Gå till innehåll

Så här kan du hjälpa kunden med kontoutdrag

Allmänt | 30.4.2023
Den som ansöker om utkomststöd ska lämna in en tillförlitlig utredning om sin ekonomiska situation till FPA. Kontoutdrag utgör en del av den här utredningen.
Lyssna på artikeln
Nainen istuu sohvalla katsoen läppäriä.

Det blir enklare att ansöka om utkomststöd om kunden vet vad som avses med ett kontoutdrag, hur man hämtar det i nätbanken och hur det lämnas in till FPA. Då behöver kunden inte heller så ofta kontakta FPA, socialförvaltningen eller banken för att be om råd.

6 tips om kontoutdrag för ansökan om utkomststöd

 1. Den som ansöker om utkomststöd ska lämna in till FPA ett kontoutdrag över varje familjemedlems alla inhemska och utländska konton för de senaste 2 månaderna.
 2. Som bilaga till ansökan behövs ett kontoutdrag från banken av vilket framgår
  • kontonummer
  • kontoinnehavare
  • kontots start- och slutsaldo
  • kontots användningsändamål
  • kontotransaktionerna som en obruten lista
  • uppgift om vilken tid kontoutdraget gäller.
 3. Bilagan kan inte vara till exempel ett kvitto från en bankautomat eller en skärmdump av kontotransaktionerna.
 4. Kunden kan lämna in kontoutdragen och övriga bilagor till ansökan om utkomststöd i e-tjänsten MittFPA.
  • Det är bra att spara kontoutdragen från nätbanken på datorn i pdf-format.
  • Kontoutdrag från bankernas mobilappar kan i regel inte sparas som pdf-filer, så den som sköter sina ärenden med mobilen gör klokt i att logga in i nätbanken via webbläsaren.
  • Om kunden har ett kontoutdrag i pappersform kan hen fotografera eller skanna in det och skicka bilden via e-tjänsten.
 5. Om kunden inte sköter ärenden på nätet kan hen lämna in kontoutdraget i pappersform per post eller på något av FPA:s serviceställen.
 6. Det är viktigt att kontoutdragets alla sidor kommer med.

Kontoutdragen ska helst lämnas in samtidigt med ansökan. Om ett kontoutdrag eller andra uppgifter saknas i ansökan, ber FPA kunden om dem innan ansökan kan avgöras. Detta kan fördröja handläggningen av ansökan. Om kunden trots begäran inte lämnar in nödvändiga uppgifter och bilagor blir FPA tvungen att avslå ansökan.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.