Gå till innehåll

Inkomstregistret minskar behovet av bilagor och gör det lättare att söka förmåner

FPA betjänar | 1.3.2020
Det nationella inkomstregistret har varit i bruk i lite över ett år. FPA får nu den största delen av löneuppgifterna elektroniskt direkt från inkomstregistret, vilket har varit en lättnad för såväl FPA:s kunder som för förmånshandläggarna.
Lyssna på artikeln

Inkomstregistret har redan under det fösta året gjort det enklare att ansöka om framför allt arbetslöshetsförmåner, allmänt bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd. FPA avgjorde exempelvis nästan 70 procent av ansökningarna om allmänt bostadsbidrag utifrån uppgifterna i inkomstregistret. Kunderna behövde med andra ord inte lämna in sina löneuppgifter som bilaga till ansökan, utan FPA fick uppgifterna elektroniskt från inkomstregistret. Det här innebar hundratusentals färre bilagor jämfört med tidigare.

– Den största nyttan med inkomstregistret för kundens och FPA:s del är att uppgifterna är aktuella och tillförlitliga. Att behovet av olika bilagor minskar är också en önskvärd utveckling för alla parter, säger Mirja Peltonen, planerare vid FPA.

FPA avgjorde nästan 70 procent av ansökningarna om allmänt bostadsbidrag utifrån uppgifterna i inkomstregistret.

Också vad gäller arbetslöshetsförmåner har inkomstregistret avsevärt minskat behovet av bilagor. Under januari–oktober 2018 lämnade kunderna elektroniskt eller i pappersform in lite över 600 000 inkomstutredningar i samband med ansökan om arbetslöshetsförmåner. Under samma period 2019 var antalet motsvarande utredningar endast cirka 335 000, dvs. de minskade med nästan 45 procent tack vare inkomstregistret.

Förmånsbeslut snabbare än tidigare

Handläggningssakkunnig Jarkko Pääskyvuori handlägger arbetslöshetsförmåner vid FPA. Han berömmer inkomstregistret och tycker att det gör det lättare och snabbare att avgöra ansökningar. Den som ansöker om jämkad arbetslöshetsförmån kan fylla i anmälan om arbetslöshetstid för perioder på fyra veckor eller en månad genast då perioden i fråga upphör och behöver i allmänhet inte lämna in några bilagor. Uppgifter om den lön som betalats ut under perioden finns vanligtvis redan då i inkomstregistret.

Läs också: Jenni deltidsjobbar och får jämkat arbetsmarknadsstöd

– Nuförtiden är det lättare och flexiblare att sammanjämka lön och arbetslöshetsförmåner då löneuppgifterna och betalningstakten framgår av inkomstregistret, förklarar Jarkko.

– Eftersom man i vanliga fall inte längre behöver begära eller vänta på bilagor får kunderna förmånen snabbare än tidigare.

Eftersom man inte behöver begära eller vänta på bilagor får kunderna förmånen snabbare än tidigare.

Olika former av bidragsfusk upptäcks också betydligt snabbare än tidigare eftersom FPA får inkomstuppgifterna nästan i realtid.

– Tidigare var det möjligt att oanmälda löner uppdagades först flera år senare, och beloppet av de felaktigt utbetalda förmånerna kunde ibland bli ganska stort. Nu märker FPA:s system genast om en kund meddelar att han eller hon är arbetslös, men enligt inkomstregistret har inkomster, säger Jarkko.

Nyttan syns varje dag

Tack vare inkomstregistret minskade antalet bilagor inom det grundläggande utkomststödet med 30 procent jämfört med 2018. Antalet bilagor som skickas in i pappersform har minskat så pass mycket att också behovet av att hantera och skanna inkommande post har minskat betydligt vid FPA.

För ansökan om grundläggande utkomststöd behövs fortfarande kontoutdrag. Till inkomstregistret anmäls endast löneuppgifter.

Handläggningssakkunnig Emmi Koskinen handlägger både ansökningar om bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd vid FPA.

– För det grundläggande utkomststödet behöver vi månatliga uppgifter, medan man inom bostadsbidraget ser på inkomstuppgifterna mer ingående och under en längre tid. Inkomstregistret är bra eftersom man även kan se uppgifter om sådana löneinkomster som kunden inte har just vid den tidpunkten, men som behövs för handläggningen av bostadsbidraget. En sådan situation kan det vara fråga om till exempel när man uppskattar en studerandes genomsnittliga inkomst, förklarar Emmi.

Läs också: Inget bostadsbidrag utan inkomstuppskattning

Bra, men inte perfekt

Riktigt alla uppgifter får man ändå inte från inkomstregistret. Lättföretagare som fakturerar sitt arbete via faktureringstjänster (t.ex. Ukko.fi) måste fortfarande själva lämna in lönespecifikationer till FPA, eftersom faktureringstjänsterna inte meddelar alla löneavdrag till inkomstregistret. De här uppgifterna behövs dock när arbetslöshetsförmånen jämkas med lönen.

Bland en del av arbetsgivarna förekommer det fortfarande små fördröjningar när det gäller att anmäla löneuppgifterna.

De flesta arbetsgivare anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar, men för en del dröjer det fortfarande lite längre.

– De flesta arbetsgivare anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar men för en del dröjer det fortfarande lite längre, och det fördröjer i sin tur handläggningen av ansökan, tillägger Jarkko Pääskyvuori.

Han önskar att inkomstregistret skulle omfatta även uppgifter om timlönen och genomförda arbetstimmar. De här uppgifterna finns visserligen i inkomstregistret om arbetsgivaren har anmält dem, men det är frivilligt att anmäla uppgifterna.

– De är viktiga uppgifter eftersom FPA följer upp kundens arbetsvillkor och huruvida arbetstimmarna överstiger 80 procent av den totala arbetstiden inom branschen.

I inkomstregistret ser man inte heller alltid start- och slutdatum för anställningsförhållandet eller under vilken tid lönerna i fråga har tjänats in. De här uppgifterna är viktiga särskilt vid handläggningen av det allmänna bostadsbidraget, så FPA kan bli tvungen att begära tilläggsutredningar av kunden för att kunna handlägga ansökan.

Kunderna utgår ofta ifrån att FPA kan gå in och titta på deras bankkonton, men så är inte fallet. För ansökan om grundläggande utkomststöd behövs därför fortfarande kontoutdrag. Till inkomstregistret anmäls endast löneuppgifter.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.