Siirry sisältöön

Asumistuen myyttejä murtamassa

Kela palvelee | 13.12.2018
Pasi Örnberg
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Yleistä asumistukea saa tällä hetkellä yli 380 000 ruokakuntaa, joten sen piirissä on merkittävä osuus suomalaisista kotitalouksista. Johtuneeko asumistuen yleisyydestä, että tuki puhuttaa paljon. Vaikka asumistuesta on saatavilla paljon tietoa, esimerkiksi Kelan verkkosivuilla, tuesta liikkuu silti paljon väärää tietoa ja uskomuksia. Samalla tavalla kuin Kelan toimintaan liittyvät myytit ja urbaanilegendat, osa asumistukeen liittyvistä käsityksistä saattaa pitää paikkansa osittain. Mikä on totta ja mikä tarua?

Asumistukea ei voi saada, jos on palkkatyössä. Tarua. Palkkatulot vaikuttavat kyllä asumistuen määrään, mutta ne eivät sinänsä estä tuen saamista. Kelan sivuilla on nähtävillä taulukko, josta selviää näppärästi asumistuen tulorajat ryhmiteltynä ruokakunnan koon ja kuntaryhmän mukaan. Esimerkiksi yhden aikuisen ja yhden lapsen muodostama ruokakunta voi saada asumistukea vielä yli 2 000 euron bruttotuloilla.

Johtuneeko asumistuen yleisyydestä, että tuki puhuttaa paljon.

Asumistukea saa enemmän, jos ei hae työttömyysetuutta. Kyllä ja ei. Kuten palkkatulotkin, myös monet sosiaalietuudet huomioidaan asumistuessa tulona. Jos yhden hengen ruokakunta saa normaalin suuruista Kelan työmarkkinatukea, asumistuen perusomavastuu on 0 euroa, eli tuen määrä on suurin mahdollinen. Jos ruokakunnan jäsen saa korotettua työmarkkinatukea tai suurempaa työttömyyskassan päivärahaa, asumistuen määrä on yleensä pienempi kuin kokonaan tulottomalla ruokakunnalla.

Asumistukea ei voi saada omistusasuntoon. Kyllä voi. Asumistukilain mukaan hyväksyttäviä asumismenoja ovat osakeasunnon hoito- ja rahoitusvastikkeet sekä vesimaksu ja mahdolliset lämmityskulut. Myös osa asuntolainan koroista huomioidaan menona. Lisäksi omakotitalon normin mukaiset hoitomenot ja asumisoikeusasunnon vastikkeet huomioidaan. Kaikkia omistusasunnon menoja, kuten remonttilainoja, ei kuitenkaan oteta huomioon. Vuonna 2025 yleistä asumistukea ei kuitenkaan enää saa omistusasunnon asumismenoihin.

Kesätöiden vuoksi tukea ei kannata suoraan lakkauttaa.

Opiskelijan kannattaa lakkauttaa asumistuki kesäksi. Riippuu tuloista. Asumistuki pitää tarkistaa aina, jos jatkuvat tulot nousevat vähintään 400 euroa kuukaudessa. Kesätöiden vuoksi tukea ei kannata kuitenkaan suoraan lakkauttaa, vaan se kannattaa tarkistuttaa toimittamalla tarkistushakemus Kelaan. Monilla opiskelijoilla parin kuukauden mittaiset kesätyöt tarkoittavat nimittäin sitä, että asumistuessa lasketaan 12 kuukauden ajalta keskiarvotulo. Näin ollen opiskelijalla voi olla oikeus tukeen myös kesän ajalta, jos loppuvuoden tulot jäävät pienemmiksi.

Mies- ja naispuoliset kämppikset katsotaan automaattisesti avopuolisoiksi. Tarua. Lain mukaan avoliitossa asuvat henkilöt kuuluvat samaan asumistukiruokakuntaan ja saavat siis yhteisen asumistuen. Jos kaksi henkilöä asuu yhteisellä tai erillisillä vuokrasopimuksilla samassa asunnossa, Kelan työntekijän on kysyttävä avoliitosta. Tulkinta avoliiton suhteen tehdään hakijan selvityksiin perustuen asiakkaan näkökulma vahvasti huomioiden. Kimppa-asumisen yleistyessä ovat Kelan avoliittotulkinnatkin pyrkineet seuraamaan yhteiskunnallista kehitystä.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.