Gå till innehåll

Arbetsgivare, vill din arbetstagare delta i arbetsprövning med rätt till rehabiliteringspenning?

FÖRETAGARE & ARBETSGIVARE | 20.3.2023
Arbetsprövning innebär som namnet säger att en arbetstagare prövar på nya arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan också utföra sitt gamla arbete om arbetet anpassas efter arbetstagarens hälsotillstånd.
Lyssna på artikeln
""

Viktigt att veta om arbetsprövning med rehabiliteringspenning

1.  Företagsläkaren måste först ha bedömt att arbetstagaren behöver tidigt stöd för sina problem med arbetsförmågan. Företagsläkaren måste också ha bedömt att en anpassning av arbetsuppgifterna hjälper arbetstagaren att orka med sitt arbete. Arbetsprövning är en sådan form av yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigt skede som avses i lagen om företagshälsovård.

2. Företagshälsovården ordnar arbetsprövningen tillsammans med arbetsgivaren. Som arbetsgivare deltar du i kostnaderna för rehabiliteringen när du betalar lön till arbetstagaren under arbetsprövningen.

3. När du har kommit överens om arbetsprövning med arbetstagaren och företagshälsovården, fyller företagshälsovården i blankett KU 114r och ger den till arbetstagaren.

4. Arbetstagaren ansöker om rehabiliteringspenning i e-tjänsten MittFPA och skickar samtidigt in blankett KU 114r till FPA.

5. FPA utreder om villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning uppfylls och skickar beslutet om rehabiliteringspenning till arbetstagaren. Beslutet skickas också till dig som arbetsgivare när du har meddelat FPA att du betalar lön under arbetsprövningen.

6. FPA betalar rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Om rehabiliteringspenningen per dag är större än lönen, betalar FPA skillnaden till arbetstagaren.

7. Rehabiliteringspenning betalas för högst 45 vardagar. Rehabiliteringspenning betalas bara för de dagar då arbetstagaren deltar i arbetsprövning. En arbetsprövningsdag ska vara minst 4 timmar lång inklusive resor.

8. FPA betalar rehabiliteringspenning först efter självrisktiden. Vid arbetsprövning är självrisken den första rehabiliteringsdagen.

Ta hjälp av guiden för arbetsgivare om hur man ansöker om rehabiliteringspenning. I guiden finns råd om hur man ansöker om rehabiliteringspenning för tid med arbetsprövning. Du kan uppskatta beloppet av rehabiliteringspenningen med räknaren för rehabiliteringspenning.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.