Gå till innehåll

Stöd från FPA när du inte längre klarar dig hemma

Pensionärer | 23.7.2023
Att flytta från det egna hemmet till ett servicehus eller vårdhem är en stor förändring för dig som är äldre och också för dina närstående. Serviceboende kan vara dyrt men du kan få många slags stöd för det. FPA kan bevilja dig stöd till exempel för kostnader för hälso- och sjukvård och boende.
Lyssna på artikeln
Iäkkäs henkilö kerrostalon pihalla.

Fem FPA-stöd till hjälp för dig som inte längre klarar dig i ditt eget hem

 1. Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor stadigvarande i Finland, har låga inkomster och lyfter en pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.
  Om du bor i ett hyres- eller servicehus för äldre personer och serviceavgifter ingår i hyran, kan du inte få bostadsbidrag för pensionstagare för serviceavgifterna. Bostadsbidrag för pensionstagare kan man få endast för den egentliga bostadshyran. Läs mer om bostadsbidrag för pensionstagare (fpa.fi).
 2. Du kan ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare om du är pensionerad på heltid och du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som en läkare har konstaterat. Dessutom förutsätts att din funktionsförmåga har varit nedsatt i minst ett år och att du behöver hjälp eller handledning på grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Inkomster eller egendom påverkar inte vårdbidragets belopp. Du kan också få vårdbidrag för pensionstagare när du bor i ett servicehus eller vårdhem. Läs mer om vårdbidrag för pensionstagare (fpa.fi).
 3. Läkemedelsersättningarna har en initialsjälvrisk på 50 euro för varje kalenderår. Även på vårdhemmet betalar du alla dina läkemedel själv tills du har betalat initialsjälvrisken. Därefter får du läkemedelsersättning för de receptbelagda läkemedel som du har köpt. År 2023 är årssjälvrisken för läkemedelskostnader 592,16 euro. Om du har betalat årssjälvrisken (takbeloppet) betalar du under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje sådant läkemedel som du har rätt att få ersättning för. Läs mer om läkemedelsersättningar (fpa.fi).
 4. Du kan få reseersättning från FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet. Ersättningen betalas enligt det billigaste sättet att resa, i allmänhet kollektivt såsom med buss eller tåg. Läs mer om reseersättningarna (fpa.fi).
  • Om du inte kan resa kollektivt på grund av ditt hälsotillstånd eller för att det inte finns lämpliga allmänna trafikförbindelser, kan du få ersättning för att använda egen bil eller taxi. Beställ FPA-taxi på det centraliserade beställningsnumret (fpa.fi).
  • Om du har särskilda svårigheter med att röra dig kan du ansöka om färdtjänst för resorna. Färdtjänsten är en annan sak än FPA-taxi. Det är ditt välfärdsområde som har hand om färdtjänsten. Läs mer om färdtjänst (thl.fi).
 5. Om din pension och andra stöd som du får inte räcker till för de nödvändiga utgifterna i vardagen såsom mat, boende och läkemedel, kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. Läs mer om grundläggande utkomststöd (fpa.fi).

Läs också berättelsen om Arto som har flyttat till ett vårdhem och om hur avgifterna för serviceboende bestäms: Arto fick plats på ett vårdhem ett stenkast från hemmet.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.