Gå till innehåll

Klart och tydligt med fullmakt

Pensionärer | 8.12.2016
Antero Liuski från Valtimo gav sin dotter fullmakt att sköta sina FPA-ärenden.
Lyssna på artikeln
Helena ja isänsä Antero Liuski.
Antero Liuski har beslutat att ge sin dotter Helena Liuski en fullmakt så att hon i sin fars ställe kan sköta ärenden hos FPA.

Genom fönstret ser Antero Liuski ända till sjön. Vyerna är välbekanta.  På samma byvägar har han rört sig de 40 senaste åren. Nu är hans hem ett rum på ett vårdhem i Valtimo i Norra Karelen. Krafterna räcker inte längre för att bo ensam, fastän tankarna ofta återvänder till det ”riktiga hemmet”.

Anteros dotter Helena Liuski sköter tillsammans med sina syskon faderns myndighetsärenden. Nu har de bestämt att ge Helena en fullmakt så att hon kan ta hand om faderns ärenden hos FPA.

– Kart och tydligt, trots att vi inte heller tidigare har haft några oklarheter, förklarar Antero.

En skriftlig fullmakt kommer att göra det enklare

Från FPA får Antero bland annat vårdbidrag. Hittills har Antero och Helena ordnat ärendena tillsammans till exempel per telefon, och då har Antero kunnat ge en muntlig fullmakt för att ärendet ska gå att sköta. De tror att en skriftlig fullmakt kommer att göra det enklare. Med fullmakten kan Helena ordna faderns ärenden också i sitt hem i Joensuu.

Med fullmakten kan Helena ordna faderns ärenden också i sitt hem i Joensuu.

Tack vare fullmakten kan Helena i sin fars ställe t.ex. göra ansökningar eller med FPA reda ut frågor som gäller fadern. FPA rekommenderar att man gör en fullmakt om man själv har svårt att sköta sina ärenden. Med en fullmakt kan man ge en annan person rätt att ordna alla FPA-ärenden eller begränsat till en viss förmån.  Ändringar i kontouppgifterna kräver alltid att det nämns skilt i fullmakten.

Det lönar sig att i god tid fundera över frågan om fullmakt

Enklast gör man en fullmakt genom att skriva ut den färdiga fullmaktsblankett som finns på FPA:s webbsidor. FPA godkänner också en fritt formulerad fullmakt som inte behöver göras på fullmaktsblanketten, förutsatt att alla uppgifter som behövs finns med. Fullmakten bekräftas med fullmaktsgivarens underskrift.  Några särskilda vittnen behövs inte.

Med fullmakten ger kunden en annan person rätt att sköta sina ärenden hos FPA. Trots fullmakten kan personen fortfarande också själv på normalt sätt uträtta olika ärenden hos FPA. Fullmakten kan ges för en viss tid eller så att den är i kraft tills vidare. Utan fullmakt kan FPA knappt ge ut några uppgifter alls till de anhöriga.

Trots fullmakten kan personen fortfarande också själv på normalt sätt uträtta olika ärenden hos FPA.

Antero och Helena Liuski gick in för att skriva ut den färdiga fullmaktsblanketten som finns på FPA:s webbsidor. De känner redan till hur man gör en fullmakt, för de har tidigare använt fullmakt t.ex. för bankärenden.

– Det lönar sig att i god tid fundera över frågan om fullmakt. När den anhöriga fortfarande är i skäligt skick är det lättare att diskutera åsikter och önskemål, rekommenderar Helena.

Så här gör du en fullmakt

  1. Gör en fullmakt när du vill att någon annan sköter dina FPA-ärenden för dig.   Med en fullmakt kan du ge en annan person rätt att ordna alla dina FPA-ärenden eller begränsat till en viss förmån.
  2. Enklast är det att skriva ut den fullmaktsblankett som finns på FPA:s webbsidor. Du kan också fritt formulera en fullmakt. Den ska innehålla följande uppgifter: fullmaktshavarens och fullmaktsgivarens person- och kontaktuppgifter, uppgifter om vilka ärenden som befullmäktigandet gäller samt uppgifter om huruvida FPA får ge fullmaktshavaren sådana sekretessbelagda uppgifter ( t.ex. information om hälsotillståndet)  som behövs när ärendet ska skötas.
  3. Kom ihåg att datera och underteckna fullmakten. Namnteckningarna ska också förtydligas.
  4. Skicka fullmakten till FPA.

Underlaget för fullmakt och närmare information finns på

FPA:s webbsidaSkriv ut en fullmaktsblankett

FPA besvarar frågor som gäller fullmakter på byråerna och servicenumret 020 692 222 (mån–fre kl. 8–17)

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.