Gå till innehåll

militärunderstöd

Joona får militärunder­stöd: ”Under­stödet har täckt mina utgifter väl”
När gardesjägare Joona Hammar-Staf blev inkallad till militärtjänstgöring började han utreda möjligheten att ansöka om militärunderstöd. Understödet ersätter kostnader som uppstår förutom under beväringstjänsten, även under repetitionsövningar.

Nyaste artiklar om militärunderstöd

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.