Siirry sisältöön

Näin yrittäjän sosiaali­turva muodostuu Suomessa

Yrittäjä & Työnantaja | 28.11.2023
Kun maahanmuuttaja ryhtyy yrittäjäksi, ensimmäinen asia on ottaa YEL-vakuutus, koska se muodostaa sosiaaliturvan perustan. YEL-vakuutuksen myöntää eläkevakuutusyhtiö, etuuksia haetaan Kelasta.
Kuuntele artikkeli
yrittäjä-istuu-läppäri-sylissään

Yrittäjän sosiaaliturvan kivijalka Suomessa on voimassa oleva YEL-vakuutus. Sen perusteella määräytyy esimerkiksi Kelan maksama sairaus- ja vanhempainpäiväraha. YEL-vakuutus kerryttää myös eläkettä ja vaikuttaa mahdolliseen työttömyyspäivärahaan.

Huomioi erityisesti nämä asiat, jos olet ryhtymässä Suomessa yrittäjäksi:

1. Hanki YEL-vakuutus

YEL-vakuutusta haetaan eläkevakuutusyhtiöstä. Yhtiöitä on Suomessa monia, mutta kuukausittain eläkevakuutusyhtiölle maksettavan summan määrään ei vaikuta, mistä yhtiöstä vakuutusta haet.

YEL-vakuutuksen tarvitsee jokainen 18−67-vuotias yrittäjä, jonka vuosittainen työtulo on vähintään 8575,45 euroa. Jos työtulo jää tätä pienemmäksi, eikä YEL-vakuutusta ole, saatat olla ns. kevytyrittäjä. Tällöin oikeus etuuksiin ratkaistaan, kuten työsuhteessa olevalla työntekijällä.

Työntekijä, joka ansaitsee vähintään 800 euroa/kk, on oikeutettu sairausvakuutuksen etuuksiin. Mikäli et toimi kevytyrittäjänä eikä sinulle ole YEL-vakuutusta, ratkaistaan oikeus sosiaaliturvaan sen perusteella, asutko vakinaisesti Suomessa.

2. Yrittäjän asuinpaikalla on merkitystä

YEL-vakuutuksen myöntämisestä päättää eläkevakuutusyhtiö. Mikäli tulet muualta kuin EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai Iso-Britanniasta, vakuutuksen saamisen edellytyksenä on asuminen Suomessa ja aikomus yrittää ja asettua toistaiseksi Suomeen. Suomessa asumista arvioitaessa käytetään kokonaisharkintaa, eikä esimerkiksi pelkkä osoite Suomessa riitä vakuutuksen myöntämisen perusteeksi.

Mikäli ryhdyt yrittäjäksi ja tulet Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, sinun ei tarvitse asua Suomessa etuuksia saadaksesi. Etuuksien edellytyksenä on tällöin YEL-vakuutus.

3. YEL-vakuutusta voi hakea, kun yritys­toiminta on jatkunut neljä kuukautta

YEL-vakuutuksen edellytyksenä on neljä kuukautta jatkunut yritystoiminta. Voit siis hakea YEL-vakuutusta vasta, kun olet toiminut yrittäjän tämän ajan. Vakuutus tulee voimaan takautuvasti yritystoiminnan aloittamisesta lukien, ja samoin Kelan etuuksia voi saada takautuvasti YEL:n voimaantulosta lukien.

4. Yrittäjän etuudet määrittyvät YEL-tulon mukaan

Jos sairastut tai jäät vanhempainvapaalle yrittäjänä, voit hakea Kelasta etuutta. Kätevimmin haku käy Kelan verkkosivujen kautta. Etuuden maksamisen edellytyksenä on voimassa oleva YEL-vakuutus, ja Kelan asiakkaaksi hakeutuvan yrittäjän on liitettävä etuushakemukseensa todistus YEL-vakuutuksestaan.

Kelan maksamien sairaus- ja vanhempainpäivärahojen määrä on sidottu YEL-työtuloon, joten on tärkeää, että YEL-tulosi on oikealla tasolla, eikä esimerkiksi liian pieni. 

YEL-tulolla on merkitystä myös silloin, kun yritystoiminta päättyy. Jos lopetat yritystoiminnan ja jäät työttömäksi, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa. Suomessa yrittäjä voi tämän lisäksi liittyä työttömyyskassaan, mikä parantaa sosiaaliturvaa, jos joutuu työttömäksi. Yrittäjäkassaan maksetaan kuukausittain YEL-tulon mukainen maksu, ja kassa maksaa vastaavasti työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista päivärahaa, joka on parempi kuin pelkkä Kelan maksama peruspäiväraha. Vuonna 2023 Eläkekassan jäseneksi hakevan YEL-vuosityötulon pitää olla vähintään 14 088 euroa. 

5. Työterveyshuolto tuo lisä­turvaa

Kuka tahansa Suomessa yrittäjänä työskentelevä voi hankkia itselleen työterveyshuollon ja saada siihen korvausta Kelalta. Yrittäjällä voi olla oikeus myös Kelan tai työterveyslaitoksen järjestämään kuntoutukseen.

Mikäli asut vakinaisesti Suomessa, sinun on hyvä hakea itsellesi myös Kela-kortti ja ilmoittautua Digi- ja väestötietovirasto. Hyviä käytännön vinkkejä yrittäjyyteen kannattaa kysyä myös muilta yrittäjiksi ryhtyneiltä maahanmuuttajilta, mikäli se on mahdollista.

LUE MYÖS
Yrittäjyys Suomessa palkitsee

Asiantuntijana juristi Antti Klemola Kelasta.

Teksti Tiina Laaninen

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.