Gå till innehåll

Så här reformerades familje­pensionerna år 2022 – även sambon kan i fortsättningen få efterlevande­pension

HEM & FAMILJ | 17.12.2021
Familjepensionsreformen syftade till att förbättra barnens och barnfamiljernas situation. Nu har även sambon i vissa situationer rätt till efterlevandepension. FPA:s förmånschef Pirjo Raute berättar vad som förändrades och vad som förblev sig likt.
Lyssna på artikeln
""
Familjepensionen tryggar den efterlevandes och barnets inkomst efter sambons eller barnets förälders död.

Vad är familjepension?

Familjepensionen är ett stöd, som tryggar den efterlevandes och barnets inkomst efter sambons eller barnets förälders död. Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension. De betalas ut av FPA, arbetspensionsanstalten samt i vissa fall även försäkringsbolagen.

Varför och hur förändrades familjepensionerna år 2022?

Familjepensionerna förnyades, eftersom samhället och familjerna har förändrats: andelen arbetande kvinnor har ökat och samboförhållanden har blivit vanligare. Reformen gör också att pensionsskyddet bättre motsvarar förändrade behov. Genom att förnya familjepensionen ville man förbättra speciellt barns och barnfamiljers samt sambofamiljers ställning.

De största förändringarna är dessa tre: efterlevandepensionen blev tidsbegränsad, sambor fick i vissa situationer rätt till efterlevandepension och utbetalningen av barnpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen förlängdes.

Lagändringarna om familjepensionen trädde i kraft 1.1.2022.

Vem är i fortsättningen berättigad till efterlevande­pension?

FPA betalar efterlevandepension till en änka eller änkling som är under 65 år. I och med familjepensionsreformen får även efterlevande sambor i vissa fall rätt till efterlevandepension.

Arbetspensionsbolagen betalar efterlevandepension utan åldersgräns.

När är en sambo berättigad till efterlevandepension?

Från och med år 2022 och framåt har en sambo haft rätt till efterlevandepension, om hen har bott tillsammans med sin avlidna sambo utan avbrott i minst fem år och de har ett gemensamt, minderårigt barn. Före reformen var sambor inte berättigade till efterlevandepension.

Efterlevandepension förutsätter att sambon har dött år 2022 eller senare.

Hur förändrades efterlevande­­­pensionen år 2022?

I och med familjepensionsreformen blev efterlevandepensionen tidsbegränsad för unga änkor eller änklingar, vars partner har avlidit år 2022 eller senare. En änka eller änkling som är född år 1975 eller senare får efterlevandepension i 10 års tid eller tills det gemensamma barnet fyller 18 år. Före reformen kunde en änka eller änkling får efterlevandepension från FPA tills hen fyllde 65 år.

Att efterlevandepensionen blev tidsbegränsad berör inte änkor och änklingar som redan får efterlevandepension eller vars partner har avlidit innan lagen trädde i kraft. Därtill kan änkor och änklingar som är födda före år 1975 fortfarande får efterlevandepension från FPA tills de fyller 65 år.

Hur förändrades barnpensionen år 2022?

Ett barn som mist sin förälder har rätt till barnpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen. Utbetalningen av barnpension förlängdes med två år. Barnpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen betalades tidigare tills barnet fyllde 18 år. Nu betalar arbetspensionsanstalterna barnpension till 20 års ålder. Detta gäller även barn, som tidigare beviljats barnpension och som var minderåriga 31.12.2021.

Barnpension i enlighet med folkpensionslagen, dvs. den som betalas av FPA förblev oförändrad. Den betalas till 21 års ålder. Personer över 18 år ska emellertid studera på heltid för att FPA ska fortsätta betala ut barnpension.

Hur ansöker man om familje­pension?

Efterlevandepension och barnpension ansöks med en ansökan, som skickas till FPA:s eller arbetspensionsanstaltens serviceställe. Med samma blankett kan man ansöka om familjepension i enlighet med både folkpensionslagen och arbetspensionslagarna. Familjepensioner kan också ansökas via arbetspensionsanstaltens e-tjänst.

Det lönar sig att göra ansökan så tidigt som möjligt. Familjepension beviljas från och med början av månaden efter partnerns eller barnets förälders död. Efterlevande- eller barnpension kan fås retroaktivt för högst sex månader.

Det är bra att observera, att en efterlevande och ett barn kan få familje- eller försörjningspension även från försäkringsbolagen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.