Gå till innehåll

Har du anställt en privat barnvårdare till hemmet? Meddela hädanefter löneuppgifterna till inkomstregistret

HEM & FAMILJ | 18.12.2018
Hushåll som fungerar som arbetsgivare ska från början av 2019 meddela sin arbetstagares lön och arbetsgivaravgifterna till inkomstregistret. Via tjänsten Palkka.fi kan man göra det smidigt. Även stödet för privat vård av barn som betalas av FPA ska meddelas till inkomstregistret.
Lyssna på artikeln
""

Hushåll som fungerar som arbetsgivare meddelar i fortsättningen alla sina anställdas löner till inkomstregistret. Från och med den 1 januari 2019 ska alltså t.ex. de familjer som anställt en privat barnvårdare för sina barn använda inkomstregistret.

Anmälan av löner och arbetsgivaravgifter i inkomstregistret gäller både de familjer som får FPA:s stöd för privat vård av barn och de som inte får FPA:s stöd. Familjen ska meddela den totala lönen som betalas till vårdaren till inkomstregistret.

Om FPA betalar stöd för privat vård, meddelar familjen både sin egen andel och FPA:s andel av vårdarens lön till inkomstregistret. Även om stödet från FPA skulle täcka hela den utbetalda lönen, ska familjen ändå göra en egen anmälan till inkomstregistret, berättar Jenni Runola, planerare på Enheten för förmånssystem på FPA.

Inkomstregistret i sig förändrar inte de skyldigheter som privata hushåll hittills haft i egenskap av arbetsgivare.

Förfarande gäller också de familjer som har anställt barnets mor- eller farförälder som vårdare.

Inkomstregistret i sig förändrar inte de skyldigheter som privata hushåll hittills haft i egenskap av arbetsgivare. Den enda förändringen vid årsskiftet är att man inte längre behöver meddela olika myndigheter separat vad man betalt vårdaren, utan nu meddelar man allt till inkomstregistret.

– Inkomstregistret är med andra ord den databank dit man regelbundet ska anmäla uppgifter om utbetald lön, förskottsinnehållning samt alla lagstadgade arbetsgivaravgifter, betonar Runola.

Löneuppgifterna kan anmälas i inkomstregistret via den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi

Hushållen kan i fortsättningen själva sköta alla sina betalningsanmälningar till inkomstregistret. Om det nya systemet känns förvirrande, kan man ta hjälp av gratistjänsten Palkka.fi. Det är en lönebetalningstjänst som upprätthålls av Skatteförvaltningen tillsammans med flera andra aktörer.

– Vi förmedlar årligen löner och arvoden till ett värde om ca en miljard euro. Den största arbetsgivargruppen bland hushåll är just familjer som har anställt en barnvårdare till hemmet, berättar tjänsteägaren för Palkka.fi, överinspektör Anna-Maija Lahti på Skatteförvaltningen.

Lahti påminner att familjen i egenskap av privat arbetsgivare också har andra betalningsskyldigheter än barnvårdarens lön och förskottsinnehållningen på lönen som betalas till skattemyndigheterna.

– I inkomstregistret ska man meddela arbetspensionsavgifter, som delvis betalas från arbetstagarens lön och till största delen (18–19 procent) av hushållet. Därtill kommer arbetslöshetsförsäkringspremie samt försäkringspremie för olycksfall och yrkessjukdomar, ifall lönerna överstiger 1 200 euro per år. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas om barnvårdarens lön överstiger 1 500 euro per år, fortsätter Lahti.

Anmälningarna görs regelbundet i inkomstregistret som uppdateras i realtid

Inkomstregistret är en databas som fungerar i realtid, vilket innebär att familjen i fortsättningen regelbundet och i rask takt måste meddela barnvårdarens lön och andra betalningsuppgifter i registret.

– För hushåll innebär detta i praktiken att om barnvårdarens lön utbetalas idag, så ska den anmälas i inkomstregistret senast den femte dagen i därpå följande månad, förklarar Lahti.

Men även här får man hjälp av Palkka.fi.

– När du gör löneberäkningen i Palkka.fi, meddelar tjänsten vilka arbetsgivaravgifter som familjen behöver betala och totalbeloppet av avgifterna i euro, och tar dessutom hand om den obligatoriska anmälan till inkomstregistret.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.