Gå till innehåll

fullmakt

Vill du befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden?  
När man inte kan eller vill sköta sina FPA-ärenden, kan man befullmäktiga en annan person att sköta dem. Det kan vara svårt att förstå detaljerna i samband med befullmäktigande på grund av en språkbarriär eller till exempel för att begreppet befullmäktigande inte finns i den egna kulturen. Om man inte förstår vad befullmäktigande är kan ens rättsskydd äventyras. FPA:s nya anvisningar klargör på flera olika språk vad befullmäktigande betyder och vem man kan befullmäktiga.
FPA betjänar | 5.8.2022

Nyaste artiklar om fullmakt

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.