Siirry sisältöön

Näin perhe-eläkkeet uudistuvat vuonna 2022 – myös avopuoliso voi jatkossa saada leskeneläkettä

Koti & Perhe | 14.12.2021
Perhe-eläkeuudistus tähtää lasten ja lapsiperheiden aseman parantamiseen. Jatkossa myös avopuolisoilla on tietyissä tilanteissa oikeus leskeneläkkeeseen. Kelan etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo, mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan.
Kuuntele artikkeli
Piirroskuvassa aikuinen istuu ja lapsi seisoo tyhjän tuolin vieressä.
Perhe-eläke turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa puolison tai lapsen vanhemman kuoleman jälkeen.

Mikä perhe-eläke on?

Perhe-eläke on tuki, joka turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa puolison tai lapsen vanhemman kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Niitä maksavat Kela, työeläkelaitos sekä joissain tapauksissa myös vakuutusyhtiöt.

Miksi ja miten perhe-eläkkeet muuttuvat vuonna 2022?

Perhe-eläkkeitä uudistetaan, koska yhteiskunta ja perheet ovat muuttuneet: naisten työssäkäynti on lisääntynyt ja avoliitot yleistyneet. Uudistuksen myötä eläketurva vastaa muuttuneisiin tarpeisiin paremmin. Perhe-eläkkeen uudistamisella halutaan parantaa erityisesti lasten ja lapsiperheiden sekä avoperheiden asemaa.

Suurimpia muutoksia on kolme: leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi, avopuolisot saavat tietyissä tilanteissa oikeuden leskeneläkkeeseen ja työeläkelakien mukaisen lapseneläkkeen maksaminen pitenee.

Perhe-eläkettä koskevat lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Kuka on jatkossa oikeutettu leskeneläkkeeseen?

Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaille leskille. Perhe-eläkeuudistuksen myötä myös leskeksi jääneet avopuolisot saavat tietyissä tilanteissa oikeuden leskeneläkkeeseen.

Työeläkeyhtiöt maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa.

Milloin avopuoliso on oikeutettu leskeneläkkeeseen?

Vuodesta 2022 eteenpäin avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Ennen uudistusta avopuolisot eivät olleet oikeutettuja leskeneläkkeeseen.

Leskeneläkkeen edellytyksenä on, että avopuoliso on kuollut vuonna 2022 tai myöhemmin.

Miten leskeneläke muuttuu vuonna 2022?

Perhe-eläkeuudistuksen myötä leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Kela maksaa leskeneläkettä jatkossakin vain alle 65-vuotiaille leskille.

Säilyvätkö leskille aiemmin myönnetyt eläkkeet ennallaan?

Kyllä. Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi ennen vuotta 1975 syntyneet lesket voivat edelleen saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täyttävät 65 vuotta.

Miten lapseneläke muuttuu vuonna 2022?

Vanhempansa menettäneen lapsen oikeus työeläkelakien mukaiseen lapseneläkkeeseen pitenee kahdella vuodella. Työeläkelakien mukaista lapseneläkettä maksettiin aiemmin, kunnes lapsi täytti 18 vuotta. Jatkossa työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Tämä koskee myös lapsia, joille on aiemmin myönnetty lapseneläke ja jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021.

Kansaneläkelain mukainen eli Kelan maksama lapseneläke säilyy ennallaan. Sitä maksetaan jatkossakin 21 ikävuoteen saakka. Yli 18-vuotiaan tulee kuitenkin opiskella päätoimisesti, jotta Kelan lapseneläkkeen maksaminen jatkuu.

Miten perhe-eläkettä haetaan?

Leskeneläkettä ja lapseneläkettä haetaan hakemuksella, joka lähetetään Kelaan tai työeläkelaitoksen palvelupisteeseen. Samalla hakemuslomakkeella voi hakea sekä kansaneläkelain että työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeitä voi hakea myös työeläkelaitoksen sähköisessä palvelussa.

Hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman varhain. Perhe-eläkettä myönnetään puolison tai lapsen vanhemman kuolemaa seuranneen kuukauden alusta lähtien. Lesken- tai lapseneläkettä voi saada takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Kannattaa huomioida, että leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös vakuutusyhtiöiltä.

Tulojen vaikutus leskeneläkkeeseen

  • Kelan maksamassa leskeneläkkeessä on kaksi osaa: alkueläke ja jatkoeläke.
  • Alkueläkettä maksetaan 6 kuukauden ajan tai sen kuukauden loppuun, jolloin leski täyttää 65 vuotta. Tulot, eläkkeet ja omaisuus eivät vaikuta alkueläkkeen määrään.
  • Alkueläkkeen päätyttyä leski voi saada jatkoeläkettä, joka muodostuu perusmäärästä tai täydennysmäärästä tai näistä molemmista. Avolesket voivat olla oikeutettuja perusmäärään ja täydennysmäärään, mutta eivät pelkästään täydennysmäärään.
  • Leski on oikeutettu jatkoeläkkeen perusmäärään, jos hänellä on kuolleen puolison kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi tai hän asuu samassa taloudessa oman tai puolisonsa alle 18-vuotiaan lapsen kanssa, joka asui taloudessa myös silloin, kun puoliso kuoli. Tulot eivät vaikuta perusmäärään.
  • Pienituloinen leski voi olla oikeutettu jatkoeläkkeen täydennysmäärän. Täydennysmäärään vaikuttavat lähes kaikki lesken tulot. Työtuloista ja niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon 60 %.

Juttua varten on haastateltu etuuspäällikkö Pirjo Rautea Kelasta.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.