Gå till innehåll

FÖRETAGARE & ARBETSGIVARE

Arbetsgivare, vill din arbetstagare delta i arbetsprövning med rätt till rehabiliteringspenning?
Arbetsprövning innebär som namnet säger att en arbetstagare prövar på nya arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan också utföra sitt gamla arbete om arbetet anpassas efter arbetstagarens hälsotillstånd.

Nyaste artiklar

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.