Gå till innehåll

FPA och sysselsättningstjänster

Samarbetet mellan diakoni­arbetet, social­arbetet och FPA fungerar: ”Vi når nya kunder som är i behov av stöd”
I Nekala i Tammerfors har man provat multiprofessionell rådgivning på initiativ av en diakoniarbetare i södra församlingen. FPA:s servicerådgivare är på plats en gång i månaden. För majoriteten av kunderna är FPA:s förmåner och tjänster helt okända.
FPA betjänar | 10.4.2024

Nyaste artiklar om FPA och sysselsättningstjänster

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.