Gå till innehåll

Jordgubbsföretagaren ansöker om rätt till sjukvård i Finland för säsongsarbetare – ansökan är lättare än tidigare

Hälsa | 18.5.2021
Företagare Pauliina Kovanen ansöker om rätt till sjukvård i Finland för sina arbetstagare som kommer till Finland från länder utanför EU, för att arbetstagarna inte ska vara oroliga över kostnaderna för eventuell sjukvård.
Lyssna på artikeln
Pauliina Kovanen.
Pauliina Kovanens farmor grundade Metsäpelto jordgubbsodling på 1950-talet. Pauliina har arbetat på odlingen som heltidsföretagare sedan 2019.

Våren grönskar ännu inte ens i träden när man på Metsämäki jordgubbsodling i Suonenjoki redan har en lång lista över saker som ska göras. Plasten ska läggas över växttunnlarna och odlingsborden ska göras klara för plantering. I kylrummet finns redan plantor som väntar på planteringen som snart ska ske.

Företagare på gården är Jussi Huttunen och hans fru Pauliina Kovanen. I år anställer de sannolikt två permanenta arbetstagare, och därtill behövs varje år cirka 50–60 säsongsarbetare. Av dessa arbetar ett tiotal på gården från vår till höst, medan resten kommer för ett par månader under skördetiden.

Emellertid får säsongsarbetare som kommer till Finland från länder utanför EU vid behov sjukvård inom den offentliga hälsovården till klientavgift.

Arbetstagarna kommer vanligtvis från Ukraina, Ryssland och Belarus. Majoriteten av arbetstagarna återkommer från år till år och är bekanta för företagarna. Ankomsten till Finland underlättas av att arbetstagarna inte behöver oroa sig över kostnaderna för eventuell sjukvård, säger Kovanen.

– Ett villkor för att få visum är en obligatorisk försäkring, men ofta är villkoren för försäkringarna så dåliga att de inte riktigt ger något tillbaka. Därför kan det vara ett stort orosmoment att något oförutsägbart skulle hända och man skulle fara hem med en faktura på flera tusen euro.

Emellertid får säsongsarbetare som kommer till Finland från länder utanför EU vid behov sjukvård inom den offentliga hälsovården till klientavgift, dvs. till samma pris som personer som bor i Finland. FPA ersätter kostnaderna som orsakats den offentliga hälsovården med statliga medel.

Pauliina Kovanen och säsongarbetare.
De första säsongsarbetarna anlände till jordgubbsodlingen i april, när bland annat installering av plast på växttunnlarna stod på arbetslistan.

Säsongsarbetare har rätt till den offentliga hälsovårdens tjänster

En person som arbetar i Finland har rätt till den offentliga hälsovårdens tjänster under den tid som han eller hon är arbetspensions-, olycks- eller arbetslöshetsförsäkrad i Finland. En arbetstagare som kommer till Finland från ett land utanför EU, EES eller Schweiz behöver dessutom ett uppehållstillstånd eller intyg som berättigar till arbete som beviljats av Migrationsverket eller ett visum som berättigar till arbete som beviljats av Finlands ambassad.

När arbetstagaren har ett giltigt arbetsavtal och ett uppehållstillstånd eller visum som berättigar till arbete, kan FPA bevilja honom eller henne ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Säsongsarbetare är personer som är anställda inom jordbruk och trädgårdsodling eller turism under en säsong i Finland, men inte till exempel personer som plockar vilda bär.

På årsnivå ansöks några hundra vårdrätter till säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU, berättar planerare Reetta Kyyrö på FPA:s kompetenscenter för internationella ärenden. Detta är långt ifrån säsongsarbetarnas egentliga antal, som är cirka 14 000–20 000 per år.

Sannolikt påverkas antalet ansökningar delvis av att en stor del av säsongsarbetarna endast är några månader i Finland. Därtill har säsongsarbetarna eller deras arbetsgivare inte nödvändigtvis kunskap om säsongsarbetarens rätt till den offentliga hälsovårdens tjänster i Finland, konstaterar Kyyrö.

Nu är det enklare för säsongsarbetare att få rätt till sjukvård

I år har processen kring rätt till sjukvård förändrats hos FPA.

– Tidigare avgjordes rätten till vård i det skede när säsongsarbetaren hade fått en finländsk personbeteckning och hans eller hennes rätt till social trygghet i Finland har avgjort hos FPA, berättar Kyyrö.

Den offentliga hälsovården kan ansökas genast när en arbetstagare som ingått ett arbetsavtal har ett giltigt säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete.

Numera behöver säsongsarbetare inte en personbeteckning eller rätt till social trygghet i Finland för att så använda den offentliga hälsovårdens tjänster till samma pris som lokalbefolkningen. För att få tillgång till privata hälsovårdstjänster och rätt till sjukförsäkringsersättning för receptmediciner behövs en personbeteckning som ansöks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, men rätt till vård inom den offentliga hälsovården kan ansökas genast när en arbetstagare som ingått ett arbetsavtal har ett giltigt säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete.

FPA kontrollerar intygets eller visumets giltighet och beviljar Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Genom att visa upp intyget inom den offentliga hälsovården får kunden all den vård som behövs till samma pris som lokala invånare.

Pauliina Kovanen vid dator.
Pauliina sköter företagets pappersarbete och ansvarar bland annat för att ansöka om rätt till sjukvård till arbetstagarna. ”Våra arbetstagare har varit nöjda med det rimliga priset om de har blivit tvungna att söka sig till vård.”

Ansök om rätt till sjukvård när säsongsarbetarens arbetsavtal börjar

För Pauliina Kovanen är det en självklarhet att ansöka om rätt till vård.

– Våra arbetstagare har varit nöjda med det rimliga priset om de har blivit tvungna att söka sig till vård.

Under tidigare år har Kovanen ansökt om rätt till sjukvård för sina korttidsanställda arbetstagare endast när det har funnits behov för sjukvård. Detta rekommenderar inte Kyyrö, eftersom kunden kan debiteras den verkliga kostnaden för vården om det inte finns ett intyg över rätt till vård när han eller hon söker sig till vård. Man kan be om att fakturan korrigeras när intyg om rätt till vårdförmånar har beviljats, men det är enklare för alla om rätten till vård har ansökts och intyget beviljats redan i början av arbetsavtalsförhållandet, säger Kyyrö.

Det är exakt det som står på Pauliina Kovanens arbetslista i juni i år, när de korttidsanställda säsongsarbetarna anländer.

Så ansöker man om rätt till vård

  • Rätten till vård ansöks hos FPA med blanketten Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland SV139r.
  • Arbetstagaren ska ha beviljats ett säsongsarbetsintyg av Migrationsverket eller ett visum för säsongsarbete av en finsk beskickning. FPA ser uppgifterna i systemet, så dessa behöver inte bifogas till ansökan.
  • Arbetsgivaren kan ansöka om rätten med arbetstagarens fullmakt. Arbetstagaren kan också själv ansöka om rätten till sjukvård.
  • FPA beviljar säsongsarbetaren ett dokument, Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. När man visar upp intyget inom den offentliga hälsovården får man vården till samma pris som personer som bor i Finland.

Läs mer på fpa.fi

Arbetstagare till Finland

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.