Gå till innehåll

Hur inverkar en hyreshöjning på bostadsbidraget?

HEM & FAMILJ | 1.2.2022
Kommer din hyra att stiga? En hyreshöjning på mindre än 50 euro inverkar inte på beloppet av det allmänna bostadsbidraget. Om dina boendeutgifter ändå ändras med minst 50 euro i månaden kan du ansöka om en justering av bostadsbidraget.
Lyssna på artikeln
""

Här får du tips om justering av ditt bidrag

  1. En förändring på under 50 euro i boendeutgifterna inverkar inte på bostadsbidraget. Du behöver alltså inte ansöka om justering av bidraget enbart på grund av en liten hyreshöjning. Höjningen beaktas i nästa årsjustering av bostadsbidraget.
  2. Om hushållets boendeutgifter ändras med minst 50 euro per månad jämfört med det föregående beslutet om bostadsbidrag, kan du ansöka om justering av bostadsbidraget i MittFPA. Bifoga meddelandet om hyreshöjningen. Observera att du inte behöver lämna in någon bilaga ifall FPA får uppgifterna om hyresavtalet direkt av din hyresvärd.
  3. Bidraget justeras från början av den månad då de förändrade boendeutgifterna betalas för hela månaden. Exempel: om din hyra höjs 1.3 justeras bostadsbidraget från 1.3.
  4. Beloppet av bostadsbidraget höjs ändå inte nödvändigtvis även om hyran stiger. FPA betalar bostadsbidrag för godtagbara boendeutgifter. I en hyresbostad godkänns hyran samt vatten- och uppvärmningskostnader som betalas separat. I lagen fastställs övre gränser för de godtagbara boendeutgifterna, det vill säga de så kallade maximala boendeutgifterna. Till exempel i Åbo kan som boendeutgifter för ett hushåll med två personer godkännas högst 602 euro per månad, även om hyran är högre än så.
  5. Kom också ihåg att om t.ex. hushållets inkomster förändras avsevärt eller om du byter bostad, ska bostadsbidraget justeras. Läs här i vilka situationer man måste ansöka om justering av bostadsbidraget.

+ Om du undrar över ifall bidraget ska justeras, kan du ta reda på det genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 230.

Läs mer från fpa.fi

Justering av bostadsbidraget

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.