Gå till innehåll

En ny modell för arbets­sökning tas i bruk i maj – Möjligheterna att påverka sin egen arbets­sökning ökar

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 18.3.2022
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice som tas i bruk den andra maj 2022 sporrar arbetslösa till aktiv, självständig arbetssökning och erbjuder personligare stöd för arbetssökningen. Incitamenten och skyldigheterna är mer balanserade än tidigare. Jurist Antti Ristimäki från FPA besvarar frågor om den nya modellen.
Lyssna på artikeln
illustration av en person som sitter på golvet med en dator framför sig.
Från och med början av maj får arbetslösa arbetssökande allt mer stöd för arbetssökningen.

Vad är den nordiska modellen för arbets­krafts­service?

Den är en form av arbetskraftsservice där varje sökandes behov och möjligheter bedöms redan inom fem dagar efter att den sökande anmält sig som arbetssökande. I modellen ökar möjligheterna att påverka sitt eget sökande, när den sökande själv kan avgöra hurudant arbete hen utför och när.

Vad innebär den nya modellen ur kundens perspektiv?

Det nya systemet ger kunden personligare stöd för arbetssökningen utgående från kundens egna behov. Tillsammans med alla som anmäler sig som arbetssökande gör man en plan, där man kommer överens om arbetssökning och tjänster som stödjer sökningen. Hjälpen är intensivare än tidigare: under de tre första arbetslöshetsmånaderna hålls träffar med en tjänsteman från TE-tjänsterna eller kommunen med två veckors mellanrum.

För att få arbetslöshetsförmån måste man söka till minst fyra arbetsplatser per månad.

Hur påverkar modellen arbetslöshetsförmånerna som betalas av FPA och arbetslöshetskassan?

För att få arbetslöshetsförmån måste man söka till minst fyra arbetsplatser per månad och ta emot ett arbete som man blir vald till. Ansökningsskyldigheten kan sänkas om det i området inte erbjuds arbetsplatser som motsvarar den sökandes arbetserfarenhet, kompetens eller arbetsförmåga. Vid behov kommer man överens om tjänster som stödjer arbetssökningen.

Föreslår man jobb som ska sökas av mig och måste de sökas?

TE-tjänsterna och kommunerna som deltar i kommunförsöket skickar förslag på jobb, som du har en verklig chans att få utgående från din kompetens. Dessa jobb är du skyldig att söka till, om din arbetslöshet varar över ett halvt år. Om du arbetar deltid eller om du redan sökt till en överenskommen mängd arbetsplatser per månad och rapporterat om dem, är du fri från denna skyldighet.

Hurudana sanktioner får man i den nya modellen, om arbets­­sökningen inte förverkligas?

Karenser för uppsagt arbete eller avböjda trygga arbetsplatser blir lindrigare än tidigare. Karenser kring arbetssökning och deltagande i tjänsterna graderas så att den första försummelsen följs av en påminnelse, följande leder till förlorad förmån för fem och vidare tio dagar. Därefter mister man förmånsrätten tills vidare.

Karenser blir lindrigare än tidigare.

Vem gäller modellen?

Modellen gäller alla arbetssökande. Den gäller även gamla arbetssökande och permitterade, som till en början kan intervjuas per telefon. Med permitterade talar man närmare om deras sysselsättningsplaner på ett möte när det gått tre månader sedan permitteringen.

Varför är modellen nordisk?

Som förebild har man velat ha de nordiska länderna, där sysselsättningsgraden är högre. I de andra nordiska länderna har man varit bättre på att stödja aktiv arbetssökning. I Sverige, Danmark och Norge finns ingen lagstadgad mängd arbetsplatser som ska ansökas per månad, utan det avgörs individuellt. Följderna av försummelse av avtalet blir till exempel i Sverige stegvis strängare.

Varför ändras modellen?

Regeringen förnyar som en åtgärd arbetskraftservicen för att stödja snabb sysselsättning. På detta sätt ändrar man sättet för hur man bemöter den sökande och arbetssökningen bedöms och stöds. I den nya modellen vill man få en balans mellan den arbetslösas rättigheter och skyldigheter.

Vad ligger bakom ändringen?

Målet är att höja sysselsättningsgraden och öka mängden arbetskraftsservice samt dess kvalitet. Enligt olika undersökningar blir perioderna som arbetslös kortare när man regelbundet träffar den sökande ansikte mot ansikte i arbetskraftsservicen, den sökande aktivt erbjuds information om lediga arbetsplatser och arbetssökningen följs upp.

Vad mer vore bra att veta?

Det är viktigt att anmäla sig som arbetssökande genast när arbetsförhållandet upphör för att kunna ansöka om arbetslöshetsförmån och få ta del av tjänsterna. Man ska även komma ihåg att upprätthålla arbetssökningen. I början är det många träffar. Om du inte kommer på träffarna eller förmedlar de utredningar som TE-tjänsterna ber om, kan arbetssökningen avbrytas och då avbryts även arbetslöshetsförmånen. Det är bra att följa anvisningarna noggrant och om det är något man undrar över, lönar det sig att be om råd.

Vad kan orsaka kunderna mest huvudbry?

Speciellt för nya kunder tycks det råda oklarheter kring att man först anmäler sig som arbetslös till TE-tjänsterna och sedan ansöker om arbetslöshetsförmån från FPA eller kassan. Det räcker inte med att enbart anmäla sig som arbetslös för att få arbetslöshetsförmån, utan man måste ansöka om den separat. Detta förändras inte heller i den nya modellen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.