Gå till innehåll

Så här bildas före­tagarens sociala förmåner i Finland

FÖRETAGARE & ARBETSGIVARE | 28.11.2023
När en invandrare blir företagare gäller det att först ta en FöPL-försäkring, eftersom den utgör grunden för sociala förmåner. FöPL-försäkringen beviljas av ett pensionsförsäkringsbolag, förmåner ansöks från FPA.
Lyssna på artikeln
en foretagare sitter med en bärbar dator i knät.

Grundvalen för företagarens sociala trygghet i Finland är en giltig FöPL-försäkring. Utgående från den fastställs till exempel sjuk- och föräldradagpenningen som betalas av FPA. FöPL-försäkringen tjänar även in pension och påverkar eventuell arbetslöshetsdagpenning.

Observera särskilt dessa saker om du vill bli företagare i Finland:

1. Skaffa en FöPL-­försäkring

En FöPL-försäkring tas från ett pensionsförsäkringsbolag. Det finns många bolag i Finland, men beloppet som du betalar varje månad till pensionsförsäkringsbolaget påverkas inte av vilket bolag du väljer.

Varje företagare mellan 18–67 år med en årsinkomst på minst 8 575,45 euro behöver en FöPL-försäkring. Om arbetsinkomsten är mindre än så och du inte har någon FöPL-försäkring, kan du vara en s.k. lättföretagare. Då löser man rätten till förmåner på samma sätt som för arbetstagare i ett arbetsavtalsförhållande.

En arbetstagare, som tjänar minst 800 euro/mån, har rätt till sjukförsäkringsförmåner. Ifall du inte är lättföretagare eller har en FöPL-försäkring, löser man rätten till sociala förmåner utgående från om du är stadigvarande bosatt i Finland.

2. Företagarens bostadsort har betydelse

Pensionsförsäkringsbolaget fattar beslut om att bevilja en FöPL-försäkring. Ifall du kommer från ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, är förutsättningen för att få en försäkring att du bor i Finland och tänker grunda ett företag och bosätta dig tills vidare i Finland. När man bedömer bosättningen i Finland bedömer man situationen i sin helhet och till exempel enbart en adress i Finland räcker inte som grund för att bevilja en försäkring.

Ifall du blir företagare och kommer till Finland från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, behöver du inte bo i Finland för att få förmåner. Förutsättningen för förmånerna är då en FöPL-försäkring.

3. Du kan skaffa en FöPL-­försäkring när företags­verksamheten har pågått i fyra månader

Förutsättningen för en FöPL-försäkring är företagsverksamhet som pågått i fyra månader. Du kan alltså skaffa en FöPL-försäkring först när du har varit verksam som företagare i fyra månader. Försäkringen träder i kraft retroaktivt från den tidpunkt då företagsverksamheten inleddes, och FPA:s förmåner kan också fås retroaktivt från den tidpunkt då FöPL-försäkringen trädde i kraft.

4. Företagarens förmåner fast­ställs enligt FöPL-­inkomsten

Om du blir sjuk eller tar föräldraledigt som företagare, kan du ansöka om förmåner från FPA. Smidigaste sättet är att göra en ansökan på FPA:s webbplats. Förutsättningen för att förmånen ska betalas ut är en giltig FöPL-försäkring, och en företagare som söker sig till kund hos FPA ska bifoga ett intyg över sin FöPL-försäkring till sin förmånsansökan.

Beloppet på den sjuk- och föräldradagpenning som FPA betalar är bunden till FöPL-inkomsten och därför är det viktigt att din FöPL-inkomst ligger på rätt nivå och inte är till exempel för låg. 

FöPL-inkomsten har betydelse även när företagsverksamheten upphör. Om du avslutar företagsverksamheten och blir arbetslös, får du grunddagpenning från FPA. I Finland kan en företagare dessutom gå med i en arbetslöshetskassa, vilket förbättrar de sociala förmånerna om hen blir arbetslös. Till företagarkassan betalas varje månad ett belopp som fastställs av FöPL-inkomsten, och kassan betalar på motsvarande sätt inkomstrelaterad dagpenning till en medlem som blivit arbetslös. Detta belopp är högre än den dagpenning som fås från FPA. År 2023 ska FöPL-årsinkomsten för en person som vill bli medlem i Pensionskassan vara minst 14 088 euro. 

5. Företags­hälsovården ger ytterligare säkerhet

Vem som helst som är verksam som företagare i Finland kan skaffa företagshälsovård åt sig själv och få ersättning för den från FPA. En företagare kan även ha rätt till rehabilitering som arrangeras av FPA eller en Arbetshälsoinstitutet.

Ifall du är fast bosatt i Finland, är det också bra att du skaffar ett FPA-kort och anmäler dig till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är också bra att be om praktiska råd av andra invandrare som blivit företagare, om det är möjligt.

LÄS OCKSÅ
Företagande i Finland belönar

Som expert jurist Antti Klemola från FPA.

Text Tiina Laaninen

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.