Siirry sisältöön

Vuokra hoituu sotilasavustuksella

Kun kaartinjääkäri Joona Hammar-Staf sai tiedon palvelukseen astumisesta, hän alkoi selvitellä sotilasavustuksen hakemista. Avustus korvaa paitsi varusmiespalveluksen, myös siviilipalveluksen aikana syntyviä kuluja.
Työ & Toimeentulo | 30.5.2022
Kuuntele artikkeli

Herätys 5.30, aamupalaksi leipää, puuroa ja muroja, sitten päivän tehtäviin.

Näin käynnistyy kaartinjääkäri Joona Hammar-Stafin tavallinen päivä Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa.

19-vuotiaas vantaalainen on pian ollut asepalveluksessa neljä kuukautta. Kaartinjääkärinä hän hoitaa esikunnan juoksevia asioita, pitää kulunvalvontaa ja kuljettaa postia – muun muassa.

”Alkuun palveluksessa oli vähän vaikeaa, koska olin tottunut siihen, että saan itse päättää omista asioistani. Hiljalleen tähän on kuitenkin tottunut”, Joona kertoo.

Kun kutsu asepalvelukseen kävi, ei Joonalla ollut asepalveluksesta erityisiä odotuksia tai toiveita. Vain se, että palveluspaikka olisi lähellä.

Joona ulkona Santahaminassa.
Palveluksessa Joona on oppinut toimimaan ripeästi ja ajoissa. ”Ajanhallinta on ollut itselleni haastavaa. Täällä on pakko olla täsmällinen, ja se hyödyttää siviilielämässäkin.”

Ylioppilaaksi vuosi sitten valmistunut Joona työskenteli Prisman pyörähuollossa ja tuomaroi jalkapallopelejä. Jo lukion kolmannella luokalla hän oli muuttanut soluasuntoon kolmen muun kanssa, ja abikeväänä asunto oli vaihtunut omaan saunalliseen kaksioon.

Kun tieto palvelukseen astumisesta sitten vahvistui, hän alkoi selvitellä sotilasavustuksen hakemista.

Sotilas­­avustusta voidaan maksaa ase­­velvolliselle tai tämän omaiselle

Sotilasavustus on tärkeä rahallinen apu armeijan ajalle. Sitä voidaan maksaa palvelusajalta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle, jolla on henkilökohtaisia asumismenoja.

Myös asevelvollisen omaiselle voidaan maksaa sotilasavustusta. Omaisena pidetään aviopuolisoa. Lisäksi omaisena pidetään avopuolisoa, jonka kanssa palvelusta suorittavalla on yhteinen lapsi. Myös lasta, joka on palvelusta suorittavan huollettavana, pidetään omaisena.

Palveluksessa olevalle voidaan sotilasavustuksena maksaa asumisavustusta ja opintolainojen korot. Omaiselle voidaan vuorostaan maksaa perus-, asumis-, erityis- ja elatusavustusta. Myös siviilipalveluksen koulutusjaksolla olevat voivat olla oikeutettuja avustukseen.

Asevelvolliselle myönnettävän asumisavustuksen saamisen edellytys on, että asevelvollisuuttaan suorittava on ennen asepalveluksen alkua asunut vähintään kolme kuukautta itsenäisesti. Palveluksen aikana tai alle kolme kuukautta ennen sen alkua hankitun asunnon kustannuksia voidaan korvata vain perustellusta syystä. Lisäksi palveluksen on tullut heikentää palvelusta suorittavan tai hänen omaisensa toimeentuloa, eli hakijan tulee olla avustuksen tarpeessa.

Jos palveluksen aloittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea ennen palvelukseen astumista, jatkuu asumistuki palveluksen ajan. Tarvittaessa asumistuen määrä tulee tarkistaa, ja sitä voidaan täydentää sotilasavustuksella.

Vuonna 2021 sotilasavustusta maksettiin yhteensä 9 280 henkilölle. Avustuksen saajista suurin osa oli asevelvollisia ja pieni määrä asevelvollisten omaisia.

Voit tienata palkka- tai yrittäjä­­tuloja 300 euroa kuukaudessa

Vuoden 2022 alusta sotilasavustukseen lisättiin 300 euron suojaosa. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka henkilö saa tienata ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen suuruuteen. Uudistuksen myötä asevelvollinen voi ansaita palkka- tai yrittäjätuloja nettona 300 euroa kuukaudessa, ilman että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosa ei koske asevelvollisen omaisen tuloja.

Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattori Jarmo Österlund pitää suojaosaa hyvänä uudistuksena. Varuskunnan sosiaalikuraattori neuvoo asevelvollisia Kela-asioissa ja toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä Kelan suuntaan.

”Usein sotilasavustukseen oikeutetuilla on talous tiukalla, ja asevelvollisuus on taloudellisesti haastavaa aikaa. Suojaosa helpottaa huomattavasti taloudelliseen ahdinkoon joutuneita itsenäisiä nuoria”, Jarmo sanoo.

”Palveluksen palautuminen normaaliin viikonloppurytmiin koronaepidemian jälkeen haastaa keikkatöiden tekemistä palveluksen ohessa. Viikonloppu on lyhyt aika tehdä töitä ja palautua samalla, saatikka tehdä jotain muuta kuten viettää aikaa kumppanin, perheen tai kavereiden kanssa.”

Työssäkäyvien varusmiesten määrästä Jarmolla ei vielä ole tutkimustietoa, mutta nuorten kanssa käymiensä keskusteluiden pohjalta hän arvioi, että yli kolmannes kevään saapumiserään tulleista sotilasavustusta saavista varusmiehistä käy lomillaan keikkatöissä. Hänen mukaansa osa nuorista jopa toivoo tulorajan nostamista, että voisivat tasapainottaa talouttaan enemmänkin lomien aikana.

”Taloudellisista haasteista, joiden takia osa nuorista toivoo pystyvänsä tekemään töitä myös viikonloppuvapailla, keskustellaan edelleen paljon. Tulorajan nostaminen kieltämättä helpottaisi useamman nuoren taloudellista tilannetta, mutta on tärkeää myös ehtiä pitämään huolta omasta jaksamisesta ja palautumisesta.”

Jarmo pitää suojaosaa hyvänä asiana myös siksi, että se helpottaa asevelvollisten paluuta töihin palveluksen jälkeen. Työsuhde ei välttämättä katkea asepalvelukseen, vaan kontakti mahdolliseen työnantajaan voi säilyä.

Sotilasavustusta kannattaa hakea ajoissa, sillä sitä ei saa takautuvasti.

Sotilas­­avustuksen hakeminen on helppoa ja nopeaa

Joona on asepalveluksensa aikana jatkanut osa-aikatyötään Prismassa. Lomillaan hän on myös satunnaisesti tuomaroinut jalkapallopelejä. Kuitenkin hän haluaa lomillaan myös lomailla, jolloin tuloja ei ole kertynyt niin paljoa, että avustuksen suojaosa olisi ylittynyt.

Kaikkineen sotilasavustuksen selvittely on Joonan mukaan ollut helppoa. Kelan sivuilta löytyi selkeää tietoa, ja myös avustuksen hakeminen asiointipalvelussa oli yksinkertaista. Joona on vuokralla suuren vuokrafirman kautta, ja vuokrasopimuksen tiedot välittyivät Kelalle suoraan sähköisesti. Kelan tiedonvälityksen piirissä olevat vuokranantajat löytyvät Kelan nettisivuilla olevasta kattavasta listasta.

”Sotilasavustus on kattanut omat menoni aika hyvin. Kaikki yleiset kulut menevät sen piiriin. Isompiin laskuihin, kuten kotivakuutukseen, on kuitenkin pitänyt käyttää omia säästöjä.”

Silti talous on palvelusaikana tiukoilla. Välillä päivärahat eivät riitä ruokaan, jolloin elämiseen pitää myös käyttää säästöjä. Lomilla työskentely auttaa pitämään talouden kasassa.

Joona seisoo ulkona, taustalla näkyy mäntyjä.
Lomilla Joona menee kotiin Vantaalle. ”Yleensä saan kyydin tyttöystävältä, jolloin matkassa menee 40 minuuttia.”

Nyt yli puolet Joonan palvelusajasta on jo takanapäin, ja hän suunnittelee arkeaan asepalveluksen jälkeen.

Parhaillaan Joona valmistautuu pääsykokeisiin. Haaveissa ovat insinööriopinnot ammattikorkeakoulussa. Pian myös oma kaksio vaihtuu uuteen yhteiseen kotiin tyttöystävän kanssa.

Ja kun kesä ja vapaus koittavat, aikoo Joona palata tuttuun työhönsä Prismassa.

Juttuun päivitetty 5.12.2022 tietoja palvelusrytmin palautumisesta koronaepidemiaa edeltävään aikaan.

Sotilasavustuksessa on 300 euron suojaosa

  • Avustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen nettotulot, eli tulot verojen vähentämisen jälkeen. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.
  • Palvelusta suorittavan palkka- ja yrittäjätuloissa on 300 euron kuukausittainen suojaosa.
  • Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palveluksen alkua. Sotilasavustusta haetaan OmaKelassa. Avustusta ei voi hakea takautuvasti. Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.
  • Lisäksi palvelusvelvollisille maksetaan palveluksen ajalta päivärahaa.

Testaa tietosi sotilasavustuksesta!

Asiantuntijana juristi Rita Lääkkölä, etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö, työttömyysturva- ja asumistukiryhmä, Kela

Teksti Anne Ventelä Kuvat, videot ja editointi Roope Permanto

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.