Gå till innehåll

Använder du FPA-taxi? Så här förnyas tjänsten år 2022

Hälsa | 28.9.2021
År 2022 förbättras valfriheten för kunder som använder sig av taxiresor som ersätts av FPA, när två serviceproducenter trafikerar på varje område. FPA:s specialplanerare Anne Giss svarar på frågor kring konkurrensutsättningen av taxitjänsterna och den förnyade tjänsten.
Lyssna på artikeln
Ihmishahmo ja kaksi taksia piirroskuvassa.
I konkurrensutsättningen på hösten 2021 valdes för varje område två serviceproducenter som har hand om taxiresor som ersätts av FPA. Från och med början av år 2022 kan kunden välja vilken av områdets serviceproducent hen beställer skjutsen från.

Varför konkurrensutsattes serviceproducenterna för FPA-taxi på hösten 2021 och vad gällde konkurrensutsättningen?

Upphandlingsperioden för de nuvarande avtalen upphör 31.12.2021. Dessutom var det viktigt att beakta sådana faktorer i lagstiftningen som påverkar tjänsten under kommande år.

För närvarande har varje område en serviceproducent, som har ansvar för att ordna taxiresor som ersätts av FPA. I konkurrensutsättningen valdes för varje område två serviceproducenter som kunden kan välja mellan.

De valda serviceproducenterna svarar från och med 1.1.2022 för hela tjänsten: beställning av taxiresor, samordning och förmedling av resor, tillhandahållande och övervakning av transporter samt rapportering av betalningar. 

Med vilka kriterier konkurrensutsattes FPA-taxitjänsternas serviceproducenter?

Av serviceproducenterna krävs hög kvalitet, till exempel en tillräcklig mängd bilar och bra kundservice såväl på beställningscentralen som under transporterna. Av de serviceproducenter som uppfyllde kraven valdes för varje område två aktörer som gett det förmånligaste anbudet.

Vad förändras ur kundens perspektiv och när?

Från och med början av år 2022 kan kunden själv välja en serviceproducent som motsvarar det egna servicebehovet bland de två aktörer som valts för området. Serviceproducenterna får på så sätt tävla om kunderna uttryckligen med högklassig service. I takt med att serviceproducenterna förnyas ändras också beställningsnumren år 2022. Varje serviceproducent har sitt eget beställningsnummer.

Den nya verksamhetsmodellen ger kunden möjligheten att få ett textmeddelande när taxin har godkänt beställningen och är på väg till adressen.

Vad allt förblir oförändrat?

Rätten att använda FPA-taxi fastställs med samma kriterier som tidigare. Även resans självriskandel och kostnadstak förblir oförändrade. Beställningssamtalen är fortfarande kostnadsfria, och taxin beställs även i fortsättningen senast dagen före resan, om mottagningstiden är känd. Skjutsarna kan fortfarande samordnas, dvs. en annan kund kan resa med samma skjuts, visserligen inte under coronatiden.

LÄS OCKSÅ
När och hur ersätter FPA taxiresor? FPA:s planerare berättar

Vem har rätt att anlita bekant taxi?

Bekant taxi innebär att kunden anlitar en bekant taxichaufför. Även i fortsättningen har barn under 16 år som reser ensamma och som har ett långvarigt intyg över rätt att anlita taxi, rätt att anlita bekant taxi. FPA kan bevilja rätten även till andra som har detta intyg på basen av ett beslut. Motiveringen kan till exempel vara att resan skulle förhindras om kunden inte får en chaufför som känner till den assistans eller handledning som kundens hälsotillstånd kräver.

Hur ansöker man om rätten att anlita bekant taxi?

En kund som har ett långvarigt intyg över rätt att anlita taxi kan utreda sin rätt att anlita bekant taxi genom att ringa FPA:s kundservicenummer 020 692 204. Tidigare beviljad rätt att anlita bekant taxi bevaras när tjänsten förnyas år 2022. Det är emellertid möjligt att den bekanta chauffören inte fortsätter köra, om till exempel områdets serviceproducent byts ut.

Vi önskar att kunderna ber om en ny bekant taxi tidigast i februari 2022. Då har kunderna haft möjlighet att jämföra serviceproducenter sedan början av året. 

Hur försäkrar FPA och serviceproducenterna att misstagen från den tidigare konkurrensutsättningen inte upprepas?

Tidigare problem har varit kopplade till försenade taxibilar och långa telefonköer. Modellen med två serviceproducenter, där man konkurrerar med kvalitet, främjar att skjutsarna kommer i tid. Serviceproducenterna har redan under en längre tid kunnat planera pålitlig service och nu är det mer sannolikt.

Frivillig förarutbildning som är inriktad på grupper med särskilda behov har lagts till i lagstiftningen som tillämpas på taxibilar. FPA kräver att alla chaufförer genomgår denna utbildning före 1.1.2024. Utbildningen inkluderar bland annat många faktorer som förbättrar kundsäkerheten.

Vilka andra förbättringar utlovas för tjänsten?

Framöver förmedlas uppgifterna om kundens rätt att anlita taxi och invataxi samt självriskandelens uppfyllande från FPA till serviceproducenten. Kunden behöver till exempel inte betala extra självrisker när uppgifterna om självriskandelen överförs snabbare än tidigare via e-tjänsten. Det är fråga om liknande informationsförmedling som mellan FPA och apoteken. Om kunden önskar kan man till exempel lägga till information om behovet av assistans eller förtydligande kring adressen där kunden hämtas.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.