Siirry sisältöön

Näin perhe-eläkkeet uudistuivat vuonna 2022 – myös avopuoliso voi saada leskeneläkettä

Koti & Perhe | 14.12.2021
Perhe-eläkeuudistus tähtäsi lasten ja lapsiperheiden aseman parantamiseen. Nykyään myös avopuolisoilla on tietyissä tilanteissa oikeus leskeneläkkeeseen. Kelan etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo, mikä muuttui ja mikä pysyi ennallaan.
Kuuntele artikkeli
""

Mikä perhe-eläke on?

Perhe-eläke on tuki, joka turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa puolison tai lapsen vanhemman kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Niitä maksavat Kela, työeläkelaitos sekä joissain tapauksissa myös vakuutusyhtiöt.

Miksi ja miten perhe-eläkkeet muuttuivat vuonna 2022?

Perhe-eläkkeitä uudistettiin, koska yhteiskunta ja perheet ovat muuttuneet: naisten työssäkäynti on lisääntynyt ja avoliitot yleistyneet. Uudistuksen myötä eläketurva vastaa muuttuneisiin tarpeisiin paremmin. Perhe-eläkkeen uudistamisella haluttiin parantaa erityisesti lasten ja lapsiperheiden sekä avoperheiden asemaa.

Suurimpia muutoksia on kolme: leskeneläke muuttui määräaikaiseksi, avopuolisot saivat tietyissä tilanteissa oikeuden leskeneläkkeeseen ja työeläkelakien mukaisen lapseneläkkeen maksaminen piteni.

Kuka on jatkossa oikeutettu leskeneläkkeeseen?

Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaille leskille. Perhe-eläkeuudistuksen myötä myös leskeksi jääneet avopuolisot saavat tietyissä tilanteissa oikeuden leskeneläkkeeseen.

Työeläkeyhtiöt maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa.

Milloin avopuoliso on oikeutettu leskeneläkkeeseen?

Vuodesta 2022 eteenpäin avopuolisolla on ollut oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Ennen uudistusta avopuolisot eivät olleet oikeutettuja leskeneläkkeeseen.

Leskeneläkkeen edellytyksenä on, että avopuoliso on kuollut vuonna 2022 tai myöhemmin.

Miten leskeneläke muuttui vuonna 2022?

Perhe-eläkeuudistuksen myötä leskeneläke muuttui määräaikaiseksi nuorilla leskillä, joiden puoliso on kuollut vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi ennen vuotta 1975 syntyneet lesket voivat edelleen saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täyttävät 65 vuotta.

Miten lapseneläke muuttui vuonna 2022?

Vanhempansa menettäneen lapsen oikeus työeläkelakien mukaiseen lapseneläkkeeseen piteni kahdella vuodella. Työeläkelakien mukaista lapseneläkettä maksettiin aiemmin, kunnes lapsi täytti 18 vuotta. Nyt työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Tämä koskee myös lapsia, joille on aiemmin myönnetty lapseneläke ja jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021.

Kansaneläkelain mukainen eli Kelan maksama lapseneläke säilyi ennallaan. Sitä maksetaan jatkossakin 21 ikävuoteen saakka. Yli 18-vuotiaan pitää kuitenkin opiskella päätoimisesti, jotta Kelan lapseneläkkeen maksaminen jatkuu.

Miten perhe-eläkettä haetaan?

Leskeneläkettä ja lapseneläkettä haetaan hakemuksella, joka lähetetään Kelaan tai työeläkelaitoksen palvelupisteeseen. Samalla hakemuslomakkeella voi hakea sekä kansaneläkelain että työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeitä voi hakea myös työeläkelaitoksen sähköisessä palvelussa.

Hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman varhain. Perhe-eläkettä myönnetään puolison tai lapsen vanhemman kuolemaa seuranneen kuukauden alusta lähtien. Lesken- tai lapseneläkettä voi saada takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Kannattaa huomioida, että leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös vakuutusyhtiöiltä.

Tulojen vaikutus leskeneläkkeeseen

  • Kelan maksamassa leskeneläkkeessä on kaksi osaa: alkueläke ja jatkoeläke.
  • Alkueläkettä maksetaan 6 kuukauden ajan tai sen kuukauden loppuun, jolloin leski täyttää 65 vuotta. Tulot, eläkkeet ja omaisuus eivät vaikuta alkueläkkeen määrään.
  • Alkueläkkeen päätyttyä leski voi saada jatkoeläkettä, joka muodostuu perusmäärästä tai täydennysmäärästä tai näistä molemmista. Avolesket voivat olla oikeutettuja perusmäärään ja täydennysmäärään, mutta eivät pelkästään täydennysmäärään.
  • Leski on oikeutettu jatkoeläkkeen perusmäärään, jos hänellä on kuolleen puolison kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi tai hän asuu samassa taloudessa oman tai puolisonsa alle 18-vuotiaan lapsen kanssa, joka asui taloudessa myös silloin, kun puoliso kuoli. Tulot eivät vaikuta perusmäärään.
  • Pienituloinen leski voi olla oikeutettu jatkoeläkkeen täydennysmäärän. Täydennysmäärään vaikuttavat lähes kaikki lesken tulot. Työtuloista ja niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon 60 %.

Juttua varten on haastateltu etuuspäällikkö Pirjo Rautea Kelasta. Jutun aikamuodot päivitetty 21.4.2023.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.