Siirry sisältöön

Uusi työnhaku­malli käyttöön touko­kuussa – Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työn­hakuun kasvavat

Työ & Toimeentulo | 28.4.2022
Toinen päivä toukokuuta 2022 käyttöön otettava pohjoismainen työvoimapalvelumalli tsemppaa työtöntä aktiiviseen, omatoimiseen työnhakuun ja tarjoaa siihen aiempaa henkilökohtaisempaa tukea. Kannusteet ja velvoitteet ovat entistä tasapainoisemmat. Lakimies Antti Ristimäki Kelasta vastaa kysymyksiin uudesta mallista.
Kuuntele artikkeli
kuvituskuva ihminen istuu lattialla, tietokone auki edessään.
Työtön työnhakija saa toukokuun alusta lähtien entistä enemmän tukea työnhakuun.

Mikä on pohjoismainen työvoima­malli?

Se on työvoimapalvelun tapa, jossa jokaisen työnhakijan tarpeet ja mahdollisuudet hakea työtä arvioidaan jo viiden päivän kuluttua työnhakijaksi ilmoittautumisesta. Mallissa mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnhakuun kasvavat, kun työnhakija voi itse päättää, mitä töitä hän hakee ja milloin.

Mistä uudessa mallissa on asiakkaan näkö­kulmasta kyse?

Asiakas saa uudessa systeemissä henkilökohtaisempaa tarpeittensa mukaista tukea työnhakuun. Kaikkien työnhakijaksi ilmoittautuvien kanssa tehdään suunnitelma, jossa sovitaan työnhausta ja sitä tukevista palveluista. Apua saa aiempaa tiiviimmin: kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana tapaamisia TE-palvelujen tai kunnan asiakaspalvelijan kanssa on kahden viikon välein.

Työttömyysetuuden saamiseksi on haettava ainakin neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Miten se vaikuttaa Kelan ja työttömyys­kassan maksamiin työttömyys­etuuksiin?

Työttömyysetuuden saamiseksi on haettava ainakin neljää työpaikkaa kuukaudessa ja vastaanotettava työ, johon tulee valituksi. Hakuvelvoitetta voidaan pienentää, jos alueella ei ole tarjolla hakijan työkokemusta, osaamista tai työkykyä vastaavia työpaikkoja. Tarvittaessa sovitaan työnhakua tukevista palveluista.

Ehdotetaanko minulle haettavia töitä ja onko niitä haettava?

TE-palvelut ja kuntakokeiluihin osallistuvat kunnat lähettävät sinulle ehdotuksia töistä, joihin taidoillasi on todellinen mahdollisuus työllistyä. Näihin työpaikkoihin on velvollisuus hakea, jos työttömyytesi pitkittyy kestämään yli puoli vuotta. Jos olet osa-aikatyössä tai olet jo muuten hakenut sovitun määrän työpaikkoja kuukaudessa ja raportoinut niistä, olet vapaa näistä velvoitteista.

Millaiset sanktiot uudessa mallissa saa, jos työn­haku ei toteudu?

Työstä eroamisesta ja varmasta työstä kieltäytymisestä annettavia karensseja lievennetään aiemmasta. Työnhakuun ja palveluihin osallistumiseen liittyviä karensseja porrastetaan niin, että ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa huomautus, seuraavista etuuden menetys viideltä ja edelleen kymmeneltä päivältä. Tämän jälkeen etuusoikeuden menettää toistaiseksi.

Karensseja lievennetään aiemmasta.

Keitä malli koskee?

Malli koskee kaikkia työnhakijoita. Se koskee myös vanhoja työnhakijoita ja lomautettuja, jotka voidaan alkuun haastatella puhelimitse. Lomautettujen kanssa keskustellaan tarkemmin heidän työllistymissuunnitelmistaan tapaamisessa, kun lomautuksesta on kulunut kolme kuukautta.

Miksi malli on pohjois­mainen?

Malliin on haluttu ottaa esimerkkiä Pohjoismaista, joissa työllisyysaste on korkeampi. Muissa Pohjoismaissa on tuettu enemmän aktiivista työnhakua. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa laissa ei säädetä kuukausittain haettavien työpaikkojen määrästä, vaan se määritellään yksilöllisesti. Seuraamukset sopimuksen laiminlyönnistä ovat esimerkiksi Ruotsissa asteittain kovenevia.

Miksi mallia muutetaan?

Hallitus uudistaa yhtenä toimenpiteenään työvoimapalveluita tukemaan nopeaa työhön pääsyä ja uudelleentyöllistymistä. Tällä muutetaan tapaa, jolla työnhakija kohdataan ja hänen työnhakemistaan arvioidaan ja tuetaan. Uudessa mallissa työttömän oikeudet ja velvollisuudet pyritään saamaan tasapainoon.

Mitä muutoksen taustalla on?

Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta ja lisätä työllisyyspalvelujen määrää ja laatua. Erilaisten tutkimuksien mukaan työttömyysjaksot lyhenevät, kun työnhakija kohdataan työvoimapalveluissa säännöllisesti kasvokkain, hänelle tarjotaan aktiivisesti tietoa vapaista työpaikoista ja hänen työnhakuaan seurataan.

Mitä muuta olisi hyvä tietää?

On tärkeää ilmoittautua työnhakijaksi heti työsuhteen päätyttyä, jotta voi hakea työttömyysetuutta ja päästä palvelujen piiriin. Työnhaku pitää muistaa myös pitää voimassa. Tapaamisia on alkuun paljon. Jos et saavu tapaamisiin tai toimita TE-palvelujen pyytämiä selvityksiä, työnhaku voi katketa ja se katkaisee myös työttömyysetuuden. Ohjeita kannattaa seurata tarkkaan ja jos joku asia mietityttää, kannattaa kysyä neuvoa.

Mikä asiakkaita voi eniten asiassa mietityttää?

Eritoten uusilla asiakkailla tuntuu olevan epäselvyyttä siitä, että työttömäksi ilmoittaudutaan ensin TE-palveluissa ja sitten haetaan työttömyysetuutta Kelasta tai kassasta. Pelkkä työnhakijaksi ilmoittautuminen ei riitä työttömyysetuuden saamiseksi, vaan sitä pitää hakea erikseen. Tämä asia ei myöskään muutu uudessa mallissa.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.