Gå till innehåll

stöd för pensionärer

Vilka stöd kan en pensionstagare få från FPA?
Att gå i pension innebär ofta en stor förändring, även i fråga om inkomsterna. Om din ekonomiska situation är besvärlig kan du få hjälp från FPA. FPA kan bevilja ekonomiskt stöd för boende och för utgifter i vardagen.
Pensionärer | 7.5.2021

Nyaste artiklar om stöd för pensionärer

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.