Gå till innehåll

Bostadsbidrag för kompisbostad? Gör ansökan så här

HEM & FAMILJ | 30.6.2018
Delar du bostad med en rumskompis? Läs tips om hur du ansöker om allmänt bostadsbidrag för kompisbostad.
Lyssna på artikeln
""

4 tips för rumskompisar som ansöker om bostadsbidrag

  1. Sök bostadsbidrag på nätet. Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En av personerna i hushållet ansöker för hela hushållet.
  2. Du och din rumskompis kan söka egna bostadsbidrag om ni har separata hyresavtal eller ett underhyresavtal.  För att ni ska kunna få egna bostadsbidrag förutsätts dessutom, att ni enligt hyresavtalet eller en bilaga till den inte är gemensamt ansvariga för hela bostadens hyra.
  3. Om du bor tillsammans med en annan person och ni har separata hyresavtal eller ett underhyresavtal kan du redogöra för din boendesituation i din ansökan. Du kan till exempel berätta om ni är kompisar som bor tillsammans eller om ni är sambor, vilka utrymmen du har tillgång till och hur ni delar bostaden. FPA avgör ärendet utifrån din redogörelse och ber dig vid behov om ytterligare uppgifter. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid bl.a. orsakerna till att ni flyttat ihop, bostadens storlek, hur länge ni bor tillsammans, er ålder och om ni tidigare har bott tillsammans. Sambor hör alltid till samma hushåll och söker gemensamt bostadsbidrag.
  4. Om du och din rumskompis har ett gemensamt hyresavtal, hör ni alltid till samma hushåll. Ni ansöker då om gemensamt bostadsbidrag. Kom ihåg att bifoga till din ansökan en fullmakt att företräda kollektivhushåll (pdf).
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.