Gå till innehåll

”På så sätt har jag undvikit att stödet återkrävs”

Största delen av studerande får allmänt bostadsbidrag. Även Iida-Mari Kallio, universitetsstuderande från Helsingfors, arbetar vid sidan av studierna. Hon berättar om hur hon lyckats få studier, föreningsliv och arbetsliv att fungera smidigt tillsammans, även vad gäller inkomsterna.
STUDIER | 24.3.2022
Lyssna på artikeln

Iida-Mari Kallio är tredjeårets pedagogikstuderande vid Helsingfors universitet. Utöver studierna arbetar hon inom receptionsservice.

”Mitt jobb är kundservice och att lösa kundernas problem. Jag har ett nolltidskontrakt, men jag har redan arbetat minst åtta timmar per månad för samma arbetsgivare under ett par års tid. Den typiska arbetsmängden är 30 timmar per månad”, berättar Iida-Mari.

Iida-Mari bor ensam i Helsingfors och får ungefär 400 euro i bostadsbidrag per månad.

”Vanligtvis påverkar inte min inkomst bostadsbidraget. Jag brukar inte beräkna eller fundera desto mer på arbetets inverkan på bidraget, utan jag tar emot den arbetsmängd som passar studierna.”

Små förändringar i inkomsterna behöver inte heller rapporteras till FPA, men om inkomsterna ökar med 400 euro per månad eller mer jämfört med det tidigare beslutet, måste stödet justeras. Det finns även skäl för justering om inkomsterna minskar med mer än 200 euro per månad. Detta görs med en justeringsansökan i MittFPA.

För Iida-Mari höjer sommarmånaderna inkomsterna snabbare.

”Under somrarna har det hänt att jag tjänat mer än vanligt. Då har jag omedelbart ansökt om justering av bostadsbidraget i MittFPA och korrigerat beräkningen av min inkomst. Jag är snabb på att kontakta FPA om jag misstänker att min inkomst har stigit för mycket. På så sätt har jag undvikit återkrav”, säger Iida-Mari.

LÄS OCKSÅ
Hur mycket får en studerande förtjäna? Så här kombinerar du inkomster och stöd

Inkomsten påverkar det allmänna bostadsbidraget på månadsbasis. När det gäller bostadsbidrag justeras alltså inkomsterna på ett annat sätt än när det gäller studiestöd. Om det är oklart när stödet ska justeras, är det bra att kontakta FPA. Om för mycket bidrag betalas ut, måste överskottsbidraget vanligtvis återkrävas retroaktivt.

Iida-Mari Kallio vid Helsingfors universitet.
Iida-Mari Kallio studerar pedagogik vid Helsingfors universitet och arbetar med kundservice under hela året vid sidan av studierna.

”Villkoren för beviljande av bostads­bidrag påverkar inte hur jag bor för till­fället”

Inkomsternas inverkan på bostadsbidraget varierar beroende på bostadsort, eftersom hyresnivån är olika i olika delar av landet. Landet är också indelat i fyra kommungrupper.

Bostadsbidrag beviljas till hushållet, inte en enskild person. Om den studerande bor ensam är hen den enda medlemmen i hushållet. Om den studerande bor tillsammans med sin make eller maka beaktas bådas inkomster i bostadsbidraget. Hushållets storlek, till exempel antalet barn, beaktas i bostadsbidraget. Bostadsbidragets storlek påverkas av hushållets bruttoinkomst. Det är bra att kontrollera de övre gränserna för inkomsterna.

Jag har ibland tänkt på att bo i en delad lägenhet, men för tillfället skulle det inte vara vettigt i min situation.

”Mina vänner och jag pratar om våra stöd och jämför dem. Det är emellertid bra att komma ihåg att bostadsbidraget påverkas av många faktorer, så det är inte alltid lätt att jämföra. Villkoren för beviljande av bostadsbidrag påverkar inte hur jag bor för tillfället. Jag har ibland tänkt på att bo i en delad lägenhet, men för tillfället skulle det inte vara vettigt i min situation”, funderar Iida-Mari.

Balans mellan studier och arbete – Det är inte alltid lätt att bedöma inkomsterna för ett år framåt

Iida-Maris arbetsmängd påverkas inte enbart av arbetsutbudet, utan även av den tid som krävs för studier.

”Jag studerar allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Jag vet ännu inte exakt vad jag vill göra i framtiden. Men jag skulle vilja ha ett jobb och en karriär där jag kan utvecklas och avancera.”

Hon är även aktiv inom föreningslivet, vilket också påverkar hur mycket arbete hon tar emot.

”Jag kan välja om jag vill ta emot arbete eller inte. Jag sätter inte föreningen före jobbet, utan ägnar lika mycket tid åt båda. Ibland är jag ändå väldigt upptagen med föreningen och studierna. I år är jag vice ordförande i föreningens styrelse”, berättar Iida-Mari.

Vinter- och sommarmånaderna är också mycket olika när det gäller arbete.

”På sommaren brukar jag tjäna mer än annars. Jag har nog haft sommarstudier, men under sommaren fokuserar jag främst på jobbet.”

Studerande bör vara noggranna med hur inkomsterna påverkar bostadsbidraget.

Bostadsbidrag beviljas vanligtvis för ett år i taget, om inte hyresavtalet är till exempel tidsbegränsat. Bidraget beräknas emellertid på grundval av månadsinkomsten. Om inkomsten är konstant, upprepad i minst tre månader från den dag då bostadsbidraget beviljas eller revideras, är det ganska enkelt att beräkna bidraget på grundval av månadsinkomsten. Dividendinkomster är också fortlöpande inkomster.

Om det inte finns någon regelbunden månadsinkomst, ska inkomsten uppskattas. För detta ändamål beräknar FPA en så kallad genomsnittlig inkomst. Bedömningen tar hänsyn till eventuella inkomster som den studerande förväntar sig att få under de kommande 12 månaderna. Man behöver inte själv räkna ut en genomsnittlig inkomst. I detta fall ska den sökande anmäla hela sin inkomst till FPA och FPA beräknar den genomsnittliga inkomsten. Om det senare sker förändringar i inkomsterna, ska den studerande meddela detta till FPA.

”En genomsnittlig inkomst är ganska svår att uppskatta på förhand, eftersom min inkomst varierar. Det skulle vara lättare att uppskatta inkomsterna om antalet timmar var samma varje månad. Jag har vanligtvis tittat på vad jag tjänade förra året och gjort en bedömning utgående från det”, konstaterar Iida-Mari.

Studerande behöver inte avbryta bostadsbidraget under sommaren, även om inkomsterna ökar kraftigt. De behöver bara korrigera sin genomsnittliga inkomst genom att fylla i justeringsansökan i MittFPA, om inkomsterna är större än beräknat. I tveksamma fall är det alltid tillrådligt att först kontakta FPA:s kundtjänst.

Beloppet för det allmänna bostadsbidraget justeras ändå minst en gång per år. För många studerande sker justeringen under hösten, eftersom den första ansökan gjordes en gång i tiden på hösten. Ansökan om årsjustering måste lämnas in i tid, annars upphör bidraget. I beslutet om bostadsbidrag finns datum för årsjusteringen.

FPA:s specialplanerare Mirja Peltonen intervjuades för artikeln.

Text Päivi Brink
Bilder, video och redigering: Roope Permanto

LÄS OCKSÅ
Bostadsbidrag för kompisbostad? Gör ansökan så här
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.