Gå till innehåll

Hyran betalas med militärunderstöd

När gardesjägare Joona Hammar-Staf blev inkallad till militärtjänstgöring började han utreda möjligheten att ansöka om militärunderstöd. Understödet ersätter kostnader som uppstår förutom under beväringstjänsten, även under repetitionsövningar.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 2.6.2022
Lyssna på artikeln

Väckning 5.30, frukost bestående av bröd, gröt och flingor, sedan väntar dagens uppgifter.

Så inleds en vanlig dag för gardesjägare Joona Hammar-Staf vid Gardesjägarregementet i Sandhamn.

Den 19-åriga Vandabon har snart gjort militärtjänst i fyra månader. Som gardesjägare har han hand om stabens löpande ärenden, passagekontroll och posttransport – bland annat.

”I början var det lite jobbigt, eftersom jag hade vant mig vid att själv få bestämma över mina ärenden. Småningom har jag emellertid vant mig vid den här”, berättar Joona.

När uppbådet kom hade Joona inga särskilda förväntningar eller önskemål om militärtjänstgöringen. Bara att tjänstgöringsplatsen skulle vara nära.

Joona ute i Sandhamn.
I tjänstgöringen har Joona lärt sig att agera snabbt och i tid. ”Tidshanteringen har varit utmanande för mig. Här måste man vara punktlig, och det har jag nytta av även i det civila.”

Joona, som tog studenten för ett år sedan, arbetade i Prismas cykelservice och var domare på fotbollsmatcher. Redan tredje året i gymnasiet hade han flyttat till en studentbostad med tre andra personer, och under våren hade bostaden bytts ut mot en egen tvåa med bastu.

När det stod klart att han skulle rycka in, började Joona utreda möjligheterna att ansöka om militärunderstöd.

Militärunder­stöd kan betalas till värn­pliktiga eller deras anhöriga

Militärunderstöd är viktig ekonomisk hjälp under militärtiden. Det kan betalas under tjänstgöringstiden till värnpliktiga som fullgör militär- eller civiltjänst och som har personliga boendeutgifter.

Militärunderstöd kan även betalas till värnpliktigas anhöriga. Som anhörig ses en make eller maka eller en part i ett registrerat partnerskap eller en sambo, som den tjänstgörande har ett gemensamt barn tillsammans med samt ett barn som försörjs av den tjänstgörande.

Tjänstgörande kan som militärunderstöd få bostadsunderstöd och räntorna på deras studielån kan betalas. Anhöriga kan i sin tur få grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilt understöd och underhållsbidrag. Även de som deltar i civiltjänstgöringens utbildningsperiod kan vara berättigade till understöd.

Förutsättningen för att få bostadsunderstöd som beviljas till värnpliktiga är att den som fullgör militärtjänst har bott självständigt i minst tre månader innan militärtjänsten börjar. Kostnaderna för en bostad som skaffats under tjänstgöringen eller under tre månader innan den inletts kan ersättas endast av motiverade skäl. Därtill ska tjänstgöringen ha försvagat inkomsten hos den som fullgör tjänstgöringen eller hans eller hennes anhöriga, dvs. den sökande ska vara i behov av understöd.

Om den som inleder tjänstgöring eller hans eller hennes familj får allmänt bostadsbidrag från FPA innan tjänstgöringen inleds, fortsätter bostadsbidraget under tjänstgöringen. Vid behov ska bostadsbidragets belopp justeras, och det kan kompletteras med militärunderstöd.

År 2021 betalades militärunderstöd till sammanlagt 9 280 personer. Av mottagarna var majoriteten värnpliktiga och ett litet antal var anhöriga till värnpliktiga.

Du kan förtjäna 300 euro per månad i löne- eller företagar­inkomster

I början av år 2022 lade man till ett skyddat belopp på 300 euro till militärunderstödet. Det skyddade beloppet innebär ett belopp, som personen får förtjäna utan att det påverkar förmånens eller understödets storlek. I takt med reformen kan en värnpliktig förtjäna 300 euro netto per månad i löne- eller företagarinkomster. Det skyddade beloppet gäller inte den värnpliktiges anhörigas inkomster.

Gardesjägarregementets socialkurator Jarmo Österlund tycker att det skyddade beloppet är en bra reform. Stabens socialkurator råder värnpliktiga i FPA-ärenden och fungerar vid behov som kontaktperson till FPA.

”Vanligtvis har de som är berättigade till militärunderstöd ganska stram ekonomi, och värnplikten är en ekonomiskt utmanande tid. Coronan har försämrat läget, eftersom permissionerna är längre åt gången än tidigare, och under permissionen spenderar man mer på själva livet. Reformen underlättar verkligen för självständiga unga som hamnat i en ekonomisk kris”, säger Jarmo.

Någon forskningsdata om arbetande beväringar har Jarmo inte än, men utgående från samtal han haft med ungdomarna bedömer han att över en tredjedel av beväringarna som får militärunderstöd i vårens inryckningskontingent arbetar kortjobb under permissionerna. Enligt honom önskar en del unga till och med att inkomstgränsen skulle höjas, så att de bättre kan balansera sin ekonomi under permissionerna.

Jarmo tycker att det skyddade beloppet också är bra för att det underlättar beväringarnas återgång till arbetet efter tjänstgöringen. Anställningsförhållandet avbryts inte nödvändigtvis av militärtjänstgöringen, utan kontakten till en eventuell arbetsgivare kan bevaras.

Det lönar sig att ansöka om militärunderstöd i god tid, eftersom det inte kan fås retroaktivt.

Det går snabbt och enkelt att ansöka om militär­understöd

Joona har fortsatt sitt deltidsarbete på Prisma under militärtjänsten. Under permissionerna har han även sporadiskt varit domare på fotbollsmatcher. Emellertid vill han även semestra under permissionerna, varpå han inte haft så höga inkomster att underhållets skyddade belopp skulle ha överstigits.

I det hela taget tycker Joona att det har varit enkelt att utreda och ansöka om militärunderstöd. På FPA:s webbplats fanns tydlig information, och det var även enkelt att ansöka om understödet i e-tjänsten. Joona hyr bostad via ett stort hyresbolag, och uppgifterna i hyresavtalet förmedlas elektroniskt direkt till FPA. Hyresvärdarna som omfattas av FPA:s informationsförmedling finns i en fullständig lista på FPA:s webbplats.

”Militärunderstödet har täckt mina utgifter ganska bra. Alla allmänna utgifter täcks av understödet. För större fakturor, såsom hemförsäkringen, har jag emellertid blivit tvungen att använda mina egna besparingar.”

Ekonomin är ändå stram under tjänstgöringstiden. Dagpenningen räcker inte alltid till mat, och då måste man även använda sina besparingar. Att arbeta under permissionerna hjälper till att hålla ordning på ekonomin.

Joona står utomhus, bakom syns tallar.
På permissionerna åker Joona hem till Vanda. ”Vanligtvis får jag skjuts av min flickvän, och då tar resan 40 minuter.”

Nu är redan hälften av Joonas tjänstgöring förbi, och han planerar sin vardag efter militärtjänsten.

Joona håller som bäst på att förbereda sig inför inträdesprov. Drömmen är ingenjörsstudier på yrkeshögskola. Snart byts den egna tvåan ut mot ett nytt gemensamt hem tillsammans med flickvännen.

Och när sommaren och friheten kommer, tänker Joona återgå till sitt bekanta arbete på Prisma.

Den som deltar i repetitions­övningar får också militärunder­stöd

  • Militärunderstöd kan även betalas till den som deltar i reservens repetitionsövningar eller kompletterande tjänstgöring eller till hans eller hennes anhöriga.
  • Beviljandet av understöd påverkas av nettoinkomsterna som beväringen och den anhöriga som är berättigad till militärunderstöd har under tjänstgöringstiden, dvs. inkomsterna efter avdrag av skatt. Underhållets storlek minskar med ett belopp som motsvarar nettoinkomsterna.
  • Den tjänstgörandes löne- och företagarinkomster har ett skyddat belopp på 300 euro varje månad.
  • Militärunderstöd kan ansökas en månad innan tjänstgöringen börjar. Militärunderstöd ansöks i FPA:s e-tjänst. Understödet kan inte sökas retroaktivt. FPA beviljar understöd tidigast från början av ansökningsmånaden.
  • Därtill betalar försvarsmakten eller den civiltjänstepliktiges tjänstgöringsplats dagpenning under tjänstgöringstiden.

Testa dina kunskaper om militärunderstöd!

Som expert jurist Rita Lääkkölä, planeringsenheten för förmåner och tjänster, gruppen för arbetslöshetsskydd och bostadsbidrag, FPA

Text Anne Ventelä Bilder, video och redigering Roope Permanto

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.