Siirry sisältöön

”Näin olen välttynyt tuen takaisinperinnältä”

Suurin osa opiskelijoista saa yleistä asumistukea. Myös helsinkiläinen yliopisto-opiskelija Iida-Mari Kallio tekee töitä opintojensa ohessa. Hän kertoo, miten on saanut opiskelun, järjestötoiminnan ja työelämän toimimaan sujuvasti rinnakkain, myös tulojen osalta.
Opiskelu | 22.3.2022
Kuuntele artikkeli

Iida-Mari Kallio on kolmannen vuoden kasvatustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on opintojensa ohella töissä aulapalvelussa.

”Työni on asiakaspalvelua ja asiakkaiden ongelmien ratkaisua. Minulla on nollatuntisopimus, mutta olen tehnyt töitä jo pari vuotta vähintään kahdeksan tuntia kuukaudessa samalle työnantajalle. Tyypillinen työmäärä on 30 tuntia kuukaudessa”, Iida-Mari kertoo.

Iida-Mari asuu Helsingissä yksin ja saa noin 400 euroa asumistukea kuukaudessa.

”Tavallisesti tuloni eivät vaikuta asumistukeeni. En yleensä laske tai mieti sen suuremmin tekemäni työn vaikutusta tukeen, vaan otan vastaan opiskelutilanteeseen sopivan määrän työtä.”

Pienistä tulonmuutoksista ei tarvitsekaan ilmoittaa Kelaan, mutta jos tulot nousevat 400 euroa kuukaudessa tai enemmän edelliseen päätökseen nähden, tuki pitää tarkistaa. Samoin on syytä tarkistaa, jos tulot laskevat yli 200 euroa kuukaudessa. Se tapahtuu tekemällä tarkistushakemus OmaKelassa.

Iida-Marilla kesäkuukaudet nostavat tuloja reippaammin.

”Kesäisin on käynyt niin, että olen ansainnut enemmän kuin tavallisesti. Olen silloin heti hakenut asumistuen tarkistusta OmaKelassa ja korjannut arviota tulojen määrästä. Otan hyvin herkästi yhteyttä Kelaan, jos epäilen tulojeni nousseen liikaa. Näin olen välttynyt takaisinperinnältä”, Iida-Mari sanoo.

LUE MYÖS
Kuinka paljon opiskelija saa tienata? Näin tulojen ja tukien yhdistäminen onnistuu

Tulot vaikuttavat yleiseen asumistukeen kuukausitasolla. Asumistuessa tuloja tarkastellaan siis eri tavalla kuin opintotuessa. Jos on epäselvää, milloin tuki pitää tarkistaa, kannattaa olla yhteydessä Kelaan. Jos tukea maksetaan liikaa, ylimääräisiä tukia joudutaan yleensä perimään takaisin jälkikäteen.

Iida-Mari Kallio Helsingin yliopistolla.
Kasvatustiedettä Helsingin yliopistossa opiskeleva Iida-Mari Kallio tekee sivutoimisesti töitä asiakaspalvelutehtävissä ympäri vuoden.

”Asumistuen myöntämisen ehdot eivät vaikuta siihen, miten tällä hetkellä asun”

Tulojen vaikutus asumistukeen vaihtelee asuinpaikan mukaan, koska vuokrataso on erilainen eri puolilla Suomea. Maa onkin jaettu neljään kuntaryhmään.

Asumistukea myönnetään ruokakunnalle, ei yksittäiselle henkilölle. Jos opiskelija asuu yksin, hän on ruokakuntansa ainoa jäsen. Jos opiskelija asuu yhdessä puolisonsa kanssa, molempien tulot huomioidaan asumistuessa. Ruokakunnan koko eli esimerkiksi lasten määrä huomioidaan asumistuen määrässä. Ruokakunnan bruttotulot vaikuttavat asumistuen määrään. Tulojen ylärajat kannattaa tarkistaa.

Olen joskus pohtinut kimppakämpässä asumista, mutta tällä hetkellä se ei olisi minun tilanteessani järkevää.

”Juttelemme kavereiden kanssa tuistamme ja vertailemme niitä. On kuitenkin hyvä muistaa, että asumistukeen vaikuttaa moni seikka, joten vertailu ei aina ole yksinkertaista. Asumistuen myöntämisen ehdot eivät vaikuta siihen, miten tällä hetkellä asun. Olen joskus pohtinut kimppakämpässä asumista, mutta tällä hetkellä se ei olisi minun tilanteessani järkevää”, Iida-Mari pohtii.

Opiskelun ja töiden tasapaino – Tulojen arviointi ei aina ole helppoa vuodeksi eteen­päin

Iida-Marin tekemään työn määrään vaikuttaa työn tarjonnan lisäksi myös opintojen vaatima aika.

”Opiskelen yleistä kasvatustiedettä ja aikuiskasvatustiedettä. En tiedä vielä tarkalleen, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Haluaisin kuitenkin työn ja uran, jossa voin kehittyä ja edetä.”

Hän on aktiivinen myös järjestötoiminnassa, mikä sekin vaikuttaa hänen vastaanottamansa työn määrään.

”Voin valita, otanko työtä vastaan vai en. En laita järjestöä työn edelle, vaan teen molempia tasapuolisesti. Välillä olen kuitenkin todella kiireinen järjestötoiminnan ja opintojen vuoksi. Olen tänä vuonna järjestömme hallituksen varapuheenjohtaja”, Iida-Mari kertoo.

Talvi- ja kesäkuukaudet ovat myös hyvin erilaisia työnteon kannalta.

”Kesällä ansaitsen yleensä enemmän kuin muuten. Olen kyllä tehnyt kesäopintoja, mutta keskityn kesäisin lähinnä työntekoon.”

Opiskelijan kannattaa olla tarkkana tulojen vaikutuksesta asumistukeen.

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan, ellei vuokrasopimus ole esimerkiksi määräaikainen. Tuki kuitenkin lasketaan kuukausitulon perusteella. Jos tulo on jatkuvaa, samanlaisena toistuvaa vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta alkaen, tuen laskeminen kuukausitulon perusteella on aika helppoa. Myös osinkotulot ovat jatkuvaa tuloa.

Jos säännöllistä kuukausituloa ei ole, tulo pitää arvioida. Sitä varten Kela laskee niin sanotun keskiarvotulon. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka opiskelija arvioi saavansa seuraavan 12 kuukauden aikana. Keskiarvotuloa ei tarvitse laskea itse. Hakijan pitää tässä tilanteessa ilmoittaa kaikki tulonsa Kelaan, ja Kela laskee keskiarvotulon. Jos tuloissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, opiskelijan tulee ilmoittaa muutoksista Kelaan.

”Keskiarvotuloa on aika vaikea arvioida etukäteen, koska tuloni vaihtelevat. Tulojen arviointi helpottuisi, jos tuntimäärä olisi sama joka kuukausi. Olen yleensä katsonut, mitä olen ansainnut viime vuonna ja tehnyt sen perusteella arvion”, Iida-Mari toteaa.

Vuositarkistushakemus on jätettävä ajallaan, muuten tuki lakkaa.

Opiskelijan ei kannata lakkauttaa asumistukeaan kesän ajaksi, vaikka tulot silloin nousisivat reippaasti. Hänen pitää vain korjata keskiarvotuloaan täyttämällä OmaKelasta löytyvä tarkistushakemus, jos tuloja on arvioitua enemmän. Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina ottaa ensin yhteyttä Kelan asiakaspalveluun.

Yleisen asumistuen määrä tarkistetaan joka tapauksessa vähintään kerran vuodessa. Monella opiskelijalla tarkistuksen ajankohta on syksyllä, koska ensimmäinen hakemus on tehty aikanaan syksyllä. Vuositarkistushakemus on jätettävä ajallaan, muuten tuki lakkaa. Asumistukipäätöksestä löytyy vuositarkistuksen ajankohta.

Juttuun haastateltiin Kelan erikoissuunnittelija Mirja Peltosta.

Teksti Päivi Brink
Kuvat ja videot ja editointi Roope Permanto

LUE MYÖS
Kimppa­kämppään asumistukea? Tee hakemus näin

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.