anhöriga eller närstående som sköter ärendena.

Läs mer på FPA:s webbplats

Fullmakt att sköta ärenden för en annan

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.