Gå till innehåll

”Folk kan tänka att stöden inte gäller mig”

I Nekala i Tammerfors har man provat multiprofessionell rådgivning på initiativ av en diakoniarbetare i södra församlingen. FPA:s servicerådgivare är på plats en gång i månaden. För majoriteten av kunderna är FPA:s förmåner och tjänster helt okända.
FPA betjänar | 10.4.2024
Lyssna på artikeln

Klockan har ännu inte slagit elva när dörren öppnas till Nekala församlingshem och rådgivning i Tammerfors.

”Visst är hon från FPA?” frågar en kund och pekar på en arbetstagare längre bak i rummet.

Nyheten om FPA:s tjänster har spridit sig. Servicerådgivaren Riikka har redan intagit sin plats och tar emot kunden som anlänt tidigt.

Utöver FPA:s servicerådgivare är också Birkalands välfärdsområdes social- och hälsovårdsteam samt diakoniarbetets missbrukararbetare Antti Mäkinen på plats i mötesrummet i Nekala församlingshem. Det multiprofessionella teamet tar emot kunder och hjälper varje vecka till med att lösa olika problem.

FPA anslöts till rådgivningsverksamheten i februari och är på plats en gång i månaden. Det visade sig att behovet var stort. Första gången var där ett tiotal kunder, följande gång likaså.

”Jag blev överraskad över att det var bråttom, kunder och ärenden som drog ut på tiden. Kunderna är inte FPA:s stadigvarande kunder, utan de ansöker ofta om stöd för första gången eller ber om råd”, berättar Riikka.

Riikka pratar med en kund.
När kunder tas emot någon annanstans än på FPA:s kontor, når man sådana personer som kanske inte ens vet att de är berättigade till FPA:s stöd.

Problemen benas ut och kunderna får en känsla av hopp

I Tammerfors har FPA sökt sig till utsatta kunder även tidigare. Till exempel medverkade FPA som samarbetspartner i Tammerfors evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighets Liki-projekt år 2021. I projektet besökte man matköer i Tammerfors för att leta efter personer i arbetsför ålder som behövde hjälp.

Det fungerade emellertid inte: kunderna ville inte diskutera sina FPA-ärenden medan de stod i matkön. Verksamheten förändrades, och FPA:s pop up-serviceställe som öppnades i samband med matsvinnsrestauranger visade sig vara ett lyckat försök.

”Vi upptäckte att restaurangerna besöktes av äldre personer, som inte vet vilka tjänster FPA kan erbjuda”, berättar Riikka.

På rådgivningen önskar FPA nu också att man når kunder som annars är oåtkomliga.

”Folk kan tänka att stöden inte gäller mig. Och få besöker kontoret för att fråga hurdan hjälp man kan få”, berättar Riikka.

I Tammerfors har FPA nått uppskattningsvis 50–100 kunder på det här sättet.

Enligt välfärdsområdet, FPA och diakoniarbetets arbetstagare är samarbetet bara en fördel.

Enligt FPA:s gruppchef Juha Lehtonen kan folk också vara rädda för att stämplas.

”Vissa vill klara sig själva in i det sista eller de kan ha dåliga erfarenheter av myndigheter.”

Målet är att kunden ska få en känsla av hopp om att problemen börjar lösa sig.

Utöver rådgivning erbjuder Nekala församlingshem även gemensamma måltider, då man kan köpa lunch för en liten peng. Första gången tipsade Riikka om FPA:s närvaro vid varje bord i samband med måltiden. Marknadsföringen under lunchen hjälpte, för då fick Leena tips om FPA:s tjänster.

”Jag har ofta kommit hit för att äta, och här fick jag tips om att det fanns en bra sakkunnig på FPA:s serviceställe. Det är utmärkt service att man tar tjänsterna närmare dem som behöver dem”, säger Leena.

Juha Lehtonen pratar med en kund.
”Under ett besök kan kunden få flera ärenden behandlade”, säger FPA:s gruppchef Juha Lehtonen.

Många är utsatta kunder

I mötesrummet finns det te, kaffe och kex. Bekanta småpratar sinsemellan. En liten kö bildas till FPA:s serviceställe.

”Jag är van vid att köa till FPA:s tjänster”, säger en kund.

Antti är iklädd en Ilves-mössa och har kommit för att få hjälp med pensionsfrågor och se om han kan få bostadsbidrag. Han har jobbat under pensionen och nu är situationen oklar. Efter att han pratat med Riikka ler han brett.

”Tjänsten får högsta betyg. Kunnig och artig betjäning, och jag tappade inte humöret. Jag fick det jag ville veta”, berättar Antti.

På servicestället vill FPA nå kundgrupper, som har ett särskilt behov av att träffas personligen.

”De har olika livssituationer som ligger bakom, men många är utsatta kunder. Funktionsförmågan kan vara nedsatt och resurserna för att sköta FPA-ärenden kan vara låga”, berättar Juha.

Antti Mäkinen häller upp kaffe ur en termos.
Idén om rådgivningen kom från diakoniarbetets missbrukararbetare Antti Mäkinen.

Diakoni­arbetet ger tid till att lyssna på kunderna

”Det är gratis att köa här, men utan musik”, säger diakoniarbetets missbrukararbetare Antti till en kund och skrattar.

Antti arbetar i Tammerfors församling och är i själva verket initiativtagare till rådgivningen. Nekala valdes som plats, eftersom en undersökning som genomfördes av välfärdsområdet visade att 71 procent av områdets invånare är ensamstående och flera har behov av socialt stöd.

”Vi ville hitta metoder för att lösa behovet av stöd och började erbjuda rådgivning i oktober.”

Antti vet att många kunder har talrika problem som bara blivit fler under livets gång. Det kan leda till en situation då man inte vet var man ska börja ta tag i problemen.

En utmaning enligt Antti är att tjänsterna är splittrade och svåra att nå.

”Kunderna får springa från ett ställe till ett annat eller ringa dyra servicenummer. Här kan vi på ett och samma ställe snabbt styra kunderna enligt deras verkliga behov.”

Han efterlyser också helhetsbetonat och värdigt bemötande. Det är också diakoniarbetets styrka.

”Folk lider om de inte blir bemötta. Vi har tid att lyssna.”

LÄS OCKSÅ
Ekonomi­rådgivningen och FPA sam­arbetar: Skuld­problem reds ut tillsammans med kunden

Multi­professionellt sam­arbete gynnar alla

Aslak har blivit hänvisad till rådgivningen från en annan församling i staden.

”Vilken tur att FPA:s serviceställe råkade ha öppet just nu. Tjänsten är lyx enligt mig, för jag visste inte ens att det fanns något liknande.”

Aslak har med sig en hög bilagor för att kunna ansöka om utkomststöd.

”Jag är permitterad och fattig, och nu måste jag få ansökan färdiggjord. Det är svårt att få den gjord med bara en mobiltelefon.”

Det sektorsövergripande samarbetet gör det möjligt att genast hänvisa kunden till följande aktör.

”Kunderna kan inleda flera ärenden under ett besök”, berättar Juha.

Responsen för rådgivningen har bara varit positiv. Efter besöket känner kunderna ofta lättnad.

”Kunderna har en upplevelse av att de har fått hjälp”, säger Antti.

LÄS OCKSÅ
Erfarenheter av utkomststödet: ”Tack vare utkomststödet får många ordning på sitt liv”
LÄS OCKSÅ
FPA-samarbete med sjuk­huset – Social­­arbetarna och FPA:s expert arbetar som kundens team 

Rådgivning

  • Öppet tisdagar i Nekala i Tammerfors.
  • Handledning och rådgivning med låg tröskel.
  • FPA är på plats en gång i månaden.
  • De övriga aktörerna är Birkalands välfärdsområdes social- och hälsovårdsteam, Tammerfors södra församling och välfärdsområdets uppsökande arbete.
  • Rådgivningen erbjuder samtalshjälp och stöd, råd för ärendehantering i offentliga tjänster samt information om rättigheter och förmåner.
  • FPA deltar i försöket till slutet av maj. Därefter bedömer man om tjänsten ska få fortsätta.

Text Susanna Vilpponen Bilder, video och redigering Eino Ansio

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.