Gå till innehåll

Så här reformeras familje­pensionerna år 2022 – även sambon kan i fortsättningen få efterlevande­pension

HEM & FAMILJ | 17.12.2021
Familjepensionsreformen syftar till att förbättra barnens och barnfamiljernas situation. I fortsättningen har även sambon i vissa situationer rätt till efterlevandepension. FPA:s förmånschef Pirjo Raute berättar vad som förändras och vad som förblir sig likt.
Lyssna på artikeln
Illustrationen visar en vuxen som sitter och ett barn som står bredvid en tom stol.
Familjepensionen tryggar den efterlevandes och barnets inkomst efter sambons eller barnets förälders död.

Vad är familjepension?

Familjepensionen är ett stöd, som tryggar den efterlevandes och barnets inkomst efter sambons eller barnets förälders död. Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension. De betalas ut av FPA, arbetspensionsanstalten samt i vissa fall även försäkringsbolagen.

Varför och hur förändras familje­pensionerna år 2022?

Familjepensionerna förnyas, eftersom samhället och familjerna har förändrats: andelen arbetande kvinnor har ökat och samboförhållanden har blivit vanligare. Reformen gör också att pensionsskyddet bättre motsvarar förändrade behov. Genom att förnya familjepensionen vill man förbättra speciellt barns och barnfamiljers samt sambofamiljers ställning.

De största förändringarna är dessa tre: efterlevandepensionen blir tidsbegränsad, sambor får i vissa situationer rätt till efterlevandepension och utbetalningen av barnpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen förlängs.

Lagändringarna om familjepensionen träder i kraft 1.1.2022.

Vem är i fortsättningen berättigad till efterlevande­pension?

FPA betalar efterlevandepension till en änka eller änkling som är under 65 år. I och med familjepensionsreformen får även efterlevande sambor i vissa fall rätt till efterlevandepension.

Arbetspensionsbolagen betalar efterlevandepension utan åldersgräns.

När är en sambo berättigad till efterlevandepension?

Från och med år 2022 och framåt har en sambo rätt till efterlevandepension, om hen har bott tillsammans med sin avlidna sambo utan avbrott i minst fem år och de har ett gemensamt, minderårigt barn. Före reformen var sambor inte berättigade till efterlevandepension.

Efterlevandepension förutsätter att sambon har dött år 2022 eller senare.

Hur förändras efterlevande­­­pensionen år 2022?

I och med familjepensionsreformen blir efterlevandepensionen tidsbegränsad för unga änkor eller änklingar, vars partner avlider år 2022 eller senare. En änka eller änkling som är född år 1975 eller senare får efterlevandepension i 10 års tid eller tills det gemensamma barnet fyller 18 år. Före reformen kunde en änka eller änkling får efterlevandepension från FPA tills hen fyllde 65 år.

FPA betalar även i fortsättningen efterlevandepension till en änka eller änkling som är under 65 år.

Förblir pensionerna som tidigare beviljats till änkor och änklingar oförändrade?

Ja. Att efterlevandepensionen blir tidsbegränsad berör inte änkor och änklingar som redan får efterlevandepension eller vars partner har avlidit innan lagen träder i kraft. Därtill kan änkor och änklingar som är födda före år 1975 fortfarande få efterlevandepension från FPA tills de fyller 65 år.

Hur förändras barnpensionen år 2022?

Ett barn som mist sin förälder har rätt till barnpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen. Utbetalningen av barnpension kommer att förlängas med två år. Barnpension i enlighet med arbetspensionslagstiftningen betalades tidigare tills barnet fyllde 18 år. I fortsättningen betalar arbetspensionsanstalterna barnpension till 20 års ålder. Detta gäller även barn, som tidigare beviljats barnpension och som är minderåriga 31.12.2021.

Barnpension i enlighet med folkpensionslagen, dvs. den som betalas av FPA förblir oförändrad. Den betalas även i fortsättningen till 21 års ålder. Personer över 18 år ska emellertid studera på heltid för att FPA ska fortsätta betala ut barnpension.

Hur ansöker man om familje­pension?

Efterlevandepension och barnpension ansöks med en ansökan, som skickas till FPA:s eller arbetspensionsanstaltens serviceställe. Med samma blankett kan man ansöka om familjepension i enlighet med både folkpensionslagen och arbetspensionslagarna. Familjepensioner kan också ansökas via arbetspensionsanstaltens e-tjänst.

Det lönar sig att göra ansökan så tidigt som möjligt. Familjepension beviljas från och med början av månaden efter partnerns eller barnets förälders död. Efterlevande- eller barnpension kan fås retroaktivt för högst sex månader.

Det är bra att observera, att en efterlevande och ett barn kan få familje- eller försörjningspension även från försäkringsbolagen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.