Siirry sisältöön

Koulumatkatuen hakeminen siirtyy Oma­Kelaan

Opiskelu | 2.5.2023
Koulumatkatukea voi pian hakea sähköisesti OmaKelassa. Miten muutos vaikuttaa opiskelijoihin ja miten heidän tulee jatkossa toimia? Kelan asiantuntija vastaa.
Kuuntele artikkeli
Nuori kävelee alas aseman portaita.

Mikä koulumatkatuessa muuttuu?

Koulumatkatuki korvaa toisen asteen opiskelijalle pitkästä koulumatkasta tulevia kustannuksia. Tukea on aiemmin haettu paperisella hakemuslomakkeella, joka on jätetty omaan oppilaitokseen. Jatkossa hakemuksen voi jättää suoraan Kelaan. Nopeiten asia hoituu sähköisesti, OmaKelassa. Myös paperinen hakemus on edelleen vaihtoehto. Täytetty hakemus postitetaan joko Kelaan tai sen voi jättää omaan oppilaitokseen, josta se toimitetaan Kelaan.

Jatkossa koulumatkatukihakemuksen täyttämisessä tulee hyödyntää Digitransitin reittiopaspalvelua, joka linkitetään toukokuun lopulla Kelan verkkosivuille. Se antaa hakemukseen tarvittavat tiedot koulumatkan pituudesta ja matkustamisesta.

Myös paperinen ostotodistus poistuu käytöstä. Useat joukkoliikenteen lipun myyjät saavat jatkossa Kelasta sähköisesti tiedon, että kyseinen opiskelija voi hankkia matkalipun koulumatkatuella alennettuun hintaan. Tällöin matkaliput voi myös ostaa myyjän verkkokaupasta.

Lipun myyjä saa tiedon osto-oikeudesta yleensä heti, kun opiskelija on tehnyt koulumatkatukihakemuksen OmaKelassa. Jos tukea on haettu paperilomakkeella, saa myyjä osto-oikeustiedon vasta sitten, kun Kela on antanut koulumatkatuesta päätöksen.

Muuttuuko tuen määrä tai sen myöntämisen perusteet?

Eivät muutu. Tuen määrä ja sen myöntämisen perusteet ovat samat kuin ennenkin.

Milloin muutos tulee voimaan?

Muutos koskee 1.8.2023 ja sen jälkeen tehtäviä koulumatkoja.

Koulumatkatukea voi hakea OmaKelan kautta kesäkuun 2023 alusta alkaen tai heti, kun opiskelupaikka on varmistunut. Tukea kannattaa hakea jo kesän aikana, sillä lukuvuoden alussa käsittely voi ruuhkautua.

Mitä muutos merkitsee asiakkaille ja miten heidän tulee toimia?

Jatkossa koulumatkatuen hakeminen on entistä helpompaa ja nopeampaa, kun tukea voi hakea sähköisesti OmaKelassa. Kun hakemuksen tekee sähköisesti, voi matkalipun ostaa koulumatkatuella alennettuun hintaan jo ennen päätöksen saamista ja myös lipun myyjän verkkokaupasta.

OmaKelaan kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen välineillä eli joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Pankkitunnukset saa omasta pankista, mobiilivarmenne hoidetaan oman puhelinoperaattorin kautta.

Miksi muutos tehdään?

Nuorille halutaan tarjota mahdollisuus sähköiseen asiointiin, joka helpottaa ja nopeuttaa koulumatkatuen hakemista ja matkalipun saamista.

Milloin koulumatkatuki on viimeksi muuttunut?

Koulumatkatukilakia on edellisen kerran muutettu vuonna 2021, kun oppivelvollisuutta laajennettiin ja toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta. Tällöin muutettiin sitä, paljonko tukea saa ja millä ehdoilla.

Vuoden 2021 uudistuksen myötä tukea on ollut mahdollista saada joko täysimääräisesti tai puolet täysimääräisestä sen mukaan, paljonko matkapäiviä kuukaudessa on.

LUE MYÖS
Koulumatka­tukea saava Oili: ”Kelan kustantamat koulu­matkat ovat iso apu”
LUE MYÖS
Toisen asteen opiskelija – näin haet tuet Kelasta

Koulumatkatuki korvaa pitkän koulu­matkan kustannuksia

  • Toisen asteen opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos opiskelee päätoimisesti ja asuu Suomessa ja koulumatka on pitkä.
  • Tukea saa ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos näitä ei voi käyttää, voi saada tukea itse järjestettyyn kulkemiseen, kuten omalla autolla matkustamiseen.
  • Ikä, tulot, omaisuus tai vanhempien tulot tai omaisuus eivät vaikuta koulumatkatuen määrään.
  • Koulumatkatuen edellytyksissä on eroja riippuen siitä, kuuluuko maksuttoman toisen asteen koulutuksen piiriin vai ei.
  • Jos koulumatka muuttuu, on asiasta ilmoitettava Kelaan. Tämä pätee esimerkiksi silloin, jos opintoihin kuuluu työpaikalla oppimisjakso. Koulumatkatukea ei saa palkallisen työpaikalla oppimisjakson eli oppisopimuskoulutuksen ajalta, mutta ammatillisen opiskelun palkattoman työpaikalla oppimisjakson ajalta tukea saa, jos matkan pituus ja muut edellytykset täyttyvät.

Asiantuntijana suunnittelija Irene Hiljanen, Etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö, Opintotukiryhmä, Kela

Teksti Anne Ventelä, Kuva Kela

 

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.