Gå till innehåll

Bostadsbidrag för kompisbostad? Gör ansökan så här

HEM & FAMILJ | 30.6.2018
Delar du bostad med en rumskompis? Läs tips om hur du ansöker om allmänt bostadsbidrag för kompisbostad.
Lyssna på artikeln
""

3 tips för rumskompisar som ansöker om bostadsbidrag

 1. Ansök om bostadsbidrag i e-tjänsten MittFPA. Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En av personerna i hushållet ansöker om bidrag för hela hushållet.
 2. Om du och din rumskompis har ett gemensamt hyresavtal eller det i avtalet står att ni gemensamt är ansvariga för hela hyran, hör ni alltid till samma hushåll. Då ska ni gemensamt ansöka om bostadsbidrag och komma överens om vem av er som gör ansökan. Kom ihåg att foga blanketten Fullmakt att företräda kollektivhushåll till ansökan (pdf).
 3. Om du bor på tu man hand med en annan person och ni har separata hyresavtal eller underhyresavtal kan ni ansöka om separata bostadsbidrag och redogöra närmare för situationen i era ansökningar. Du kan till exempel berätta om ni är kompisar som bor tillsammans eller om ni är sambor, vilka utrymmen du har tillgång till och hur ni delar bostaden.
  FPA avgör ärendet utifrån din redogörelse och ber dig vid behov om ytterligare uppgifter. Vid bedömningen fästs vikt vid bland annat orsakerna till att ni flyttat ihop, bostadens storlek, hur länge ni bor tillsammans, er ålder och om ni tidigare har bott tillsammans.
  • Sambor hör alltid till samma hushåll och ska söka gemensamt bostadsbidrag.
  • Hyresavtalen betraktas inte som separata om ni enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.