Gå till innehåll

Värnpliktiga kan söka bostadsunderstöd om dagpenningen inte räcker till hyran

HEM & FAMILJ | 6.6.2017
Under de första tjänstgöringsmånaderna får värnpliktiga 5,10 euro i dagpenning, vilket inte räcker till hyresutgifterna för den som bor självständigt. Henrik Hirvonen, som kommer att rycka in i juli, ansökte om bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet för hyran för den bostad som han delar med sin sambo.
Lyssna på artikeln
Henrik Hirvonen ja Sonja Ainola asuvat Hoasin vuokra-asunnossa Helsingissä.
Henrik Hirvonen och Sonja Ainola bor i Hoas hyresbostad i Helsingfors. Under armétiden ersätter FPA hans andel av bostadsutgifterna.

Henrik Hirvonen, 20, bor i Helsingfors och kommer att klä sig i militäruniform ett år senare än de flesta i hans årskull. Henrik, som ursprungligen kommer från Joensuu, har studerat matematik vid Helsingfors universitet i ett år.

Flytten från Norra Karelen förutsatte en bostad i Helsingfors. Henrik och hans sambo Sonja Ainola sökte en familjebostad via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas. Paret hade tur och hittade en höghuslägenhet på ett rum med kombinerat kök och vardagsrum i Norra Haga. Månadshyran för lägenheten på 44,5 kvadratmeter är 533 euro.

”Hemmet finns där min sambo och jag finns till för varandra. Det är det allra viktigaste. Bostaden är dessutom trevlig och förmånlig med hänsyn till priserna i Helsingfors”, sammanfattar Henrik.

Sonja och Henrik fick via Hoas en förmånlig tvårummare i Norra Haga. Även el och vatten ingår i hyran för studentbostaden.

Lätt att söka bostadsunderstöd över nätet

Dagpenningarna under armétiden räcker knappast till för att betala hyror eller amortera på bostadslån. Värnpliktiga som bor på egen hand har därför rätt att söka bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet hos FPA. Det lönar sig att ansöka om understödet en månad före inryckningen.

Henrik minns att han för första gången hörde att bostadskostnaderna kan ersättas redan i samband med den allmänna arméinformationen i gymnasiet och av en kompis som fått bostadsunderstöd. I april sökte han merinformation om detta.

”Jag skrev ett FB-meddelande till Försvarsmakten, som bad mig kolla FPA:s webbplats”, berättar Henrik.

”Att lämna in ansökan elektroniskt var verkligen lätt. Jag rekommenderar att man sköter sina ärenden över nätet.”

Henrik hade i vilket fall som helst för avsikt att söka studiestöd för sommarstudier.

Han beslöt sig för att ansöka om bostadsunderstöd samtidigt.

”Att lämna in ansökan elektroniskt var verkligen lätt. Jag rekommenderar att man sköter sina ärenden över nätet.”

Läs också: Militärunderstöd ersätter kostnader under tjänstgöringstiden

FPA ersätter värnpliktigas hela hyra

Bostadsstödet i samband med militärunderstödet ersätter värnpliktigas hela hyra. Detta är den viktigaste skillnaden jämfört med det allmänna bostadsbidraget, som betalas ut enligt en viss procentandel av hyran utifrån en färdig beräkningsformel.

Henriks  bostadsunderstöd uppgår till 266,50 euro i månaden, det vill säga hälften av samboparets totala hyra.

Om Henrik och Sonja hade ett gemensamt barn eller om de var gifta, skulle rätten till understöd omfatta också sambon. Då skulle även Ainolas andel av hyran ersättas helt och hållet.

Om el och vatten betalades separat skulle det gå att under tjänstgöringstiden få bostadsunderstöd även för dessa avgifter.

Bostadsunderstödet är en generös förmån. Å andra sidan är behovsprövningen strikt. Om den värnpliktige jobbar under en permission, minskar varje intjänad euro bostadsunderstödet med en euro.

Det här påverkar inte Henriks planer särskilt mycket. Han tror inte att han kommer att ha tid att jobba vid sidan av militärtjänstgöringen.

”Understödet betyder enormt mycket för mig. Utan bostadsunderstöd skulle det vara omöjligt att rycka in. Hyran måste betalas i vilket fall som helst”, resonerar Henrik.

El och vatten ingår i Henriks och Sonjas hyra. Om dessa betalades separat skulle det gå att under tjänstgöringstiden få bostadsunderstöd även för dessa avgifter.

Henrik skulle inte kunna rycka in utan bostadsunderstöd. ”Hyran måste betalas i vilket fall som helst.”

”Jag väntar mig att militären ska ge mig nya erfarenheter och sätta mig på prov”

Henrik kommer att rycka in i Karelska brigaden i Vekaranjärvi, som hör till Kouvola. Han känner inte till bekanta som kommer att rycka in där. De flesta i den egna årskullen har gjort värnplikten redan för ett år sedan.

”Jag spänner mig lite för den fysiska biten i militären. Jag har inte motionerat så mycket under den senaste tiden. I huset har vi ett gym, men jag har inte fått någon nyckel dit ännu”, berättar Henrik.

Han oroar sig dock inte allt för mycket för inryckningen. Hans avsikt är att söka sig till ledarutbildningen och därmed tjänstgöra i tolv månader.

”Jag väntar mig att militären ska ge mig nya erfarenheter och sätta mig på prov. Armétiden är på sitt sätt unik, och man kommer aldrig att kunna återuppleva samma erfarenheter.”

Efter armén fortsätter studierna. Siktet är inställt på behörighet som ämneslärare.

”Matematik har alltid varit mitt favoritämne. Jag har hjälpt mina kompisar i matte, och därför började det kännas naturligt att slå in på lärarbanan”, förklarar Henrik.

Artikeln grundar sig dessutom på en intervju med jurist Mikko Horko på FPA.

Bostadsunderstödet i samband med militärunderstödet ersätter värnpliktigas bostadsutgifter

  • Bostadsunderstödet ersätter de faktiska boendeutgifterna för en stadigvarande hyresbostad, bostadsrättslägenhet, delägarbostad eller ägarbostad.
  • Med bostadsunderstödet betalas såväl hyra och bolagsvederlag som värmekostnader, vattenavgifter och elräkningar som betalas separat samt räntor på bostads- och renoveringslån. Utgifterna ersätts helt och hållet.
  • Ett villkor för att få understödet är att boendet är stadigvarande. Den som rycker in ska ha bott i bostaden i minst tre månader innan tjänstgöringen börjar. Önskan att bli självständig eller föräldrarnas önskan att barnet inte längre ska bo hemma räcker inte som grund.
  • I specialfall kan understöd beviljas också för utgifterna för en bostad som den värnpliktiga fått under tjänstgöringen. Skaffandet av bostad kräver i så fall en grundad anledning, såsom att den värnpliktige bildar familj eller får bostaden efter långt köande.
  • Om den sökande får bostadsbidrag från förut, betalas till den sökande under armétiden dessutom skillnaden mellan det allmänna bostadsbidraget och den totala hyran. Bostadsbidraget förblir i kraft och fortsätter vid behov automatiskt efter armétiden.
  • År 2016 var det genomsnittliga bostadsunderstödet 296 euro i månaden.
  • År 2016 fick 9 061 personer bostadsunderstöd. Merparten av understödstagarna fick förmånen ensamma, dvs. bodde antingen ensamma eller i samboförhållande utan barn.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.