Tärpit 1 min

Miten tulojen muutos vaikuttaa asumistuen määrään?

Oletko valmistumassa ja siirtymässä työelämään? Tulojen muutos voi vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Muista ilmoittaa tulojen muutoksesta Kelaan!

Kuuntele artikkeli
teksti ja kuva Kela 31.1.2018
Nuori nainen tekee siskonmakkarakeittoa.

4 vinkkiä tulojen vaikutuksesta asumistukeen

  1. Asumistukesi tarkistetaan, jos ruokakuntasi yhteenlasketut tulot suurenevat vähintään 400 euroa kuukaudessa tai pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Esimerkiksi kun valmistut ja aloitat palkkatöissä, asumistukesi pitää tarkistaa.
  2. Asumistuessa otetaan tuloina huomioon ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot (esim. osinko- tai vuokratulot) ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Tukeen vaikuttavat aina bruttotulot, eli tulot, joista ei ole vielä vähennetty veroja. Kela tekee palkkatulosta ansiotulovähennyksen.
  3. Ilmoita tulojen muutoksista viipymättä Kelaan. Tarkistushakemus on kätevintä tehdä verkossa. Muista liittää mukaan tarvittavat liitteet, esimerkiksi kopio työsopimuksesta, jos työsuhde on vasta alkanut. Jos sinua mietityttää, pitääkö tuki tarkistaa, voit varmistaa asian soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 201 ennen tarkistushakemuksen tekemistä.
  4. Unohditko ilmoittaa tulojen muutoksesta? Tukea voidaan joutua perimään takaisin, jos asumistuen vuositarkistuksessa käy ilmi, että osa tuloista on jäänyt ilmoittamatta.

+ Oletko vastavalmistunut ja työtön? Lue, miten voit hakea työttömyysturvaa!