Gå till innehåll

”Tack vare försöket har jag nu en bekant tjänsteman hos FPA”

I Åbo pågår ett försök där staden och FPA tillsammans underlättar äldre personers hemkomst från sjukhuset.
FPA betjänar | 27.9.2022
Lyssna på artikeln

Hemvårdaren har kommit hem till 80-åriga Åbobon Sirpa Salonen. Morgongröten kokar redan, och nästa steg är att sätta i ögondroppar. Sirpa behöver även hjälp med att till exempel dra på sig stödstrumporna.

”Jag kan inte röra mig så bra, men jag försöker i alla fall gå hit och dit med rullatorn och gå ut så mycket som möjligt. Nu går det ändå bättre när jag inte längre behöver använda rullstolen.”

För drygt ett år sedan föll Sirpa i sin bostad, bröt flera revben och hamnade på sjukhus. När vårdperioden var över fick hon medverka i Åbo stads och FPA:s gemensamma försök, där man hjälper äldre personer som blir utskrivna från sjukhuset.

Sirpa Salonen tittar in i kameran. Hennes långa gråa hår är flätat.
Sirpa Salonen berättar att barnen, barnbarnen och grannarna ger mycket glädje i livet.

”Tack vare försöket har jag nu en bekant tjänsteman hos FPA som jag kan ringa till direkt och som ringer till mig. Jag hade stor hjälp av henne till exempel när min ansökan om bostadsbidrag inte hade förnyats – posten hade farit till fel adress – och hyran just skulle betalas. Mina stödärenden ordnades snabbt och jag kunde betala hyran i tid.”

Snabba reaktioner i akuta situationer

I Åbo-modellen tar sjukhusets socialarbetare eller en medlem ur stadens utskrivnings- och rehabiliteringsteam kontakt med en utsedd person hos FPA om hen märker att en äldre person kan behöva hjälp med att uträtta sina ärenden. FPA:s anställda tar emot kunden och hjälper hen till exempel att ansöka om utkomststöd.

Hen tar även senare kontakt med kunden och utreder till exempel om denna har ansökt om alla förmåner som hen har rätt till.

Vid behov ansöker FPA:s anställda även om förmåner för kundens del. Därtill kan hen ordna så att kunden får kontakt med till exempel FRK:s vänverksamhet, diakonin eller aktörer såsom skuldrådgivare, som kan hjälpa den äldre i hens dagliga liv.

Sirpa försöker röra på sig så mycket som möjligt för att inte mista funktionsförmågan.

Utgångspunkten är naturligtvis att kunden ger sitt skriftliga samtycke till att hens ärenden uträttas och att information förmedlas mellan olika aktörer.

Problemen reder ofta ut sig först när man är hemma – Beslut om utkomst­­skyddets grunddel fattas snabbt

I Åbo inleddes försöket på stadens önskan för cirka ett och ett halvt år sedan. I Åbo hade man observerat att äldre patienter inte alltid nödvändigtvis lägger märke till eller vill berätta om sin ekonomiska situation, trots att den har en direkt inverkan på deras rehabilitering och möjligheter att klara sig i framtiden.

När en person som känner den äldre personens situation väl sedan tidigare sköter hens ärenden hos FPA, behöver man inte utreda allt från ända början under varje samtal.  

När patienten är hemma förvärras situationen snabbt om hen inte har några pengar för att hämta läkemedel från apoteket eller mat från butiken – eller om hen till exempel har glömt bankkortets PIN-kod. I praktiken har utskrivnings- och rehabiliteringsteamets sjukskötare eller närvårdare i sådana situationer, istället för att koncentrera sig på sitt egentliga vårdarbete, blivit tvungna att ta hand om patientens utkomstärenden, till exempel att ringa FPA:s landomfattande servicenummer. I riktigt brådskande fall har teamets medlemmar till och med stått i brödkön för kundens del.

I Åbo-försöket fattas till exempel beslut om kundens utkomststöd med hjälp av en utsedd arbetstagare hos FPA inom en till två dagar.

Även senare går det snabbt att uträtta ärenden. När en person som känner den äldre personens situation väl sedan tidigare sköter hens ärenden hos FPA, behöver man inte utreda allt från ända början under varje samtal.

En hjälpande hand i vardagen

Sirpa är för sin del mycket nöjd med försöket.

”Tjänstemannen ringer alltid numera regelbundet och frågar hur jag har det. Under den senaste tiden har hon hjälpt mig bland annat med reseersättningarna för mina sjukhusresor. Jag har till exempel ryggsmärtor som jag får bedövning för på sjukhuset.”

Sirpa är nöjd över att hennes utsedda tjänsteman hos FPA snabbt har ordnat med hennes stödärenden.

Sirpas egna barn och barnbarn bor lite längre bort, men hjälper mamma när de har möjlighet.

”Som tur har jag också alldeles underbara grannar som alltid hjälper mig när det behövs. Jag åker till exempel till butiken tillsammans med dem. Barnen, barnbarnen och grannarna ger livet mycket glädje”, berättar Sirpa.

Fortsättning önskas för bra sam­arbete

Chefen för Åbo stads utskrivnings- och rehabiliteringsteam Pirkko Lämsä berättar att stadens erfarenheter av försöket är mycket bra.

Utskrivnings- och rehabiliteringsteamets chef Pirkko Lämsä.
Chefen för Åbo stads utskrivnings- och rehabiliteringsteam Pirkko Lämsä är glad över att försöket tillåter närvårdarna och sjukskötarna att koncentrera sig på vårdarbetet och FPA:s anställda på sitt arbete

”När stöden är i ordning och även följs upp senare kan äldre patienter känna sig trygga när de återvänder hem. Utskrivnings- och rehabiliteringsteamets närvårdare och sjukskötare får koncentrera sig på vårdarbetet och FPA:s anställda på sitt arbete.”

Expert inom multiprofessionell service Jonna Pösö vid FPA:s västra försäkringsdistrikt fungerar som en av de utsedda tjänstemännen i försöket och har även hjälpt Sirpa med hennes ärenden.

”Kunderna har genomgående varit mycket nöjda, och arbetet har också varit riktigt givande för mig själv. Det känns bra när jag har kunnat hjälpa kunderna mycket konkret och snabbt.”

Hon nämner att man genom verksamhetsmodellen även har fått kontakt med personer som det tidigare varit svårt att nå: Kunder som kanske får folkpension från FPA, men som även skulle ha rätt till andra förmåner. Med hjälp av försöket har vi hittills hjälpt ungefär ett tjugotal personer.

Både Pirkko och Jonna hoppas att försöket även ska fortsätta i framtiden – och utvidgas för att omfatta även andra åldersgrupper.

Största delen av kunderna är bra på att använda FPA:s tjänster, men en del behöver stöd.

”Verksamhetsmodellen kräver naturligtvis resurser, men samtidigt kan den bespara dem någon annanstans. Många saker som annars skulle kräva kanske flera samtal och utredningar kan nu tack vare modellen skötas koncentrerat och effektivt”, funderar Jonna.

Jonnas chef, FPA:s teamchef Iida Ahtiainen har goda nyheter.

”Egentliga Finlands välfärdsområde har redan meddelat att de är intresserade av att fortsätta försöket nästa år. FPA är också intresserat av att fortsätta samarbetet. Det skulle säkert finnas behov av en motsvarande verksamhetsmodell även för unga och vuxna i arbetsför ålder, till exempel för personer som skrivs ut från rehabilitering för missbrukare.”

LÄS OCKSÅ
Rätt rehabilitering, rätt tid – FPA utvecklar nya verksamhetsmodeller tillsammans med sjukhusen
LÄS OCKSÅ
FPA-samarbete med sjuk­huset – Social­­arbetarna och FPA:s expert arbetar som kundens team 

Text Matti Välimäki
Bilder, video och redigering Ilari Välimäki

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.