Gå till innehåll

5 tips – så här hjälper du en äldre anhörig sköta FPA-ärenden

Pensionärer | 22.9.2017
Klarar dina ålderstigna föräldrar inte längre av att själva fylla i sina ansökningar till FPA? Har de svårt att föreställa sig vilka förmåner de är berättigade till? Du kan hjälpa dina anhöriga med deras ärenden genom att till exempel skaffa en fullmakt.
Lyssna på artikeln
""
I FPA:s e-tjänst kan du hjälpa en anhörig fylla i en ansökan på nätet om han eller hon själv kan logga in i tjänsten – inte ens en fullmakt berättigar till att använda en annan persons metoder för stark elektronisk identifiering.

1. Bekanta dig med pensionärernas förmåner

Det bästa sättet att ta reda på olika förmåner och rätten till dem är att besöka FPA:s webbplats. Under rubriken Pensionärer beskrivs alla förmåner pensionärer är berättigade till. Via länkarna hittar du förutsättningar för förmånerna och anvisningar för ansökan.

Om du inte hittar svaret på nätet lönar det sig absolut att kontakta FPA:s telefonservice. Där får du allmänna råd i frågor som rör förmåner. Kundens uppgifter kan inte överlåtas utan en fullmakt som har levererats till FPA.

2. Skaffa en fullmakt för att sköta en anhörigs ärenden

Du behöver en fullmakt när du sköter an annan persons ärenden. Det lönar sig att skriva och leverera fullmakten i god tid till FPA, när fullmaktsgivaren ännu förstår vad fullmakten betyder.

På FPA:s webbplats hittar du en fullmaktsblankett som du kan skriva ut, skriva under och posta till FPA. Med den kan kunden befullmäktiga en annan person att sköta sina ärenden och få information i frågor som rör handläggningen av ansökan.

3. Hjälp med att sköta ärenden på nätet

I FPA:s e-tjänst kan du hjälpa en anhörig fylla i en ansökan på nätet om han eller hon själv kan logga in i tjänsten – inte ens en fullmakt berättigar till att använda en annan persons metoder för stark elektronisk identifiering.

När man ansöker om vårdbidrag för pensionstagare ställs omfattande frågor om hur sökanden klarar sig. Innan man fyller i en ansökan på nätet lönar det sig att i lugn och ro anteckna uppgifterna i till exempel en textfil. När du sedan har loggat in i tjänsten kan texten ”klippas och klistras” i ansökan på nätet och då undviker man att den tillåtna tiden på sidan överskrids.

Man kan naturligtvis avbryta ansökningen. Genom att klicka på avbrytningsknappen sparas de redan ifyllda punkterna.

4. Boka vid behov tid hos FPA

Ni kan även fylla i ansökan tillsammans med kundrådgivaren. För detta behöver du en tidsbokning antingen till en byrå eller till telefonservicen. Du kan boka tid antingen via FPA:s webbplats eller per telefon.

Det lönar sig att på förhand bekanta sig med ansökan tillsammans med den anhöriga och anteckna de viktigaste sakerna som stöd för minnet. I en ansökan kan även små detaljer vara avgörande. Man kan naturligtvis komplettera uppgifterna senare.

Vid betjäning på en byrå eller per telefon kan kunden muntligt meddela kundrådgivaren att han eller hon befullmäktigar den medföljande anhöriga att sköta sina ärenden. I ett samtal lönar det sig att använda högtalarfunktionen så att alla parter kan delta i samtalet.

5. Ibland är det enklast att ansöka om förmåner per post

Att fylla i en ansökan tar tid – när man till exempel ansöker om vårdbidrag för pensionstagare är ansökan sex sidor lång. Om det är besvärligt för en äldre person att sitta i telefon eller vid datorn är det enklast att ansöka om förmåner per post.

En hjälpande anhörig behöver ingen fullmakt för att tillsammans med åldringen fylla i en ansökan som ska postas. Om åldringen inte själv kan underteckna ansökan kan man i tilläggsuppgifterna ange orsaken till detta.

FPA begär i första hand tilläggsutredningar per telefon. Därför lönar det sig för den hjälpande anhöriga att anteckna sitt eget telefonnummer i slutet av ansökan så att FPA kan ringa upp just honom eller henne.

För artikeln har planeraren Miikka Riikonen från FPA:s Kontaktcenter intervjuats.

Vårdbidrag för pensionstagare

  • När en pensionstagare på grund av sjukdom eller handikapp behöver andras hjälp med vardagssysslorna och situationen kommer att vara över ett år har pensionstagaren rätt att erhålla vårdbidrag.
  • Stödet är indelat i tre kategorier: vårdbidrag med grundbelopp 61,71 €/mån. för personer som minst varje vecka behöver hjälp eller handledning och tillsyn, vårdbidrag med förhöjt belopp 153,63 €/mån. för personer som dagligen behöver hjälp och vårdbidrag med högsta belopp 324,85 €/mån. för personer som behöver vård och tillsyn av en annan person dygnet runt.
  • Till ansökan ska bifogas C-utlåtande av läkare.
  • I ansökan lönar det sig att själv eller tillsammans med en hjälpande person så noggrant som möjligt anteckna på vilket sätt och med vad man behöver hjälp: att klä på sig strumpor, gå till butiken osv. Det kan vara svårt att medge det egna hjälpbehovet och många har inställningen ”jag klarar mig nog” och då kan man bli utan stöd. Även små detaljer kan inverka på att man beviljas stödet.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.