Gå till innehåll

Företagare kan också få stöd från FPA

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 27.4.2021
Om du har små inkomster kan du som företagare ansöka om stöd för ditt boende och för att trygga din utkomst. Du behöver inte avsluta företagsverksamheten för att kunna få stöd från FPA.
Lyssna på artikeln
""

3 tips om FPA:s stöd för företagare

  1. Om din företagsverksamhet har lidit av coronaepidemin kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner från FPA. Du kan få temporär arbetslöshetsförmån till och med 30.6.2021. Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Det är behändigt att ansöka, eftersom du inte behöver skicka några bilagor till FPA. Meddela i ansökan en uppskattning av dina inkomster för den tid som du ansöker om arbetslöshetsförmånen.
  2. Ett hushåll med små inkomster kan få allmänt bostadsbidrag för att underlätta betalningen av boendeutgifter. Bostadsbidraget beviljas per hushåll. Till samma hushåll räknas vanligen alla som bor i samma bostad. Bidragets belopp påverkas av hur många personer som hör till hushållet, inkomsterna för alla personer i hushållet och i vilken kommun bostaden finns. Med hjälp av vår räknare kan du kolla om du har möjlighet att få bostadsbidrag.
    • I bostadsbidragets inkomster räknas för företagare arbetslöshetsförmåner och företagsinkomsten enligt din uppskattning. Arbetsinkomst enligt en FöPL-försäkring som är i kraft räknas inte med. Du behöver inte skicka verifikat gällande företagsverksamhetens intäkter och utgifter, såsom bokslutsuppgifter, till FPA.
  3. Som företagare kan du också ansöka om utkomststöd. I så fall utreder FPA lönsamheten i ditt företag. Stödbeloppet påverkas av hela familjens inkomster och tillgångar, såsom pengar på ett bankkonto. Före du ansöker om utkomststöd ska du först reda ut dina möjligheter att få andra stöd. Med hjälp av vår räknare kan du kolla om du har möjlighet att få utkomststöd.

+ I tjänsten MittFPA ser du om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får i stöd och när det kommer att betalas. I tjänsten ser du också påminnelser om bilagor och tilläggsuppgifter ifall de ännu saknas. På fpa.fi kan du kolla hur länge det för tillfället tar för FPA att handlägga olika förmåner.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.