Siirry sisältöön

Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2024

Yleinen | 28.12.2023
Tänä vuonna lakimuutokset tuovat Kelan etuuksien määriin ja ehtoihin tavallista enemmän muutoksia. Yleistä asumistukea ja työttömyystukia leikataan ja monien tukien määrä on niin sanotusti jäädytetty viime vuoden tasolle. Eläkkeisiin, vammaistukiin ja toimeentulotukeen tulee normaali indeksikorotus. Tarkista tästä, miten tukesi muuttuvat.
Kuuntele artikkeli
""

Eläkeläiset. Kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen ja eläkettä saavan hoitotukeen tulee 5,9 %:n indeksikorotus. Täysi kansaneläke yksin asuvalle on tänä vuonna 775,70 e/kk ja takuueläke 976,59 e/kk. Tarkistamme asiakkaiden eläkkeiden ja hoitotukien määrät ilman erillistä hakemusta. Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettaviin asumismenoihin ei tule korotusta, vaan ne pysyvät samoina kuin viime vuonna indeksijäädytyksen vuoksi.

Sairastamiseen liittyvät tuet. Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto suurenee 626,94 euroon. Yksityislääkärin vastaanottokäynnin, psykiatrin antaman hoidon ja hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen kustannuksista maksettavat Kela-korvaukset suurenevat. Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pysyy samana kuin viime vuonna, eli se on 31,99 e/pv.

Lapsiperheet. Vuoden alussa lapsilisän yksinhuoltajakorotus suurenee 5 eurolla ja lapsilisiin tulee korotus perheille, joissa lapsia on neljä tai enemmän. Lisäksi opintorahan huoltajakorotus suurenee 20 eurolla. Huhtikuussa alle 3-vuotiaan lapsen lapsilisää korotetaan 26 eurolla. Alle 16-vuotiaan vammaistukeen tulee 5,9 %:n indeksikorotus. Vanhempainpäivärahojen vähimmäismääriin ja lastenhoidon tukiin ei tule korotusta indeksijäädytyksen vuoksi. Elatustukea ja elatusapua korotetaan 4,84 prosenttia. Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tuloraja suurenee. Työttömyystukiin maksettava lapsikorotus pienenee vuoden alussa ja poistuu kokonaan huhtikuussa. Kelaan kertynyttä elatusapuvelkaa ei voi sen jälkeen lyhentää työttömyystuen lapsikorotuksilla.

Opiskelijat. Opintorahan määrään ei tule korotusta indeksijäädytyksen vuoksi. Opintolainan valtiontakauksen määrät suurenevat 1.8. alkaen, ja lainaa voi nostaa useammin. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivät siirtyvät. Keväällä uusi eräpäivä on 15.3. ja syksyllä 15.11. Terveydenhoitomaksun määrä pysyy samana kuin viime vuonna, eli se on 36,80 euroa lukukaudessa.

Työttömät. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä on sama kuin viime vuonna eli 37,21 e/pv. Työttömyyden alkaessa omavastuuaika pitenee 5 päivästä 7 päivään. Yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella maksettava lomakorvaus siirtää tukioikeuden alkamista. Palkkatulojen 300 euron suojaosa poistuu huhtikuussa. 2.9. alkaen työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan 12 kuukautta. Lisäksi työssäoloehto niin sanotusti euroistetaan, eli sen kertyminen perustuu kalenterikuukauden aikana maksetun palkan määrään. Hallitus valmistelee työttömyystukiin myös muita muutoksia, jotka tulevat eduskunnan käsiteltäviksi tänä keväänä ja joiden on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa.

Yleinen asumistuki. Tuen ehtoihin tulee huhtikuussa useita muutoksia, jotka vähentävät tuen määrää. Perusomavastuu kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin, ja tuen korvausprosentti pienenee 80 prosentista 70 prosenttiin. Muutokset vaikuttavat ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea haetaan huhtikuusta alkaen ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea. Yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin päättyy 1.1.2025.

Toimeentulotuki. Perusosan määrä suurenee 5,9 %. Lasten perusosat kuitenkin pienenevät, koska niihin viime vuodeksi tehty 10 %:n korotus ei ole enää voimassa. Huhtikuussa voimaan tuleva lakimuutos tiukentaa sitä, mitkä luetaan erityisiksi perusteiksi hyväksyä kuntakohtaista enimmäismäärää suuremmat asumismenot toimeentulotuen saajalle.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.