Gå till innehåll

FPA-samarbete med sjuk­huset – Social­­arbetarna och FPA:s expert arbetar som kundens team 

FPA betjänar | 6.9.2022
Vilka behov har den specialiserade sjukvården och hur kunde FPA samarbeta med dem? Detta har undersökts i det tvååriga projektet FPA på sjukhus. Hälsosocialarbetarna Päivi Rasinmäki och Jenni Hiltunen på Kuopio universitetssjukhus berättar om hur samarbetet har fungerat.
Lyssna på artikeln
Hälsosocialarbetarna Päivi Rasinmäki (t.h.) och Jenni Hiltunen står utomhus. Solen skiner och i bakgrunden syns sjukhuset.
Päivi Rasinmäki (till vänster) och Jenni Hiltunen arbetar på Kuopio Universitetssjukhus: Päivi Alava på ungdomspsykiatriska polikliniken och Jenni på Kuopio Psykiatricentrum, som är en vuxenpsykiatrisk poliklinik.

Hur samarbetar ni med FPA?

Päivi Rasinmäki: ”Jag använder regelbundet FPA:s myndighetslinje och vid allmänna frågor använder jag chatten, där man snabbt får svar på olika frågor. Samarbetet med FPA på sjukhus-projektets arbetstagare har varit aktivt. Projektets arbetstagare har deltagit i patientmöten genom distansanslutning eller per telefon och även presenterat projektet och FPA:s tjänster för arbetsgrupper.”

Jenni Hiltunen: ”Mest har jag kontakt med FPA via myndighetslinjen utrustad med en skriftlig fullmakt. Ibland ringer vi även tillsammans med patienten under mottagningen, eftersom det är det snabbaste sättet. Jag försöker även styra patienten till att använda det självständiga MittFPA och övriga elektroniska kanaler. Jag använder även till en viss del våra samarbetspartners chatt för anonyma frågor, den vägen får man snabbt allmän information. En stor del av min kontakt under projektets gång har skett genom denna kontaktperson. På så sätt har jag inte behövt ringa myndighetslinjen lika ofta.”

Har du deltagit i Webbskola om rehabilitering?

Rasinmäki: ”Jag har hört om utbildningarna, men jag har ännu inte hunnit sätta mig in i dem. De låter som välkomna tillägg.”

Hiltunen: ”Jag har deltagit i FPA:s webbskola om rehabiliteringstjänster. Den kan fungera som introduktion för läkare, men motsvarar inte riktigt mina behov. Av socialarbetare krävs i många avseenden djupare och tillämpade kunskaper om rehabiliteringstjänsterna.”

Hur syns FPA:s tjänster i ditt arbete med patienterna?

Rasinmäki: ”I mitt arbete bedömer jag unga patienters behov av FPA-tjänster och möjlighet till förmåner som beviljas av FPA. En del unga kunder eller deras vårdnadshavare behöver handledning och rådgivning när de ska uträtta ärenden med FPA: till exempel med att fylla i ansökningsblanketter, tolka beslut eller göra en rättelsebegäran. I mitt arbete försöker jag hjälpa kunden eller de närstående så att det i fortsättningen ska vara ännu enklare att uträtta ärenden med FPA på egen hand. Mitt arbete inkluderar även samarbete med FPA:s tjänsteleverantörer.”

Hiltunen: ”FPA är närvarande under varje arbetsdag, eftersom nästan varje patient har en eller flera FPA-förmåner och -tjänster. På så sätt går en betydande del av arbetstiden åt till att ta hand om och utreda FPA-ärenden. Vissa patienter låter bli att ansöka om förmåner de skulle ha rätt till, eftersom de upplever att det är alltför svårt eller psykiskt påfrestande att ta tag i saken. Jag handleder dem i ansökningsprocessen.”

Jenni Hiltunen och Päivi Rasinmäki står på sjukhusets balkong.
Både Jenni Hiltunen (t.v.) och Päivi Rasinmäki anser att samarbetet med FPA är viktigt, för att deras patienters livssituationer inte ska belastas ytterligare till exempel på grund av ekonomin.

Vad är bra med samarbetet mellan FPA och Kuopio universitets­sjukhus?

Rasinmäki: ”Kunderna uppfattar FPA som främmande, och tjänsterna samt förmånerna och ansökningsprocesserna som svårförståeliga. Projektet FPA på sjukhus har fört FPA närmare kunden, och det har fått bra respons från kunderna. Projektet har varit till stor hjälp när det gäller att planera unga kunders rehabilitering och göra uträttandet av ärenden smidigare. Enligt mig är samarbetet med FPA vad gäller planeringen av tjänster och deras inriktning i rätt tid viktig, och det skulle vara bra att göra detta smidigare i fortsättningen.”

Hiltunen: ”FPA på sjukhus-projektets samarbete har på sätt och vis gett FPA ett ansikte – patienterna upplever att de blir sedda. Projektet också gett oss som arbetar på sjukhuset mer förståelse, när det varit lätt att fråga råd av FPA:s projektarbetare. Totalt sett har det blivit lättare och snabbare att uträtta FPA-ärenden under projektet.”

”FPA på sjukhus-projektets samarbete har på sätt och vis gett FPA ett ansikte – patienterna upplever att de blir sedda.

Vad skulle du önska dig av framtiden?

Rasinmäki: ”Användningen av myndighetsnumret försvåras av att kundtjänsten ofta är upptagen. Att vänta tillsammans med kunden på att någon ska svara tar en stor del av kundens mottagningstid. Jag önskar att man kunde boka telefontid på förhand.”

Hiltunen: ”FPA-förmånerna är en mycket stor del av patienternas liv. Ifall förmånerna inte flyter såsom förväntat, påverkar det mycket centralt även hur patienten orkar och klarar sig i vardagen.

Jag skulle önska någon slags ännu rakare linje, så att informationsförmedlingen från FPA och till FPA skulle förenklas. Att ringa till myndighetslinjen kräver mycket tid. Det går även långsamt att skaffa och förmedla en skriftlig fullmakt – det tar cirka en vecka.

Att få information från FPA hit till oss orsakar ofta gråa hår och problem för patienten. Vi skulle önska att vi till exempel kunde få direkt information från FPA om det finns brister eller andra problem i patientens ansökan eller läkarutlåtande.

Jag skulle också önska att både vi socialarbetare och kunderna kunde få en slags egna tjänstemän, utsedda personer, som vi vid behov kunde ta hjälp av. En liknande tjänst kunde utvecklas vidare.”

FPA:s partnertjänster för partner inom den specialiserade sjukvården:

 • Inom projektet FPA på sjukhus skapas nya verksamhetssätt mellan FPA och den specialiserade sjukvården. Genom projektet förenklas identifieringen av kundens rehabiliteringsbehov, hänvisningen till rehabilitering och kundens väg till rehabilitering.
  • FPA:s projektarbetare har ett tätt samarbete med partner inom den specialiserade sjukvården. De deltar i möten som rör patienten och hälsovårdens samarbetsgrupper och fungerar som kontaktpersoner samt utbildar hälsovårdens aktörer om FPA:s förmåner och tjänster.
  • I projektet utvecklades bland annat Webbskola om rehabilitering för att underlätta arbetet med FPA.
 • Myndighetslinjen – Rådgivning för samarbetspartner: när man vill reda ut kundens ärenden, till exempel om en ansökan behandlas, om ett beslut har getts och om kunden borde ansöka om en förmån, eller hjälpa till att fylla i ansökningar
  • betjäning per telefon 020 692 235 och i chatten må–fr kl. 9–15 eller per krypterad e-post.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.