Siirry sisältöön

Kela-yhteistyötä sairaalan kanssa – Sosiaali­työn­tekijät ja Kelan asian­tuntija työskentelevät asiakkaan tiiminä  

Kela palvelee | 6.9.2022
Mitä tarpeita erityissairaanhoidossa on ja miten Kela voisi tehdä yhteistyötä heidän kanssaan? Tätä on selvitelty kaksivuotisessa Kela sairaalassa -projektissa. Terveyssosiaalityöntekijät Päivi Rasinmäki ja Jenni Hiltunen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kertovat, kuinka yhteistyö on sujunut.
Kuuntele artikkeli
Terveyssosiaalityöntekijät Päivi Rasinmäki (vas.) ja Jenni Hiltunen seisovat ulkona. Aurinko paistaa ja taustalla näkyy sairaalaa.
Päivi Rasinmäki (vas.) ja Jenni Hiltunen työskentelevät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa: Päivi Alavan sairaalassa nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja Jenni Kuopion psykiatrian keskuksessa, joka on aikuispsykiatrian poliklinikka.

Miten teette Kelan kanssa yhteis­työtä?

Päivi Rasinmäki: ”Käytän säännöllisesti Kelan Viranomaislinjaa ja yleisissä asioissa chat-palvelua, josta saa nopeasti vastauksen erilaisiin kysymyksiin. Kela sairaalassa -projektin työntekijän kanssa yhteistyö on ollut aktiivista. Projektin työntekijä on osallistunut potilaspalavereihin etäyhteydellä tai puhelimitse ja myös esitellyt työryhmille projektia ja Kelan palveluita.”

Jenni Hiltunen: ”Enimmäkseen olen yhteydessä Kelaan viranomaislinjan kautta kirjallisen valtakirjan turvin. Joskus myös soitamme potilaan kanssa yhdessä vastaanoton aikana, sillä se on nopein keino. Pyrin myös ohjaamaan potilasta itsenäiseen OmaKelan ja muiden sähköisten kanavien käyttämiseen. Käytän jonkin verran myös yhteistyökumppaneiden chattia nimettömiin kysymyksiin, tätä reittiä yleisen tason tietoa saa nopeasti. Iso osa yhteydenpidostani Kela sairaalassa -hankkeen aikana on tapahtunut tämän yhteyshenkilön kautta. Viranomaislinjaan on siten tarvinnut soittaa vähemmän.”

Oletko osallistunut Kuntoutuksen verkkokoulutuksiin?

Rasinmäki: ”Olen saanut tiedon koulutuksista, mutta en ole vielä ehtinyt perehtyä niihin. Ne kuulostavat tervetulleelta lisältä.”

Hiltunen: ”Olen osallistunut Kelan kuntoutuspalveluihin liittyvään verkkokoulutukseen. Se voi toimia lääkäreiden perehdytyksen apuvälineenä, mutta ei oikein vastaa minun tarpeisiini. Sosiaalityöntekijöiltä vaaditaan monin osin syvempää ja sovellettua osaamista kuntoutuspalveluista.”

Miten Kelan palvelut näkyvät työssäsi potilaiden kanssa?

Rasinmäki: ”Työssäni arvioin potilaana olevan nuoren Kela-palveluiden tarvetta ja mahdollisuutta Kelan myöntämiin etuuksiin. Osa asiakkaina olevista nuorista tai heidän huoltajistaan tarvitsee ohjausta ja neuvontaa Kelan kanssa asioinnissa: esimerkiksi hakemuslomakkeiden täyttämisessä, päätösten tulkinnassa, oikaisuvaatimusten laadinnassa. Työssäni pyrin auttamaan asiakasta tai hänen omaistaan niin, että asiointi Kelan kanssa onnistuisi jatkossa entistäkin omatoimisemmin. Työhöni kuuluu myös yhteistyötä Kelan palveluntuottajien kanssa.”

Hiltunen: ”Kela on läsnä jokaisessa työpäivässä, sillä lähes jokaisella potilaalla on yksi tai useita Kela-etuuksia ja -palveluja. Siten Kela-asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen kuluu merkittävä osa työajasta. Jotkut potilaat jättävät heille kuuluvia etuuksia hakematta, koska kokevat asioinnin liian vaikeana tai henkisesti raskaana. Neuvon heitä hakuprosessissa.”

Jenni Hiltunen ja Päivi Rasinmäki seisovat ulkona sairaalan parvekkeella.
Sekä Jenni Hiltunen (vas.) että Päivi Rasinmäki ovat sitä mieltä, että Kela-yhteistyö on tärkeää, jotta heidän potilaidensa elämäntilanteet eivät kuormitu enempää esimerkiksi raha-asioiden takia.

Mikä Kelan ja Kysin yhteis­työssä on hyvää?

Rasinmäki: ”Asiakkaat mieltävät Kelan etäiseksi ja palvelut sekä etuudet hakemisineen vaikeaselkoisiksi. Kela sairaalassa -projekti on tuonut Kelan lähemmäksi asiakasta, ja se on saanut hyvää palautetta asiakkailta. Projekti on ollut suureksi avuksi asiakasnuorten kuntoutuksen suunnittelussa ja asioinnin sujuvoittamisessa. Yhteistyö Kelan kanssa palvelujen suunnittelussa ja niiden oikea-aikaisessa kohdentamisessa on mielestäni tärkeää, ja sitä on hyvä sujuvoittaa jatkossa.”

Hiltunen: ”Kela sairaalassa -hankkeen yhteistyö on ikään kuin antanut Kelalle kasvot – potilaat kokevat tulleensa nähdyiksi. Hanke on ammentanut meille sairaalan ammattilaisillekin enemmän ymmärrystä, kun on ollut helppo kysyä neuvoa Kelan hanketyöntekijältä. Kaiken kaikkiaan Kela-asioiden hoito on helpottunut ja nopeutunut hankkeen aikana.”

”Kela sairaalassa -hankkeen yhteistyö on ikään kuin antanut Kelalle kasvot – potilaat kokevat tulleensa nähdyiksi.”

Mikä toivoisit tulevaisuudessa?

Rasinmäki: ”Viranomaisnumeron käytössä on hankalaa se, että asiakaspalvelussa on usein ruuhkaa. Vastaamisen odottaminen yhdessä asiakkaan kanssa vie ison osan asiakkaan vastaanottoajasta. Toivoisin, että puhelinajan voisi varata etukäteen.”

Hiltunen: ”Kelan etuudet ovat valtavan iso osa potilaiden elämää. Mikäli etuudet eivät juokse odotetusti, vaikuttaa se aivan keskeisesti myös potilaan jaksamiseen ja selviytymiseen arjessa.

Toivoisin jonkinlaista, entistä suorempaa linjaa, että tiedonvälitys Kelasta ja Kelaan helpottuisi. Viranomaislinjaan soittaminen vaatii runsaasti aikaa. Kirjallisen valtakirjan hankkiminen ja toimittaminen on sekin hidasta – se vie noin viikon.

Tiedon saaminen Kelasta meille päin tuottaa usein harmaita hiuksia ja potilaalle vaikeuksia. Toivoisimme esimerkiksi saavamme Kelasta suoraan tiedon siitä, jos potilaan hakemuksessa tai lääkärinlausunnossa on puutteita tai muita ongelmia.

Toivoisin myös, että sekä me sosiaalityöntekijät että asiakkaat saisimme jonkinlaisia ”oma-virkailijoita”, nimettyjä henkilöitä, joihin voisi turvautua tarvittaessa. Tällainen palvelu saisi kehittyä edelleen.”

Kelan kumppanipalveluita kumppaneille erikois­sairaan­hoidossa:

 • Kela sairaalassa -projektissa luodaan uusia toimintatapoja Kelan ja erikoissairaanhoidon välille. Sillä helpotetaan asiakkaan kuntoutustarpeen tunnistamista, kuntoutukseen ohjaamista ja asiakkaan kuntoutuspolkuihin hakeutumista.
  • Kelan projektityöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kumppaneiden kanssa. He osallistuvat potilasta koskeviin palavereihin ja terveydenhuollon yhteistyöryhmiin ja toimivat yhteyshenkilöinä sekä kouluttavat terveydenhuollon toimijoita Kelan etuuksista ja palveluista.
  • Projektissa kehitettiin muun muassa Kuntoutuksen verkkokoulu helpottamaan työskentelyä Kelan kanssa.
 • Viranomaislinja – Neuvontaa yhteistyökumppaneille: kun halutaan selvittää asiakkaan asioita, esimerkiksi onko hakemus vireillä, onko päätös annettu ja tulisiko asiakkaalle hakea jotain etuutta, tai avustaa hakemusten täyttämisessä
  • palvelua puhelimitse 020 692 235 ja chatissa ma–pe klo 9–15 tai suojatulla sähköpostilla
 • Mistä haluaisit lukea?

  Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.