Siirry sisältöön

Tulorekisteri vähentää liitteiden tarvetta ja helpottaa hakemista

Kela palvelee | 2.3.2020
Kansallinen tulorekisteri on ollut käytössä reilun vuoden. Kela saa nyt valtaosan palkkatiedoista sähköisesti suoraan tulorekisteristä, mikä on ollut helpotus sekä Kelan asiakkaille että etuuskäsittelijöille.
Kuuntele artikkeli
Läppäri jonka näytöllä lukee teksti Tulorekisteri.
Kiitos tulorekisterin, jo 70 % yleisen asumistuen hakemuksista ratkaistaan ilman, että asiakkaan pitäisi lähetellä palkkakuitteja Kelaan.

Tulorekisteri on jo ensimmäisen vuotensa aikana helpottanut erityisesti työttömyysetuuksien, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemista. Esimerkiksi yleisen asumistuen hakemuksista jo lähes 70 % ratkaistiin Kelassa tulorekisteritietojen perusteella. Asiakkaan ei siis tarvinnut toimittaa palkkatietojaan hakemuksensa liitteeksi, vaan Kela sai tiedot sähköisesti tulorekisteristä. Tämä tarkoittaa satojatuhansia liitteitä aiempaa vähemmän.

– Tulorekisterin suurimpana hyötynä asiakkaan ja Kelan kannalta ovat lähes ajantasaiset ja luotettavat tiedot. Lisäksi erilaisten liitteiden väheneminen on kaikkien kannalta toivottava suuntaus, kertoo suunnittelija Mirja Peltonen Kelasta.

Yleisen asumistuen hakemuksista jo lähes 70 % ratkaistiin Kelassa tulorekisteritietojen perusteella.

Myös työttömyysturvan osalta tulorekisteri on vähentänyt liiterumbaa huomattavasti. Tammi–lokakuun 2018 aikana asiakkaat toimittivat Kelaan sähköisesti tai paperiversiona hieman yli 600 000 työttömyysturvaa koskevaa tuloselvitystä. Samaan aikaan vuonna 2019 vastaavien selvitysten määrä oli vain noin 335 000 eli ne vähenivät lähes 45 %:lla tulorekisterin ansiosta.

Etuuspäätös entistä nopeammin

Kelassa työttömyysetuuksia käsittelevä ratkaisuasiantuntija Jarkko Pääskyvuori kehuu tulorekisteriä ja kertoo sen helpottavan ja nopeuttavan hakemusten ratkaisemista. Soviteltua työttömyysturvaa hakeva voi täyttää työttömyysajan ilmoituksensa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa heti, kun kyseinen jakso päättyy eikä liitteitä pääsääntöisesti tarvita. Jakson aikana maksetut tulot ovat yleensä tuolloin jo tulorekisterissä.

Lue myös: Osa-aikatyötä tekevä Jenni saa soviteltua työmarkkinatukea

– Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen on nykyään helpompaa ja joustavampaa, kun palkkatiedot ja palkanmaksurytmi näkyvät tulorekisterissä, Jarkko kertoo.

– Liitteitä ei enää useinkaan tarvitse pyytää eikä odotella, joten asiakkaat saavat etuuden maksuun aiempaa nopeammin.

Liitteitä ei tarvitse pyytää eikä odotella, joten asiakkaat saavat etuuden maksuun aiempaa nopeammin.

Myös kaikenlaiset väärinkäytökset paljastuvat huomattavasti aiempaa nopeammin, koska tulotiedot tulevat lähes reaaliajassa Kelaan.

– Aiemmin tieto asiakkaan ilmoittamatta jättämistä palkoista tuli ilmi jopa vuosien viiveellä, ja liikamaksua saattoi ehtiä kertyä huomattava summa. Nyt Kelan järjestelmä huomaa heti, jos asiakas ilmoittaa olevansa työtön, mutta tulorekisteristä löytyy tuloja, Jarkko kertoo.

Hyöty näkyy joka päivä

Perustoimeentulotuen osalta liitteiden määrä väheni viime vuonna tulorekisterin ansiosta 30 % vuoteen 2018 verrattuna. Paperisena saapuvien liitteiden määrä on pienentynyt niin paljon, että se on vähentänyt Kelaan saapuvan postin käsittelyn ja skannauksen tarvetta huomattavasti.

Perustoimeentulotuen hakemukseen tarvitaan edelleen tiliotteet. Tulorekisterissä näkyvät vain palkkatiedot.

Ratkaisuasiantuntija Emmi Koskinen käsittelee sekä asumistuen että perustoimeentulotuen hakemuksia Kelassa.

– Perustoimeentulotuen kohdalla tarvitsemme kuukausikohtaista tietoa, kun taas asumistuessa tulotietoja katsotaan laajemmin ja pidemmältä ajalta. Tulorekisteri on hyvä, koska sieltä voi katsoa tietoa myös sellaisista palkkatuloista, joita asiakas ei juuri sillä hetkellä saa, mutta joita tarvitaan asumistuen käsittelyssä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun arvioidaan opiskelijan keskiarvotuloa, Emmi tarkentaa.

Lue myös: Ei asumistukea ilman tuloarviota

Erittäin hyvä, mutta ei täydellinen

Aivan kaikkia tietoja tulorekisteristä ei kuitenkaan saada. Laskutuspalvelujen (esim. Ukko.fi) kautta työnsä laskuttavat kevytyrittäjät joutuvat edelleen toimittamaan palkkalaskelmat Kelaan itse, sillä laskutuspalvelut eivät ilmoita tulorekisteriin kaikkia palkoista tehtäviä vähennyksiä. Kyseisiä tietoja kuitenkin tarvitaan työttömyysturvan ja palkan sovittelussa.

Myös palkkatietojen ilmoittamisen osalta voi edelleen olla pieniä viiveitä joidenkin työnantajien kohdalla.

Suurin osa työnantajista ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän määräajassa, mutta joiltakin tulotiedot tulevat vielä viiveellä.

– Suurin osa työnantajista ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän määräajassa, mutta joiltakin tulotiedot tulevat vielä viiveellä ja se hidastaa hakemusten käsittelyä, Jarkko Pääskyvuori tarkentaa.

Hän kaipaisi tulorekisteriin myös tietoa tuntipalkasta ja toteutuneista työtunneista. Nämä tiedot ovat toki saatavissa tulorekisteristä, jos ne on sinne ilmoitettu – niiden ilmoittaminen on työnantajille vapaaehtoista.

– Ne ovat kuitenkin olennaisia tietoja, koska tarkkailemme Kelassa asiakkaan työssäoloehdon kertymää ja sitä, ylittääkö työtuntien määrä 80 % alan kokonaistyöajasta.

Vastaavasti tulorekisterissä ei myöskään aina näy työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä eikä sitä, miltä ajalta kyseiset palkat on ansaittu. Varsinkin yleisen asumistuen käsittelyssä nämä ovat olennaisia tietoja, joten Kela voi joutua pyytämään asiakkaalta lisäselvitystä, jotta hakemus saadaan käsiteltyä.

Ja vaikka asiakkaat usein niin olettavat, pankkitileille Kela ei pääse kurkistelemaan, joten perustoimeentulotuen hakemukseen tarvitaan edelleen tiliotteet. Tulorekisterissä näkyvät vain palkkatiedot.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.