Gå till innehåll

När och hur ersätter FPA taxiresor? FPA:s planerare berättar

Hälsa | 7.5.2018
Det kommer att ske förändringar i de taxiresor som FPA ersätter vid ingången av juli. Genom att beställa taxi via beställningsnumret för ditt område försäkrar du dig om att du får FPA-ersättning för din resa också i fortsättningen.
Lyssna på artikeln
""

Från och med 1.7.2018 tillämpas en enda självrisk på de resor som FPA ersätter. Självrisken är 25 euro för enkelresor. För att FPA ska kunna ersätta den överstigande delen måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer.

Anne Hauta, planerare vid FPA, svarar på fem frågor om taxiresor. Dra nytta av hennes tips och försäkra dig om att du får FPA-ersättning för taxiresan.

För hurdana taxiresor kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för en taxiresa om du blir tvungen att besöka läkare på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning och du med tanke på ditt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel.

FPA ersätter undantagsvis också kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med den 30 juni 2022. Också resor i samband med coronatestning ersätts. Också resor i samband med coronatestning ersätts. Också bristfälliga trafikförbindelser kan ge rätt att anlita taxi.

Var beställer jag taxin?

Taxin måste beställas via en beställningscentral som har ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Varje landskap har 1 beställningsnummer via vilket resorna ska beställas. Ett undantag från detta är Mellersta Österbotten och Norra Österbotten som har ett gemensamt beställningsnummer. Det är en förutsättning för att ersättning ska kunna betalas ut att taxin har beställts via ett regionalt beställningsnummer. Numren är avgiftsfria.

När du beställer taxin får du frågor om följande saker:

 • motivering till anlitandet av taxi (hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser)
 • namn och personbeteckning
 • adress där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • eventuella hjälpmedel som du behöver ha med dig
 • eventuell följeslagare
 • på vilket telefonnummer man kan kontakta dig gällande resan.

Berätta genast i början av samtalet om du har ett långvarigt intyg som berättigar till användning av taxi. Då får du inte alla ovannämnda frågor om resan.

Läs också: Sällsynt cancer satte stopp för småbarns­mammans vardag – FPA-taxi skjutsade till strål­behandlingarna

Vad kostar resan?

För resan betalar du högst självrisken. I år är den 25 euro per taxiresa. Om resan kostar mindre än 25 euro betalar du hela priset för resan till chauffören. De resor som kostar mindre än självrisken räknas ändå med i den årliga självriskandelen. Takbeloppet för självrisken är 300 euro per år. När du under ett kalenderår har betalat sammanlagt 300 euro för taxiresor får du ett årssjälvriskkort av FPA. När du visar upp kortet för chauffören behöver du inte betala någon självrisk, utan resan är avgiftsfri.

Kan jag beställa taxin på annat håll?

Om du beställer taxin på annat håll kan FPA inte ersätta din taxiresa, utan du blir tvungen att betala den själv.

Jag använder regelbundet taxi som ersätts av FPA. Kan jag begära att få en bekant chaufför?

Barn under 16 år och svårt sjuka barn har fortfarande rätt till bekant taxi, dvs. att resa med en bekant taxichaufför. Rätt till bekant taxi kan också beviljas en kund utifrån individuell bedömning.  En förutsättning för att transport med bekant taxi ska kunna ordnas är att den beställningscentral som ordnar taxiresor som FPA ersätter kan anvisa en chaufför som kunden alltid får anlita.

Ändringar i taxiresorna 1.1.2022

Från och med 1.1.2022 finns det i varje landskap två serviceproducenter som sköter de taxiresor som ersätts av FPA.

Läs mer från fpa.fi: Ändringar i taxiresorna 1.1.2022

Läs mer

Taxiresor

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.