Gå till innehåll

Seglivade myter om det allmänna bostadsbidraget

FPA betjänar | 14.12.2018
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

För närvarande får över 380 000 hushåll allmänt bostadsbidrag, en betydande andel av alla finländska hushåll. Kanske bostadsbidraget är så omdiskuterat därför att det är så vanligt? Trots mängder av fakta exempelvis på FPA:s webbplats florerar ändå en massa felaktiga uppgifter och föreställningar om bostadsbidraget. En del stämmer delvis, i likhet med myterna om FPA:s verksamhet och andra urbana legender.

Den som lönearbetar kan inte få bostadsbidrag. Sägen. Löneinkomsterna inverkar visserligen på bostadsbidragets storlek, men utgör i sig inget hinder för att få bidrag. På FPA:s webbplats finns en praktisk tabell över inkomstgränserna för bostadsbidrag enligt hushållets storlek och kommungrupp. Exempelvis kan ett hushåll bestående av en vuxen och ett barn få bostadsbidrag med bruttoinkomster på upp till över 2 000 euro.

Kanske bostadsbidraget är så omdiskuterat därför att det är så vanligt?

Den som inte ansöker om arbetslöshetsförmån får mer bostadsbidrag. Ja och nej. På samma sätt som löneinkomster betraktas många sociala förmåner som inkomst. För en persons hushåll som via FPA får arbetsmarknadsstöd av normal storlek är bostadsbidragets bassjälvrisk 0 euro; då beviljas bidraget till maximalt belopp. Om någon hushållsmedlem får förhöjt arbetsmarknadsstöd eller större dagpenning via sin arbetslöshetskassa, är bostadsbidraget vanligen mindre än för ett hushåll som helt saknar inkomster.

Man kan inte få bostadsbidrag för en ägarbostad. Det kan man visst. Som godtagbara boendeutgifter enligt lagen om bostadsbidrag betraktas underhålls- och finansieringsutgifterna för en aktiebostad samt vattenavgifter och eventuella uppvärmningskostnader. Även en del av räntorna på bostadslån godkänns såsom utgifter. Dessutom beaktas de normenliga underhållsutgifterna för ett egnahemshus och vederlagen för en bostadsrättsbostad. Däremot godkänns inte alla utgifter för en ägarbostad, såsom renoveringslån. År 2025 får man inte längre allmänt bostadsbidrag för boendeutgifterna för en ägarbostad.

Bidraget behöver inte nödvändigtvis annulleras på grund av sommarbete.

För studerande lönar det sig att annullera bostadsbidraget över sommaren. Det beror på inkomsterna. Bostadsbidraget måste alltid justeras om inkomsterna ökar med minst 400 euro per månad. Bidraget behöver dock inte nödvändigtvis annulleras på grund av sommararbete. I stället lönar det sig att låta justera bidraget genom att sända in en ansökan till FPA. För många studerande innebär ett par månaders sommararbete nämligen att man i bostadsbidraget beaktar den genomsnittliga inkomsten för 12 månaders tid. På så sätt kan en studerande ha rätt till bidraget även över sommaren, om inkomsterna under resten av året är låga.

Rumskamrater av samma kön betraktas automatiskt som sambor. Sägen. Enligt lag hör sambor till samma bostadsbidragshushåll och får således gemensamt bostadsbidrag. Om två personer bor i samma bostad med stöd av ett gemensamt eller separata hyresavtal, måste FPA:s anställda höra sig för om de är sambor. Ett eventuellt samboförhållande tolkas utifrån sökandens utredningar så att beslutet starkt grundar sig på sökandens synvinkel. I och med att det blivit allt vanligare att bo som rumskamrater har också FPA i sina tolkningar strävat efter att följa den samhälleliga utvecklingen.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.