Gå till innehåll

FPA och hälsovård

Arbetsgivare, vill din arbetstagare delta i arbetsprövning med rätt till rehabiliteringspenning?
Arbetsprövning innebär som namnet säger att en arbetstagare prövar på nya arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan också utföra sitt gamla arbete om arbetet anpassas efter arbetstagarens hälsotillstånd.

Nyaste artiklar om FPA och hälsovård

Hälsa | 13.4.2022
”Ett bekymmer mindre”
När Lea von Lode behöver skjuts till Kliniken för cancersjukdomar för strålbehandling, använder hon FPA-taxi. I och med FPA-taxireformen känner chauffören redan till Leas särskilda behov och självrisk. Det underlättar taxibeställningen och resan.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.