Gå till innehåll

”Ett bekymmer mindre”

När Lea von Lode behöver skjuts till Kliniken för cancersjukdomar för strålbehandling, använder hon FPA-taxi. I och med FPA-taxireformen känner chauffören redan till Leas särskilda behov och självrisk. Det underlättar taxibeställningen och resan.
Hälsa | 13.4.2022
Lyssna på artikeln

Vandabon Lea von Lodes mobiltelefon plingar till när hon får ett meddelande om att FPA-taxin har anlänt. Leas 15-åriga jack russell terrier Jetti noterar knappt aviseringsljuset. Den tittar på sin matte. Lea drar på sig jackan, snappar åt sig handväskan och säger hejdå till hunden. Så stiger hon ut i trapphuset och stänger dörren efter sig.

77-åriga Lea har under tre intensiva veckor fått daglig strålbehandling på en cancerklinik i Helsingfors. För resan behöver hon en taxi. Lea har beställt FPA-taxi för hela veckan på förhand. Nu går hon ut på gården, där taxin redan väntar.

”Jag skulle nog inte klara mig utan taxi, eftersom inte ens kollektivtrafiken når ända hit. När jag fick möjligheten att använda FPA-taxi, var det ett stort stressmoment mindre”, konstaterar Lea.

Lea läser taxins meddelande på mobiltelefonen. Hunden Jetti ligger på golvet.
”Nu kom ett meddelande från taxin”, märker Lea på telefonen.

Taxi som ersätts av FPA är förmånlig skjuts för kunden

Förra sommaren kände Lea en tydlig knöl i sitt vänstra bröst. Hon väntade tills hon fått coronavaccin och gick sedan till läkaren. Därefter fick hon snabbt gå på undersökningar. Under hösten konstaterades Lea ha bröstcancer, som opererades före jul.

När Leas strålbehandlingar inleddes i februari 2022 frågade hennes läkare hur det stod till med transporten. Lea berättade att hon inte klarar sig utan taxi, varpå läkaren berättade om möjligheten till FPA-taxi.

”Det krävdes bara ett intyg från läkaren, så var saken klar. Jag förmedlade intyget till FPA och behövde inte göra någon ansökan.”

Självriskerna för FPA-taxiavgifterna från Vanda till Paciusgatan är 25 euro en väg, dvs. resekostnaderna för en dag är 50 euro. Utan stöd skulle resorna kosta närapå dubbelt så mycket. Sammanlagt kan självrisken vara högst 300 euro per år. Denna gräns kallas även kostnadstak.

”Gränsen på 300 euro överskred jag redan efter sex dagars resor. Efter det är resorna kostnadsfria under resten av året”, säger Lea.

Lea von Lode är på väg ut och tar farväl av hunden Jetti i hallen.
”Hejdå, snart kommer jag tillbaka och tar vi en promenad”, säger Lea till hunden Jetti.

FPA-taxi förnyades – kunden kan välja mellan två taxi­företagare

FPA-taxitjänsten förnyades vid årsskiftet 2022, så att även Lea som kund kan välja serviceproducent mellan två taxiföretagare. I Nyland är det Lähikyyti och Taksi Helsinki som kör FPA-taxi.

”Jag är sedan tidigare van vid att använda Taksi Helsinki, så jag sparade deras telefonnummer för FPA-taxi i telefonen.”

Textmeddelandena är en ny egenskap för FPA-taxitjänsten. Lea har gillat att de berättar när taxin är framme.

”De har verkligen riktig betjäning. Meddelandet innehåller även chaufförens telefonnummer, om man behöver fråga något”, nämner Lea.

LÄS OCKSÅ
Använder du FPA-taxi? Så här förnyas tjänsten år 2022

Reformen förändrade även informationsförmedlingen. Nu får taxicentralen information från FPA:s förnyade datasystem om kunden ska betala självrisk för resan. Detta innebär att taxin genast vet att inte debitera för skjutsen, när kundens årliga självriskandel på 300 euro har uppfyllts.

Likaså förmedlas informationen som kundens särskilda behov till chauffören. Lea har till exempel nedsatt motståndskraft på grund av strålbehandlingarna.

”Jag har varit mycket nöjd med tjänsten. Jag vet att skjutsen är pålitlig och även säker. Chaufförerna har varit exemplariska när det gäller att ta hand om renligheten i bilarna så här under coronatiden och de är också mycket trevliga”, säger Lea tacksamt.

Taxin har information om kundens särskilda behov redan innan resan.

Servicen fungerar även under särskilda omständig­heter

Framför Leas hem kommer Taksi Helsinkis chaufför Mikko Manninen gående mot kunden vid den tidpunkt som angetts i textmeddelandet.

”Är ni fru von Lode? Och resans mål är Paciusgatan 3”, frågar chauffören och

öppnar artigt dörren till baksätet. När Lea satt sig i bilen hjälper chauffören med bilbältet och stänger sedan dörren. Resan mot Helsingfors kan börja.

Mikko har kört taxi i cirka fyra år. Han berättar att FPA-skjutsarna har fört med sig utöver långa arbetsdagar även mycket olika kunder som ofta behöver assistans.

Vi hjälper alltid utgående från kundens individuella behov.

”Det har gjort arbetet intressant på ett nytt sätt”, konstaterar Mikko.

Han berättar att arbetsgivaren har utbildat chaufförerna att betjäna kundgrupper med särskilda behov.

”När jag får information om FPA-taxibeställningen till min surfplatta, ser jag direkt, om kunden till exempel har med sig en assistent och en rollator, en rullstol eller andra hjälpmedel. Vi hjälper alltid utgående från kundens individuella behov.”

Servicen fungerar under de märkvärdigaste omständigheter.

”När snöovädret var som värst hade jag en snöspade med mig. Vid ett tillfälle använde jag den för att skotta fram en passage för en kund i rullstol”, säger Mikko.

Taxichauffören öppnar taxidörren för Lea.
Taxichauffören Mikko öppnar artigt dörren för Lea.

Chaufförens känsliga öra

I taxin flödar diskussionen om kunden vill det. Lea berättar att hon tycker om att prata med chaufförerna.

”Vanligtvis lyssnar jag efter om kunden är pratglad. Ofta inleder de också själva en diskussion”, nämner Mikko.

Taxireformen har till exempel fått kunderna att undra över chaufförens åsikt om systemet med två konkurrerande taxibolag.

”Jag tror på hälsosam konkurrens – enligt mig är det bra att kunden kan välja mellan bolagen. Vi betjänar kunderna på bästa möjliga sätt och försöker på så vis påverka deras val.”

När det är dags att betala fakturan är uppgifterna om Leas självrisk inte helt uppdaterade. Enligt Lea har hon redan överskridit självriskgränsen.

”Ibland, som tur nog sällan, kan det hända att informationen inte riktigt löper i realtid. Då berättar jag för kunden att vi måste debitera enligt FPA:s uppgifter, annars fungerar inte systemet som det ska.”

Anne Giss, ansvarig planerare på FPA kommenterar, att en liknande situation kan uppstå, om ett plötsligt tekniskt problem uppstår när uppgifterna om resan förmedlas till FPA. Sådana situationer är emellertid sällsynta. FPA kan också bli tvungen att be serviceproducenten om ytterligare utredning angående resan.

”Vanligtvis kan man snabbt lösa problem, och kundens självrisk ackumuleras genast när resan behandlats hos FPA. FPA betalar tillbaka felaktigt uppburen självrisk till kunden, utan att man behöver ansöka om det”, säger Giss.

Inget förändras av att man oroar sig

Leas skjuts är framme vid avdelningen för strålbehandling i Helsingfors, och hon försvinner in genom dörren. Strålbehandlingen tar endast 15 minuter. När behandlingen är över, ringer Lea igen efter FPA-taxi.

”Bilen kommer strax. I närheten står också alltid taxibilar och väntar.”

När Lea återvänder hem efter den två timmar långa behandlingsresan, väntar hunden Jetti redan ”med benen i kors”.

”Då går vi tillsammans ut på promenad. Vi är duktiga på att motionera, jag och hunden. I övrigt rör jag inte så mycket på mig. Ibland skjutsar dottern mig till staden.”

Lea längtar efter att få bli av med behandlingarna som sänker motståndskraften samt coronatiden.

”Då kunde vi ses med barnbarnen och göra saker tillsammans mer fritt. Jag har ett 6-årigt och ett 9-årigt barnbarn.”

När den här vårdperioden är över borde Lea i princip vara frisk. Effekterna av vården följs ännu upp under en tid.

”Sjukdomen var nog skrämmande i början. Med eftersom man ändå inte vet vad som kommer att hända, vet man inte att vara rädd. Ingenting förändras av att man oroar sig. Man hålls bättre frisk när humöret är på topp.”

För artikeln har man intervjuat ansvarig planerare Anne Giss på FPA.

Text, bilder, video och redigering Arja Krank

Så här beställer du FPA-taxi

 • Om du har rätt till taxiskjuts som ersätts av FPA, beställ taxi på det avgiftsfria regionala beställningsnumret.
 • När du beställer taxin ska du uppge orsaken till användningen av FPA-taxi, namn och personbeteckning, adressen där du ska hämtas och resans destination samt klockslag när du ska vara framme. Dessutom frågar man om hjälpmedel och besök på apoteket och eventuell assistent samt telefonnumret du kan nås på för frågor om resan.
 • Om du har levererat ett intyg över rätten att använda taxi till FPA och berättat om ditt särskilda behov, har taxibilarna dessa uppgifter färdigt.
 • Du får reseersättningen direkt i taxin och du betalar högst 25 euro i självrisk för din resa.
 • Om du har beviljats betalningsförbindelse för utkomststöd för taxiresans självrisk, kan även denna uppgift med ditt samtycke förmedlas till chauffören.
 • Om du beställer en taxi på något annat sätt än med det regionala beställningsnumret, ersätter FPA inte din resa.
 • På Åland beställs taxin undantagsvis direkt från trafikanten.

Kunden får

 • välja vilken taxitjänst hen använder mellan två av FPA konkurrensutsatta serviceproducenter. Taxin beställs endast från ett nummer. Om man i misstag beställer FPA-taxi från båda numren, måste kunden själv avboka ena beställningen.
 • vid behov ett textmeddelande när chauffören har mottagit beställningen.
 • chaufförens telefonnummer i textmeddelandet.
 • en säker skjuts. Om taxicentralen som kunden beställde taxiresan från inte kan ordna med skjuts, är den skyldig att ordna ersättande transport åt kunden.
 • fråga chauffören om alla praktiska arrangemang kring skjutsen och FPA om reseersättning.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.