Gå till innehåll

Ansökan om skolresestöd över­förs till MittFPA

STUDIER | 2.5.2023
Skolresestöd kan snart ansökas elektroniskt i MittFPA. Hur påverkar förändringen studerande och hur ska de göra i fortsättningen? FPA:s expert svarar.
Lyssna på artikeln
En ung kvinna går ner för trappan på stationen.

Hur förändras skolrese­stödet?

Skolresestödet ersätter kostnaderna för långa skolresor för studerande på andra stadiet. Stödet har tidigare ansökts med en pappersblankett, som har lämnats till den egna läroanstalten. I fortsättningen kan ansökan lämnas direkt till FPA. Ansökan görs snabbast elektroniskt, i MittFPA. Pappersansökan är fortfarande ett alternativ. Den ifyllda ansökan postas antingen till FPA eller lämnas till den egna läroanstalten, som förmedlar den till FPA.

I fortsättningen ska Digitransits ruttjänst användas när man fyller i ansökan om skolresestöd. Tjänsten länkas till FPA:s webbplats i slutet av maj. Den ger nödvändig information som krävs för ansökan, såsom skolresans längd.

Köpintyget avskaffas också. Många tjänster som säljer biljetter till kollektivtrafiken får i fortsättningen elektroniskt information från FPA när en studerande kan skaffa biljetten med skolresestöd till nedsatt pris. Då kan biljetterna även köpas på försäljarens webbplats.

Biljettförsäljaren får information om köprätten vanligtvis genast när den studerande har gjort en ansökan om skolresestöd i MittFPA. Om stödet har ansökts med en pappersblankett får försäljaren information om köprätten först när FPA har gett ett beslut om skolresestöd.

Förändras stödets belopp eller grunderna för att det ska beviljas?

Nej. Stödets belopp och grunderna för att det ska beviljas är samma som tidigare.

När träder förändringen i kraft?

Förändringen gäller skolresor som görs från och med den 1 augusti 2023.

Skolresestöd kan ansökas via MittFPA från början av juni 2023 eller genast när en studieplats har säkerställts. Det är bra att ansöka om stödet redan under sommaren, eftersom handläggningen kan hopa sig i början av läsåret.

Vad innebär förändringen för kunderna och hur ska de gå till väga?

I fortsättningen är det allt lättare och snabbare att ansöka om skolresestöd, när stödet kan ansökas elektroniskt i MittFPA. När ansökan görs elektroniskt kan biljetten köpas med skolresestöd till nedsatt pris redan innan beslutet har getts och även på biljettförsäljarens webbplats.

MittFPA kräver inloggning med stark identifiering antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Nätbankskoderna fås från den egna banken, mobilcertifikat via den egna telefonoperatören.

Varför förändras stödet?

Man vill ge unga möjligheten att uträtta sina ärenden elektroniskt, vilket gör att det blir lättare och snabbare att ansöka om skolresestöd och få en biljett.

När har skolresestödet förändrats senast?

Lagen om stöd för skolresor förändrades förra gången år 2021 när läroplikten förlängdes och utbildning på andra stadiet blev avgiftsfritt. Då förändrades stödets belopp och villkor.

I och med reformen 2021 har det varit möjligt att få stöd till fullt belopp eller hälften av det fulla beloppet beroende på antalet resdagar per månad.

LÄS OCKSÅ
Oili får skol­resestöd: ”Skol­resorna som bekostas av FPA är till stor hjälp”
LÄS OCKSÅ
Studerande på andra stadiet – så här ansöker du om stöd från FPA

Skolresestödet ersätter kostnaderna för långa skolresor

  • En studerande på andra stadiet kan få skolresestöd om hen studerar på heltid och bor i Finland och skolvägen är lång.
  • Stödet fås i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om man inte kan använda dessa kan man få stöd för resor som man arrangerar själv till exempel med egen bil.
  • Ålder, inkomst, egendom eller föräldrarnas inkomst eller egendom påverkar inte skolresestödets belopp.
  • Det finns skillnader i förutsättningarna för skolresestöd beroende på om man omfattas av kostnadsfri utbildning på andra stadiet eller inte.
  • Om skolvägen förändras, ska detta meddelas till FPA. Detta gäller till exempel när studierna inkluderar utbildning som ordnas på en arbetsplats. Skolresestöd fås inte för utbildning som ordnas på en lokal arbetsplats, dvs. under lärlingsutbildning, men under oavlönad utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med yrkesstudier fås stöd för skolresor om resans längd och övriga förutsättningar uppfylls.

Som expert planerare Irene Hiljanen, Planeringsenheten för förmåner och tjänster, Studiestödsgruppen, FPA

Text Anne Ventelä, Bild FPA

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.